Til hovedinnhold
English

Trine Bekkby

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
trine.bekkby@niva.no
Telefonnummer
+47 957 51 394
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Marinbiologi

Profil

Dr. Trine Bekkby har jobbet som forsker siden 2001, som seniorforsker på professornivå siden 2011. Hun har ledet nasjonale prosjekter siden 2002 og har hatt ledende roller i internasjonale prosjekter siden 2007. Siden 2003 har hun vært ansvarlig for feltarbeid, med 15-30 dager til sjøs hvert år. Hun har flere veilednings-, undervisnings- og evalueringsoppgaver ved universiteter.

Hovedfokus for Trine Bekkbys arbeid er marin kystøkologi, variasjon i rom (inkl. miljøforhold) og endringer i tid (inkl. effekter av klima og menneskelig arealbruksendring) – med spesielt fokus på biologisk mangfold, struktur, funksjon og restaurering av blå skog (som tareskog, strandenger og tangsamfunn). Nøkkelkvalifikasjoner inkluderer kartlegging, overvåking, romlige analyser, GIS og utbredelsesmodellering; habitatklassifisering og verdivurdering - både på lokal, regional, nasjonal og internasjonal målestokk.