Valentina Elena Tartiu
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 982 94 057
Seksjon: Vann og samfunn
Valentina Elena Tartiu er forsker, Ph.D. ved NIVAs seksjon for vann og samfunn. Hun har doktorgrad i Management (2011) og en M.Sc i engelsk kommunikasjon for virksomhet og økonomi (2010) fra Bucharest University of Economic Studies. Valentina har vært involvert i bærekraftfeltet i et tiår. Forskningen hennes har fokusert på grensesnittet mellom innovasjon, avfallshåndtering, grønn kjemi, policyanalyse og systemmodellering, og særlig lagt vekt på bærekraftoverganger mot en sirkulær bioøkonomi. Hun har fått verdifull kompetanse på dette feltet, og har vært involvert i flere internasjonale forskningsprosjekter, COST Action TD1203 (EUBIS), Bioeconomy in Transition Research Group (BiT), ISWA Young Professionals Group. Mellom november 2017 og oktober 2019 hadde hun også prosjektlederrollen som STAR-ProBio - et H2020 forskningsprosjekt som hadde som mål å utvikle verktøy for bærekraftighetsvurdering for biobaserte produkter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Scordato, Lisa; Klitkou, Antje; Tartiu, Valentina Elena; Coenen, Lars; (2018) Policy mixes for the sustainability transition of the pulp and paper industry in Sweden. Journal of Cleaner Production ISSN 0959-6526. Vol 183 s1216-1227 doi: 10.1016/j.jclepro.2018.02.212
  2. Ferrari, Annalisa; Morone, Piergiuseppe; Tartiu, Valentina Elena; (2016) Tackling uncertainty through business plan analysis—A case study on citrus waste valorisation in the south of Italy. Agriculture ISSN 2077-0472. Vol 6 No1 doi: 10.3390/agriculture6010005
  3. Morone, Piergiuseppe; Morone, Piergiuseppe; Lopolito, Antonio; Lopolito, Antonio; Anguilano, Daniela; Anguilano, Daniela; Sica, Edgardo; Sica, Edgardo; Tartiu, Valentina Elena; (2016) Unpacking landscape pressures on socio-technical regimes: Insights on the urban waste management system. Environmental Innovation and Societal Transitions ISSN 2210-4224. Vol 20 s62-74 doi: 10.1016/j.eist.2015.10.005
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre