Anette Engesmo
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 416 18 754
Anette Engesmo er marinbiolog med spisskompetanse innen marint planteplanktons utbredelse og taksonomi. Anette har gjennom mange års erfaring, samt ett opphold som gjesteforsker ved University of North Carolina, Wilmington, opparbeidet seg en betydelig kompetanse på giftige alger. Hun har lang erfaring innen miljøovervåkning og gjennom NIVAs overvåkningsprosjekter opparbeidet seg god kjennskap til Vanndirektivet. Anette har en doktorgrad hvor hun arbeidet med metodeutvikling av molekylære overvåkningsmetoder, med fokus på fiskegiftige arter med vid utbredelse langs Norskekysten.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Lundsør, Elisabeth; Eikrem, Wenche; Stige, Leif Christian; Engesmo, Anette; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Edvardsen, Bente; (2022) Changes in phytoplankton community structure over a century in relation to environmental factors. Journal of Plankton Research ISSN 0142-7873. Vol 44 No6 s854-871 doi: 10.1093/plankt/fbac055
  2. Lundsør, Elisabeth; Lømsland, Evy Rigmor; Johnsen, Torbjørn Martin; Engesmo, Anette; King, Andrew Luke; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit; Magnusson, Jan; Sørensen, Kai; Edvardsen, Bente; Eikrem, Wenche; (2022) Marine phytoplankton community data and corresponding environmental properties from eastern Norway, 1896–2020. Scientific Data ISSN 2052-4463. Vol 9 doi: 10.1038/s41597-022-01869-3
  3. Barcytė, Dovilė; Eikrem, Wenche; Engesmo, Anette; Seoane, Sergio; Wohlmann, Jens; Horák, Aleš; Yurchenko, Tatiana; Eliáš, Marek; (2021) Olisthodiscus represents a new class of Ochrophyta. Journal of Phycology ISSN 0022-3646. Vol 57 No4 s1094-1118 doi: 10.1111/jpy.13155
  4. Engesmo, Anette; Strand, David; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Edvardsen, Bente; Medlin, Linda K.; Eikrem, Wenche; (2018) Development of a qPCR assay to detect and quantify ichthyotoxic flagellates along the Norwegian coast, and the first Norwegian record of Fibrocapsa japonica (Raphidophyceae). Harmful Algae ISSN 1568-9883. Vol 75 s105-117 doi: 10.1016/j.hal.2018.04.007
  5. Engesmo, Anette; Eikrem, Wenche; Seoane, Sergio; Smith, Kirsty; Edvardsen, Bente; Hofgaard, Antje; Tomas, Carmelo R.; (2016) New insights into the morphology and phylogeny of Heterosigma akashiwo (Raphidophyceae), with the description of Heterosigma minor sp. nov.. Phycologia ISSN 0031-8884. Vol 55 No3 s279-294 doi: 10.2216/15-115.1
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre