Til hovedinnhold
English

Leah Amber Jackson-Blake

Forsker, ph.d.
E-postadresse
leah.jackson-blake@niva.no
Telefonnummer
+47 982 27 794
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Nedbørfeltprosesser

Profil

Leah har en bred bakgrunn innen nedbørfeltvitenskap, med ekspertise som spenner fra eutrofiering av lavlandsvannløp og innsjøer til nitrogen- og karbonkretsløp i fjell og arktiske systemer. Hun bruker en kombinasjon av overvåking, statistisk modellering og prosessbasert modellering for å bedre forstå kontrollene på ferskvannsmengde og kvalitet, og for å forutsi virkningene av arealforvaltning og klimaendringer på overflatevannskvalitet og økologisk tilstand. Før hun begynte i NIVA, var Leah ved James Hutton Institute i Skottland, hvor hun fortsatt har en stilling som Research Associate. I løpet av den tiden jobbet hun i et svært tverrfaglig team for å støtte utvikling, implementering og vurdering av politikk rettet mot å beskytte overflatevann, f.eks. vannrammedirektivet. Leah har ledet og deltatt i en rekke norske, skotske, britiske, Nordsjøregionen (Interreg) og EU-prosjekter.