Til hovedinnhold
English
Prosjekter

SOS-Water

SOS-Water-prosjektet, som ble startet i oktober 2022 og er finansiert av EU, har som mål å håndtere det økende presset på de globale ferskvannsressursene ved å definere et "sikkert operasjonsområde" (SOS) for vannressursene, som tar hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner, samtidig som mål og indikatorer integreres i hydrologiske modeller.

Prosjektperiode
-
Finansiering
EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa under tilskuddsavtale nr. 101059264.
Totalbudsjett
49 000 000
Eksterne nettsted
sos-water.eu
Forskningsseksjon
Ferskvannsøkologi

Om prosjektet

Globale utfordringer knyttet til ferskvannsressurser, som vannmangel, forringelse av vannkvaliteten og tap av biologisk mangfold i ferskvann, har eskalert de siste tiårene. Økende vannforbruk, klimaendringer og samfunnsdynamikk har gjort det enda mer presserende. For å løse disse problemene har SOS-Water-prosjektet satt seg fore å definere et sikkert driftsområde (SOS) for vannressurser, med tanke på miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner. Dette arbeidet er i tråd med de globale målene for bærekraftig utvikling (SDG) og europeiske miljødirektiver, og er avgjørende for å sikre en pålitelig og bærekraftig vannforsyning som kommer både mennesker og naturlige økosystemer til gode.

Kjernen i SOS-Water er et helhetlig og deltakende rammeverk som på en effektiv måte engasjerer ulike interessenter, inkludert beslutningstakere, lokalsamfunn og eksperter, i samarbeidet om å utvikle fremtidsscenarier og forvaltningsveier. Ved hjelp av MCDA (Multi-Criteria Decision Analysis), et strukturert rammeverk for samfunnsdrevet beslutningstaking, utvikler SOS-Water-prosjektet mål og indikatorer i fellesskap. Disse integreres deretter i hydrologiske modeller og sammenlignes med de nyeste jordobservasjonene for å sikre den praktiske relevansen av de metodiske fremskrittene. Dette samarbeidsprosjektet, som omfatter fem casestudier i Europa (øvre Donau, Donau-deltaet, Rhinen og Rhinen-Meuse-deltaet samt Júcar-elvebassenget) og Asia (Mekong-deltaet) (figur 1), har som mål å legge grunnlaget for et omfattende SOS-rammeverk for politikk og vannforvaltningsstrategier, som strekker seg fra global SOS for ferskvann til regional og lokal skala. Ved å gi retningslinjer for en bredere anvendelse bidrar SOS-Water i betydelig grad til en informert forvaltning av vannressursene, og gir handlingsrettede løsninger som er i tråd med prosjektets overordnede mål.

SOS-Water-prosjektet anerkjenner den kritiske situasjonen for verdens ferskvannsressurser og arbeider aktivt for en bærekraftig og robust fremtid. Gjennom sin deltakende tilnærming er SOS-Water banebrytende for et omfattende SOS-rammeverk som setter interessentene i sentrum. Resultatene forventes å forbedre forståelsen av vannressursenes tilgjengelighet, effektivisere vannplanlegging og -forvaltning på ulike nivåer og skape økonomisk effektive, sosialt rettferdige og robuste systemer.

Figur som forklarer prosjektet
Trykk på figuren for å se større versjon.