Ansatt bilde
Hege Gundersen
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 957 81 270
Seksjon: Marin biologi
Dr. Hege Gundersen (f. 1970) er utdannet fra Universitetet i Oslo (PhD i 2003) og har senere jobbet ved Høgskolen i Hedmark (2004-2009), Universitetet i Oslo (2008-2009) og NIVA (2009-). Hennes viktigste interesser og kompetanse er innen statistisk analyse og romlig utbredelsesmodellering av arter og naturtyper i marine miljøer, f.eks. stortare, sukkertare, ålegras, skjellsand og kråkeboller. Formidling av kunnskap omfatter 39 vitenskapelige publikasjoner, samt 73 vitenskapelige rapporter. Gundersen har erfaring som prosjektleder på flere titalls små og store prosjekter. Hun er med i rådgivende faggruppe for Naturindeks for Norge, "Scientific working group" for «The Norwegian Blue Forests Network (NBFN)» og Styringskomiteen for Living Norway Ecological Data Network.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; (2019) The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 5 doi: 10.3389/fmars.2018.00529
 2. Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; (2019) Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00072
 3. Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K; Fagerli, Camilla W; (2019) Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?. Ecology and Evolution ISSN 2045-7758. Vol 9 No5 s2847-2862 doi: 10.1002/ece3.4963
 4. Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig C; (2019) The abundance of kelp is modified by the combined impact of depth, waves and currents. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00475
 5. Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, Kristin; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunon, Håkan; (2018) Helgeland: An Atlanticarchipelago (Norway). Tunon, Håkan null Kapittel Kapittel 7. ISBN 978-92-893-5598-8. s173-206
 6. Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Norderhaug, Kjell Magnus; (2018) Soft bottom benthos and responses to climate variation and eutrophication in Skagerrak. Journal of Sea Research ISSN 1385-1101. Vol 141 s83-98 doi: 10.1016/j.seares.2018.08.007
 7. Christensen-Dalsgaard, Signe; Mattisson, Jenny; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; May, Roelof Frans; Rinde, Eli; Lorentsen, Svein Håkon; (2017) Habitat selection of foraging chick‑rearing European shags in contrasting marine environments. Marine Biology ISSN 0025-3162. Vol 164 doi: 10.1007/s00227-017-3227-5
 8. de Araújo, Rita M. dos Santos Fernandes; Assis, Jorge; Aguillar, Ricardo; Airoldi, Laura; Bárbara, Ignacio; Bartsch, Inka; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Davoult, Dominique; Derrien-Courtel, Sandrine; Fernández, Consolación; Fredriksen, Stein; Gevaert, Francois; Gundersen, Hege; Le Gal, Aodren; Lévêque, Laurent; Mieszkowska, Nova; Norderhaug, Kjell Magnus; Oliveira, Pedro; Puente, Araceli; Rico, José M.; Rinde, Eli; Schubert, Hendrik; Strain, Elisabeth M.A.; Valero, Myriam; Viard, Frédérique; Sousa-Pinto, Isabel; (2016) Status, trends and drivers of kelp forests in Europe: an expert assessment. Biodiversity and Conservation ISSN 0960-3115. Vol 25 No7 s1319-1348 doi: 10.1007/s10531-016-1141-7
 9. Norderhaug, K. M.; Angles d'Auriac, M. B.; Fagerli, C. W.; Gundersen, H.; Christie, H.; Dahl, K.; Hobæk, A.; (2016) Genetic diversity of the NE Atlantic sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis unveils chaotic genetic patchiness possibly linked to local selective pressure. Marine Biology ISSN 0025-3162. Vol 163 No36 doi: 10.1007/s00227-015-2801-y
 10. Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus; (2016) A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 6 doi: 10.1038/srep23800
 11. Bekkby, Trine; Angeltveit, Gro; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Norderhaug, Kjell Magnus; (2015) Red sea urchins (Echinus esculentus) and water flow influence epiphytic macroalgae density. Marine Biology Research ISSN 1745-1000. Vol 11 No4 s375-384 doi: 10.1080/17451000.2014.943239
 12. Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie; (2015) Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 530 s29-46 doi: 10.3354/meps11306
 13. Angles d'Auriac, Marc; Hobæk, Anders; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Haugstetter, Johannes; Norderhaug, Kjell Magnus; (2014) New microsatellite loci for the green sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis using universal M13 labelled markers. BMC Research Notes ISSN 1756-0500. Vol 7 No1 doi: 10.1186/1756-0500-7-699
 14. Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; (2014) Importance of wave and current exposure to fauna communities in Laminaria hyperborea kelp forest. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 502 s295-301 doi: 10.3354/meps10754
 15. Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Gitmark, Janne Kim; Christie, Hartvig C; (2014) Length, strength and water flow: relative importance of wave and current exposure on morphology in kelp Laminaria hyperborea. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 506 s61-70 doi: 10.3354/meps10778
 16. Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Hjermann, Dag Øystein; (2014) The influence of physical factors on kelp and sea urchin distribution in previously and still grazed areas in the NE Atlantic. PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 9 No6 doi: 10.1371/journal.pone.0100222
 17. Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; (2013) Kan informasjon om bløtbunnssamfunn og modeller for geofysiske forhold gi heldekkende kart over naturtilstanden i norske kystvann?. Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No3 s315-324
 18. Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; (2013) Sukkertarens naturlige utbredelse – modellering av referansetilstand for Norsk naturindeks. Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No2 s217-222
 19. Sivertsen, Therese; Mysterud, Atle; Gundersen, Hege; (2012) Moose (Alces alces) calf survival rates in the presence of wolves (Canis lupus) in southeast Norway. European Journal of Wildlife Research ISSN 1612-4642. Vol 58 No5 s863-868 doi: 10.1007/s10344-012-0626-2
 20. Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Gundersen, Hege; Liberg, Olof; Linnell, John; Milner, Jos; Pedersen, Hans Chr.; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein; (2011) Activity patterns of predator and prey: a simultaneous study of GPS-collared wolves and moose. Animal Behaviour ISSN 0003-3472. Vol 81 No2 s423-431 doi: 10.1016/j.anbehav.2010.11.011
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre