Til hovedinnhold
English

Trine Bekkby

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
trine.bekkby@niva.no
Telefonnummer
+47 957 51 394
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Marinbiologi

Profil

Trine Bekkby har jobbet som forsker siden 2001, som seniorforsker på professornivå siden 2011. Hun har ledet mange nasjonale prosjekter siden 2001 og har hatt ledende roller i flere internasjonale prosjekter siden 2007. Siden 2003 har hun hatt ansvaret for feltarbeidet på flere prosjekter og har mellom 15 og 30 dager i felt hvert år. Hun har flere veilednings-, undervisnings- og sensor-oppgaver ved universiteter.

Hovedfokus for Trine Bekkbys arbeid er marine økosystemer og variasjonen i rom (inkl. miljøforhold) og endringer i tid (inkl. effekter av klima og menneskelige arealbruksendringer) - spesielt forskning på biomangfold, struktur, funksjon og restaurering knyttet til habitatbyggende arter (som tareskog, sjøgressenger og tangsamfunn). Hun jobber også med kartlegging og overvåking, romlige analyser og klassifisering og verdisetting av marine natur.

Trine Bekkby har publisert >50 fagfellevurderte artikler/bokkapitler, >100 andre publikasjoner/rapporter, >120 foredrag og >20 postere på konferanser/møter, >60 presentasjoner i media (avis, radio, TV ) og >30 vitenskapelige bloggartikler og Youtube-presentasjoner. Hun Twitrer om tareskog/blå skog (@NIVAkelp) og andre marine/vitenskapelige temaer (@trinebekkby). Google Scholar H-indeks: 28, Web of Science H-indeks: 20. ORCID: orcid.org/0000-0001-8188-8264; ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Trine-Bekkby