Hege Gundersen
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 957 81 270
Seksjon: Marin biologi
Dr. Hege Gundersen (f. 1970) er utdannet fra Universitetet i Oslo (PhD i 2003) og har senere jobbet ved Høgskolen i Hedmark (2004-2009), Universitetet i Oslo (2008-2009) og NIVA (2009-). Hennes viktigste interesser og kompetanse er innen blå økosystem og økosystemtjenester, samt romlig utbredelsesmodellering av arter og naturtyper i marine miljøer (stortare, sukkertare, ålegras, skjellsand, kråkeboller). Formidling av kunnskap omfatter 47 vitenskapelige publikasjoner, 83 vitenskapelige rapporter og ca. 80 mediebidrag. Gundersen har erfaring som prosjektleder på noen titalls små og store prosjekter. Hun er med i rådgivende faggruppe for Naturindeks for Norge, "sherpa" for norsk blå skog nettverk (NBFN) og i styringsgruppen for SeaBee - Norsk infrastruktur for dronebasert forskning, kartlegging og overvåking i kystsonen.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Hancke, Kasper; Gitmark, Janne K; Christie, Hartvig; (2021) Variation in population structure and standing stocks of kelp along multiple environmental gradients and implications for ecosystem services. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 8 doi: 10.3389/fmars.2021.578629
 2. Bekkby, Trine; Papadopoulou, Nadia; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J; Rinde, Eli; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Linares, Cristina; Andersen, Guri Sogn; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Danovaro, Roberto; Fagerli, Camilla With; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Gundersen, Hege; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Ramirez-Llodra, Eva; Smith, Christopher J; (2020) Habitat Features and Their Influence on the Restoration Potential of Marine Habitats in Europe. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 7 doi: 10.3389/fmars.2020.00184
 3. Chen, Wenting; Van Assche, Kristof Albert M; Hynes, Stephen; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; (2020) Ecosystem accounting’s potential to support coastal and marine governance. Marine Policy ISSN 0308-597X. Vol 112 doi: 10.1016/j.marpol.2019.103758
 4. Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Gundersen, Hege; (2020) Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 708 doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134866
 5. Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise; Gitmark, Janne K; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig; (2019) The Abundance of Kelp Is Modified by the Combined Impact of Depth, Waves and Currents. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00475
 6. Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; (2019) Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00072
 7. Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K; Fagerli, Camilla W; (2019) Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?. Ecology and Evolution ISSN 2045-7758. Vol 9 No5 s2847-2862 doi: 10.1002/ece3.4963
 8. Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; (2019) The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 5 doi: 10.3389/fmars.2018.00529
 9. Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, Kristin; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunon, Håkan; (2018) Helgeland: An Atlanticarchipelago (Norway). Tunon, Håkan null Kapittel Kapittel 7. ISBN 978-92-893-5598-8. s173-206
 10. Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, K.; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunón, H.; (2018) Helgeland: An Atlantic archipelago (Norway. Tunón, H. null Kapittel Kapittel 7. ISBN 978-92-893-5599-5. s173-206
 11. Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Norderhaug, Kjell Magnus; (2018) Soft bottom benthos and responses to climate variation and eutrophication in Skagerrak. Journal of Sea Research ISSN 1385-1101. Vol 141 s83-98 doi: 10.1016/j.seares.2018.08.007
 12. Christensen-Dalsgaard, Signe; Mattisson, Jenny; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; May, Roelof Frans; Rinde, Eli; Lorentsen, Svein Håkon; (2017) Habitat selection of foraging chick‑rearing European shags in contrasting marine environments. Marine Biology ISSN 0025-3162. Vol 164 doi: 10.1007/s00227-017-3227-5
 13. Norderhaug, K. M.; Angles d'Auriac, M. B.; Fagerli, C. W.; Gundersen, H.; Christie, H.; Dahl, K.; Hobæk, A.; (2016) Genetic diversity of the NE Atlantic sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis unveils chaotic genetic patchiness possibly linked to local selective pressure. Marine Biology ISSN 0025-3162. Vol 163 No36 doi: 10.1007/s00227-015-2801-y
 14. de Araújo, Rita M. dos Santos Fernandes; Assis, Jorge; Aguillar, Ricardo; Airoldi, Laura; Bárbara, Ignacio; Bartsch, Inka; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Davoult, Dominique; Derrien-Courtel, Sandrine; Fernández, Consolación; Fredriksen, Stein; Gevaert, Francois; Gundersen, Hege; Le Gal, Aodren; Lévêque, Laurent; Mieszkowska, Nova; Norderhaug, Kjell Magnus; Oliveira, Pedro; Puente, Araceli; Rico, José M.; Rinde, Eli; Schubert, Hendrik; Strain, Elisabeth M.A.; Valero, Myriam; Viard, Frédérique; Sousa-Pinto, Isabel; (2016) Status, trends and drivers of kelp forests in Europe: an expert assessment. Biodiversity and Conservation ISSN 0960-3115. Vol 25 No7 s1319-1348 doi: 10.1007/s10531-016-1141-7
 15. Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus; (2016) A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 6 doi: 10.1038/srep23800
 16. Bekkby, Trine; Angeltveit, Gro; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Norderhaug, Kjell Magnus; (2015) Red sea urchins (Echinus esculentus) and water flow influence epiphytic macroalgae density. Marine Biology Research ISSN 1745-1000. Vol 11 No4 s375-384 doi: 10.1080/17451000.2014.943239
 17. Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie; (2015) Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 530 s29-46 doi: 10.3354/meps11306
 18. Angles d'Auriac, Marc; Hobæk, Anders; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Haugstetter, Johannes; Norderhaug, Kjell Magnus; (2014) New microsatellite loci for the green sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis using universal M13 labelled markers. BMC Research Notes ISSN 1756-0500. Vol 7 No1 doi: 10.1186/1756-0500-7-699
 19. Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Hjermann, Dag Øystein; (2014) The influence of physical factors on kelp and sea urchin distribution in previously and still grazed areas in the NE Atlantic. PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 9 No6 doi: 10.1371/journal.pone.0100222
 20. Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; (2014) Importance of wave and current exposure to fauna communities in Laminaria hyperborea kelp forest. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 502 s295-301 doi: 10.3354/meps10754
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre