Gunhild Borgersen
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: +47 984 98 167
Gunhild Borgersen har jobbet i NIVA siden 2010. Hun har deltatt i en rekke marine overvåkingsprosjekter og resipientundersøkelser, og utført feltarbeid, artsidentifisering, databehandling/statistikk, rapportering, og som prosjektleder.Hun har omfattende erfaring med marin overvåking og økologisk tilstandsklassifisering. Hun er akkreditert for prøvetaking og artsidentifisering av marine invertebrater (iht. ISO 16665), og har særlig kompetanse innen flerbørstemark. Gunhild er ansvarlig for NIVAs bløtbunnsdatabase, som er Norges største database over bløtbunnsfauna fra kystvann, og beregning av bløtbunsindekser. Hun har mye praktisk erfaring med vanndirektivet og økologisk tilstandsklassifisering, og har deltatt på interne kurs i klassifisering av økologisk tilstand i kystvann.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Trannum, Hilde C.; Raymond, Caroline; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild; Gunnarsson, Jonas S; Schaanning, Morten T.; (2021) Long-term response of marine benthic fauna to thin-layer capping with powdered activated carbon in the Grenland fjords, Norway. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 776 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145971
  2. Ramirez-Llodra, Eva; Pedersen, Torstein; Filbee-Dexter, Karen; Hauquier, Freija; Guilini, Katja; Mikkelsen, Nina; Borgersen, Gunhild; van Gyseghem, Margo; Vanreusel, Ann; Vilas, Daniel; (2020) Community structure of deep fjord and shelf benthic fauna receiving different detrital kelp inputs in northern Norway. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers ISSN 0967-0637. Vol 168 doi: 10.1016/j.dsr.2020.103433
  3. Trannum, Hilde C; Borgersen, Gunhild; Oug, Eivind; Glette, Tormod; Brooks, Lucy; Ramirez-Llodra, Eva; (2019) Epifaunal and infaunal responses to submarine mine tailings in a Norwegian fjord. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 149 doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.110560
  4. Amaro, T; Bertocci, I; Queiros, A M; Rastelli, E; Borgersen, G; Brkljacic, M; Nunes, J; Sorensen, K; Danovaro, R; Widdicombe, S; (2018) Effects of sub-seabed CO2 leakage: Short- and medium-term responses of benthic macrofaunal assemblages. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 128 s519-526 doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.01.068
  5. Borja, Angel; Barbone, Enrico; Basset, Alberto; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana; Elliott, Michael; Garmendia, Joxe Mikel; Marques, João Carlos; Mazik, Krysia; Muxika, Iñigo; Neto, João Magalhães; Norling, Karl; Rodriguez, J. Germán; Rosati, Ilaria; Rygg, Brage; Teixeira, Heliana; Trayanova, Antoaneta; (2011) Response of single benthic metrics and multi-metric methods to anthropogenic pressure gradients, in five distinct European coastal and transitional ecosystems. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 62 No3 s499-513 doi: 10.1016/j.marpolbul.2010.12.009
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre