Til hovedinnhold
English

Helene Frigstad

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
helene.frigstad@niva.no
Telefonnummer
+47 992 64 002
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Oseanografi

Profil

Helene er utdannet biogeokjemiker fra Universitetet i Bergen, med en MSc i vannressurser og kystforvaltning (2007) og PhD i kjemisk oseanografi (2012). Hun har arbeidet som forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, med utveksling til National Oceanography Centre i Southampton, UK. Fra 2013 til 2017 jobbet hun som seniorrådgiver i klimaavdelingen i Miljødirektoratet, hvor hun jobbet med klimaendringer i en bred kontekst.

Forskningen hennes handler om å forstå kretsløpene av karbon og næringssalter i våre kyst- og havområder. Hun er spesielt interessert i hvordan klimaendringer påvirker disse biogeokjemiske kretsløpene, gjennom økende temperaturer, havforsuring og økt avrenning fra land. I tillegg til et endret klima, er hun også interessert i hvordan annen mennesklig påvirkning, slik som overgjødsling (eutrofiering), påvirker kystområdene. Hennes metodiske tilnærming inkluderer statistisk analyse av overvåknings- og toktdata, eksperimenter og modelldata.

Kombinasjonen av erfaring fra forskning og forvaltning gjør at hun har en god forståelse av de utfordringene som klimaendringer og annen menneskelig påvirkning utgjør for våre kyst- og havområder. Med sin forskning ønsker hun å bidra til helhetlig kunnskap som gjør at vi kan forvalte våre ressurser på en bærekraftig måte.