Ansatt bilde
Trine Bekkby
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 957 51 394
Seksjon: Marin biologi
Trine Bekkby er ansatt som forsker med professorkompetanse på NIVA, Seksjon for Marin biologi. Faglige interesser omhandler marinbiologi, økosystemer og kystøkologi, spesielt variasjonen i rom (inkl. miljøforhold) og endringer i tid (inkl. effekter av klima og menneskelige arealbruksendringer). Hovedfokus er habitatbyggende arter (som tareskog og sjøgressenger), kartlegging, romlige analyser, GIS, utbredelsesmodellering, klassifisering og verdisetting - både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Bekkby har jobbet som forsker siden 2001 og har i alle år hatt ledende roller i både internasjonale og nasjonale prosjekter. Siden 2009 har hun vært faglig koordinator for Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold - kyst og andre kartleggingsprosjekter, er arbeidspakkeleder på EUs Horizon 2020-prosjekt MERCES (marin økosystemrestaurering i europeiske havområder i endring), er norsk medlem av EMODnet Seabed Habitats (for kartlegging av marin natur i Europa) og arbeidspakkeleder på NFR-prosjektet KELPPRO (om effekter av tareindustri på marine økosystemer). Bekkby har flere veileder-, foredrags- og evalueringsoppgaver. Hun er norsk medlem i ICES' arbeidsgruppe for marin habitatkartlegging (ICES WGMHM) og er medlem av det norske blå skog-nettverket (NBFN).

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; (2019) The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 5 doi: 10.3389/fmars.2018.00529
 2. Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K; Fagerli, Camilla W; (2019) Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?. Ecology and Evolution ISSN 2045-7758. Vol 9 No5 s2847-2862 doi: 10.1002/ece3.4963
 3. Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; (2019) Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00072
 4. Gerovasileiou, Vasilis; Smit, Christopher J; Sevastou, Katerina; Papadopoulou, Nadia; Dailianis, Thanos; Bekkby, Trine; et, al; (2019) Habitat mapping in the European Seas - is it fit for purpose in the marine restoration agenda?. Marine Policy ISSN 0308-597X.
 5. Christie, Hartvig C; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Beyer, Jonny; Jørgensen, Nina Mari; (2019) Can sea urchin grazing of kelp forests in the arctic make rocky shore systems more vulnerable to oil spills?. Polar Biology ISSN 0722-4060. Vol 42 No3 s557-567 doi: 10.1007/s00300-018-02450-8
 6. Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig C; (2019) The abundance of kelp is modified by the combined impact of depth, waves and currents. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00475
 7. Dailianis, Thanos; Smith, Christopher J.; Papadopoulou, Nadia; Gerovasileiou, Vasilis; Sevastou, Katerina; Bekkby, Trine; Bilan, Meri; Billett, David; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Danovaro, Roberto; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Grehan, Anthony; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; McOwen, Chris J.; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Pham, Christopher K.; Scrimgeour, Rachael; (2018) Human activities and resultant pressures on key European marine habitats: An analysis of mapped resources. Marine Policy ISSN 0308-597X. Vol 98 s1-10 doi: 10.1016/j.marpol.2018.08.038
 8. Christensen-Dalsgaard, Signe; Mattisson, Jenny; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; May, Roelof Frans; Rinde, Eli; Lorentsen, Svein Håkon; (2017) Habitat selection of foraging chick‑rearing European shags in contrasting marine environments. Marine Biology ISSN 0025-3162. Vol 164 doi: 10.1007/s00227-017-3227-5
 9. de Araújo, Rita M. dos Santos Fernandes; Assis, Jorge; Aguillar, Ricardo; Airoldi, Laura; Bárbara, Ignacio; Bartsch, Inka; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Davoult, Dominique; Derrien-Courtel, Sandrine; Fernández, Consolación; Fredriksen, Stein; Gevaert, Francois; Gundersen, Hege; Le Gal, Aodren; Lévêque, Laurent; Mieszkowska, Nova; Norderhaug, Kjell Magnus; Oliveira, Pedro; Puente, Araceli; Rico, José M.; Rinde, Eli; Schubert, Hendrik; Strain, Elisabeth M.A.; Valero, Myriam; Viard, Frédérique; Sousa-Pinto, Isabel; (2016) Status, trends and drivers of kelp forests in Europe: an expert assessment. Biodiversity and Conservation ISSN 0960-3115. Vol 25 No7 s1319-1348 doi: 10.1007/s10531-016-1141-7
 10. Peña, Viviana; Le Gall, L; Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Hall-Spencer, Jason M.; Steneck, Robert S.; Fredriksen, Stein; De Clerck, Olivier; Gitmark, Janne Kim; Anglès d'Auriac, Marc; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; (2016) Reseña de proyecto: Coralalg, la biodiversidad marina oculta en noruega: búsqueda de especies crípticas en algas rojas coralinas (Norway's hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae).. Algas: Boletín Informativo de la Sociedad Española de Ficología ISSN 1695-8160. Vol 52 s55-58
 11. Bekkby, Trine; Angeltveit, Gro; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Norderhaug, Kjell Magnus; (2015) Red sea urchins (Echinus esculentus) and water flow influence epiphytic macroalgae density. Marine Biology Research ISSN 1745-1000. Vol 11 No4 s375-384 doi: 10.1080/17451000.2014.943239
 12. Sundblad, Göran; Bekkby, Trine; Isæus, Martin; Nikolopoulos, Anna; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; (2014) Comparing the ecological relevance of four wave exposure models. Estuarine, Coastal and Shelf Science ISSN 0272-7714. Vol 140 s7-13 doi: 10.1016/j.ecss.2014.01.008
 13. Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; (2014) Importance of wave and current exposure to fauna communities in Laminaria hyperborea kelp forest. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 502 s295-301 doi: 10.3354/meps10754
 14. Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Gitmark, Janne Kim; Christie, Hartvig C; (2014) Length, strength and water flow: relative importance of wave and current exposure on morphology in kelp Laminaria hyperborea. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 506 s61-70 doi: 10.3354/meps10778
 15. Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Hjermann, Dag Øystein; (2014) The influence of physical factors on kelp and sea urchin distribution in previously and still grazed areas in the NE Atlantic. PLoS ONE ISSN 1932-6203. Vol 9 No6 doi: 10.1371/journal.pone.0100222
 16. Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar; Bekkby, Trine; Halvorsen, Rune; (2013) Impact of scale and quality of digital terrain models on predictability of seabed terrain types. Marine Geodesy ISSN 0149-0419. Vol 36 No1 s2-21 doi: 10.1080/01490419.2012.747454
 17. Araujo, Rita; Bartsch, Inka; Bekkby, Trine; Erzini, Karim; Sousa-Pinto, Isbel; (2013) What is the impact of kelp forest density and/or area on fisheries?. Environmental Evidence ISSN 2047-2382. Vol 2 No1 doi: 10.1186/2047-2382-2-15
 18. Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; (2013) Kan informasjon om bløtbunnssamfunn og modeller for geofysiske forhold gi heldekkende kart over naturtilstanden i norske kystvann?. Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No3 s315-324
 19. Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; (2013) Sukkertarens naturlige utbredelse – modellering av referansetilstand for Norsk naturindeks. Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No2 s217-222
 20. Bekkby, Trine; Moy, Frithjof Emil; Heidi, Olsen; Rinde, Eli; Bodvin, Torjan; Bøe, Reidulv; Steen, Henning; Grefsrud, Ellen Sofie; Espeland, Sigurd Heiberg; Pedersen, Are; Jørgensen, Nina M.; (2013) The Norwegian Programme for mapping of marine habitats – providing knowledge and maps for ICZMP. Moksness, Erlend; Dahl, Einar; Støttrup, Josianne; Wiley-Blackwell Kapittel Chapter 2. ISBN 978-0-470-65756-0. s21-30
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre