Hege Gundersen
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 957 81 270
Seksjon: Marin biologi
Dr. Hege Gundersen (f. 1970) er utdannet fra Universitetet i Oslo (PhD i 2003) og har senere jobbet ved Høgskolen i Hedmark (2004-2009), Universitetet i Oslo (2008-2009) og NIVA (2009-). Viktigste interesser og kompetanse er innen blå skog økosystem som tareskog og ålegressenger og deres økosystemtjenester, samt romlig utbredelsesmodellering av arter og naturtyper i marine miljøer. Formidling av kunnskap omfatter 47 vitenskapelige publikasjoner, 90 vitenskapelige rapporter og ca. 90 mediebidrag. Gundersen har erfaring som prosjektleder på noen titalls store og små prosjekter. Hun er med i rådgivende faggruppe for Naturindeks for Norge, i sekretariatet for norsk blå skog nettverk (NBFN) og i styringsgruppen for SeaBee - Norsk infrastruktur for dronebasert forskning, kartlegging og overvåking i kystsonen.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Li, Yalei; Gundersen, Hege; Poulsen, Robert Nøddebo; Xie, Li-Na; Ge, Zhenming; Hancke, Kasper; (2023) Quantifying seaweed and seagrass beach deposits using high-resolution UAV imagery. Journal of Environmental Management ISSN 0301-4797. Vol 331 doi: 10.1016/j.jenvman.2022.117171
 2. Bekkby, Trine; Torstensen, Ragnhild Ryther Grimm; Grünfeld, Lars Andreas Holm; Gundersen, Hege; Fredriksen, Stein; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Walday, Mats Gunnar; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Neves, Luiza S.; Hancke, Kasper; (2023) ‘Hanging gardens’—comparing fauna communities in kelp farms and wild kelp forests. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 10 doi: 10.3389/fmars.2023.1066101
 3. Duarte, Carlos M.; Gattuso, Jean-Pierre; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Filbee-Dexter, Karen; Pedersen, Morten Foldager; Middelburg, J.J.; Burrows, Michael T.; Krumhansl, Kira A.; Wernberg, Thomas; Moore, Pippa J.; Pessarrodona, Albert; Ørberg, Sarah; Pinto, Isabel Sousa; Assis, Jorge; Queirós, Ana M.; Smale, Dan A; Bekkby, Trine; Serrão, Ester A.; Krause-Jensen, Dorte; (2022) Global estimates of the extent and production of macroalgal forests. Global Ecology and Biogeography ISSN 1466-822X. Vol 31 No7 s1422-1439 doi: 10.1111/geb.13515
 4. Krause-Jensen, Dorte; Gundersen, Hege; Björk, Mats; Gullström, Martin; Dahl, Martin; Asplund, Maria E.; Boström, Christoffer; Holmer, Marianne; Banta, Gary T.; Graversen, Anna Elizabeth Løvgren; Pedersen, Morten Foldager; Bekkby, Trine; Frigstad, Helene; Skjellum, Solrun Figenschau; Thormar, Jonas; Gyldenkærne, Steen; Howard, Jennifer; Pidgeon, Emily; Ragnarsdóttir, Sunna Björk; Mols-Mortensen, Agnes; Hancke, Kasper; (2022) Nordic Blue Carbon Ecosystems: Status and Outlook. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 9 doi: 10.3389/fmars.2022.847544
 5. Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Baden, Susanne P.; Bekkby, Trine; Bruhn, Annette; Geertz-Hansen, Ole; Hancke, Kasper; Hansen, Jørgen L.S.; Krause-Jensen, Dorte; Rinde, Eli; Steen, Henning; Wegeberg, Susse; Gundersen, Hege; (2022) Kelp Forest Distribution in the Nordic Region. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 9 doi: 10.3389/fmars.2022.850359
 6. Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Hancke, Kasper; Gitmark, Janne K; Christie, Hartvig; (2021) Variation in population structure and standing stocks of kelp along multiple environmental gradients and implications for ecosystem services. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 8 doi: 10.3389/fmars.2021.578629
 7. Bryn, Anders; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Halvorsen, Rune; (2021) Reliability in Distribution Modeling—A Synthesis and Step-by-Step Guidelines for Improved Practice. Frontiers in Ecology and Evolution ISSN 2296-701X. Vol 9 doi: 10.3389/fevo.2021.658713
 8. Ramirez-Llodra, Eva; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Baeten, Nicole; Brooks, Steven; Escudero-Oñate, Carlos; Gundersen, Hege; Kleiv, Rolf Arne; Ibragimova, Olga; Lepland, Aivo; Nepstad, Raymond; Sandøy, Roar; Schaanning, Morten Thorne; Shimmield, Tracy; Yakushev, Evgeniy; Ferrando-Climent, Laura; Høgaas, Per Helge; (2021) New insights into submarine tailing disposal for a reduced environmental footprint: Lessons learnt from Norwegian fjords. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 174 doi: 10.1016/j.marpolbul.2021.113150
 9. Bekkby, Trine; Papadopoulou, Nadia; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J; Rinde, Eli; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Linares, Cristina; Andersen, Guri Sogn; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Danovaro, Roberto; Fagerli, Camilla With; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Gundersen, Hege; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Ramirez-Llodra, Eva; Smith, Christopher J; (2020) Habitat Features and Their Influence on the Restoration Potential of Marine Habitats in Europe. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 7 doi: 10.3389/fmars.2020.00184
 10. Chen, Wenting; Van Assche, Kristof Albert M; Hynes, Stephen; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; (2020) Ecosystem accounting’s potential to support coastal and marine governance. Marine Policy ISSN 0308-597X. Vol 112 doi: 10.1016/j.marpol.2019.103758
 11. Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Gundersen, Hege; (2020) Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 708 doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134866
 12. Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise; Gitmark, Janne K; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig; (2019) The Abundance of Kelp Is Modified by the Combined Impact of Depth, Waves and Currents. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00475
 13. Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; (2019) Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00072
 14. Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K; Fagerli, Camilla W; (2019) Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?. Ecology and Evolution ISSN 2045-7758. Vol 9 No5 s2847-2862 doi: 10.1002/ece3.4963
 15. Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; (2019) The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 5 doi: 10.3389/fmars.2018.00529
 16. Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, Kristin; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunon, Håkan; (2018) Helgeland: An Atlanticarchipelago (Norway). Tunon, Håkan null Kapittel Kapittel 7. ISBN 978-92-893-5598-8. s173-206
 17. Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, K.; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunón, H.; (2018) Helgeland: An Atlantic archipelago (Norway. Tunón, H. null Kapittel Kapittel 7. ISBN 978-92-893-5599-5. s173-206
 18. Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Norderhaug, Kjell Magnus; (2018) Soft bottom benthos and responses to climate variation and eutrophication in Skagerrak. Journal of Sea Research ISSN 1385-1101. Vol 141 s83-98 doi: 10.1016/j.seares.2018.08.007
 19. Trannum, Hilde C; Gundersen, Hege; Escudero-Oñate, Carlos; Johansen, Joachim T; Schaanning, Morten T; (2018) Effects of submarine mine tailings on macrobenthic community structure and ecosystem processes. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 630 s189-202 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.02.207
 20. Christensen-Dalsgaard, Signe; Mattisson, Jenny; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; May, Roelof Frans; Rinde, Eli; Lorentsen, Svein Håkon; (2017) Habitat selection of foraging chick‑rearing European shags in contrasting marine environments. Marine Biology ISSN 0025-3162. Vol 164 doi: 10.1007/s00227-017-3227-5
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre