Til hovedinnhold
English

Om prosjektet

Dette femårige forskningsprogrammet ved Framsenteret har som mål å fremskaffe viktig ny kunnskap om: (1) hvordan klimaendringer påvirker økosystemene på tvers av økosystemer, og (2) hvordan man best kan integrere koblinger på tvers av økosystemer i en helhetlig forvaltningstilnærming.

Les på våre engelske nettsider.