Anette Engesmo
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 416 18 754
Anette Engesmo er marinbiolog med spisskompetanse innen marint planteplanktons utbredelse og taksonomi. Anette har gjennom mange års erfaring, samt ett opphold som gjesteforsker ved University of North Carolina, Wilmington, opparbeidet seg en betydelig kompetanse på giftige alger. Hun har lang erfaring innen miljøovervåkning og gjennom NIVAs overvåkningsprosjekter opparbeidet seg god kjennskap til Vanndirektivet. Anette har en doktorgrad hvor hun arbeidet med metodeutvikling av molekylære overvåkningsmetoder, med fokus på fiskegiftige arter med vid utbredelse langs Norskekysten.