Marit F M Bjorbækmo
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 922 92 152
Marit F. Markussen Bjorbækmo har en Ph.D. i marin økologi fra Universitetet i Oslo, Institutt for Biovitenskap (Ph.D. 2017). En av hennes hovedinteresser er å undersøke diversiteten av mikroorganismer (mikroeukaryoter/protister, prokaryoter og sopp) og mikroorganismenes funksjoner/interaksjoner sett fra et holobiont perspektiv - d.v.s., en større vertsorganisme og alle de andre (mikro)organismene som lever assosiert med denne verten. Marit har jobbet med et bredt spekter av ulike prøvetyper, fra miljøprøver (eDNA) fra vann, sedimenter, avføring og jord, til prøver fra ulike vertsorganismer som f.eks. tang/tare (marine alger), marine invertebrater, plante røtter, og fisk. Ingen organismer kan ansees å være frittstående enheter i økosystemer. Tang, for eksempel, har et stort mangfold av mikroorganismer som lever både på overflaten og innvendig. Disse mikroorganismene innhar viktige funksjoner og påvirker tang-vertens helse. Marit har bred erfaring med molekylært laboratoriearbeid og har anvendt "metabarcoding" (Illumina MiSeq amplicon sekvensering) i de fleste vitenskapelige prosjektene hun har vært involvert i, men hun har også erfaring med andre sekvenseringsteknologier (fra Sanger sekvensering til Illumina HiSeq og Oxford Nanopore Technology). Før Marit begynte å jobbe hos NIVA (August 2022), var hun ansatt som postdoc (forsker) på Naturhistorisk museum i London, hvor hun jobbet i det UKRI-finansierte prosjektet ‘Global Seaweed STAR’. Hennes rolle i dette prosjektet var å bruke metabarcoding for å undersøke diversiteten av mikroorganismer som lever assosiert med rødalger (Kappaphycus sp.), samlet inn fra dyrkede (akvakultur) og naturlige (ville) habitater i Malaysia, Fillipinene, Tanzania og Madagaskar. Gjennom dette arbeidet undersøkte Marit variasjoner i mikrobiomet til Kappaphycus sp. og hvordan dette endrer seg gjennom en vekst/dyrkingssesong og hvorvidt disse endringene i mikrobiomet kan knyttes til sykdomsutbrudd hos rødalgene.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Krabberød, Anders Kristian; Deutschmann, Ina Maria; Bjorbækmo, Marit Frederikke Markussen; Balagué, Vanessa; Giner, Caterina R.; Ferrera, Isabel; Garcés, Esther; Massana, Ramón; Gasol, Josep M.; Logares, Ramiro; (2022) Long-term patterns of an interconnected core marine microbiota. Environmental Microbiome ISSN 2524-6372. Vol 17 No1 doi: 10.1186/s40793-022-00417-1
  2. Bjorbækmo, Marit Frederikke Markussen; Evenstad, Andreas; Røsæg, Line Lieblein; Krabberød, Anders Kristian; Logares, Ramiro; (2019) The planktonic protist interactome: where do we stand after a century of research?. The ISME Journal ISSN 1751-7362. Vol 14 s544-559 doi: 10.1038/s41396-019-0542-5
  3. Freeman, Mark A.; Fuss, Janina; Kristmundsson, Árni; Bjorbækmo, Marit Fredrikke Markussen; Mangot, Jean-Francois; del Campo, Javier; Keeling, Patrick J; Shalchian-Tabrizi, Kamran; Bass, David; (2017) X-Cells Are Globally Distributed, Genetically Divergent Fish Parasites Related to Perkinsids and Dinoflagellates. Current Biology ISSN 0960-9822. Vol 27 No11 s1645-1651 doi: 10.1016/j.cub.2017.04.045
  4. Jacobsen, Rannveig M; Kauserud, Håvard; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bjorbækmo, Marit Markussen; Birkemoe, Tone; (2017) Wood-inhabiting insects can function as targeted vectors for decomposer fungi. Fungal ecology ISSN 1754-5048. Vol 29 s76-84 doi: 10.1016/j.funeco.2017.06.006
  5. Krabberød, Anders Kristian; Bjorbækmo, Marit Markussen; Shalchian-Tabrizi, Kamran; Logares, Ramiro; (2017) Exploring the oceanic microeukaryotic interactome with metaomics approaches. Aquatic Microbial Ecology ISSN 0948-3055. Vol 79 No1 s1-12 doi: 10.3354/ame01811
  6. Bjorbækmo, Marit Markussen; Carlsen, Tor; Brysting, Anne Krag; Vrålstad, Trude; Høiland, Klaus; Ugland, Karl Inne; Geml, Jozsef; Schumacher, Trond; Kauserud, Håvard; (2010) High diversity of root associated fungi in both alpine and arctic Dryas octopetala. BMC Plant Biology ISSN 1471-2229. Vol 10 doi: 10.1186/1471-2229-10-244
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre