Mats Gunnar Walday
cand.scient.
Stilling: Seniorforsker
Telefon: +47 971 51 705
Seksjon: Marin biologi
Mats Walday er seniorforsker på seksjon for marin biologi. I perioden 2006-2021 var han leder for seksjonen. Walday arbeider hovedsakelig med hardbunnsundersøkelser i forbindelse med konsekvensutredninger, resipientvurderinger, kartlegging og overvåking. Walday har også arbeidet med utvikling av ny metodikk og teknologi for hardbunnsundersøkelser, inkludert norsk og internasjonal standard for hardbunnsundersøkelser, Han har hatt prosjekter for forskningsrådet på transport av miljøgifter i næringskjeden, kartlegging av hardbunnsbiotoper, samt bruk av fjernmåling ved hardbunnsundersøkelser. Walday deltok i utviklingen av den norske forskriften for vitenskapelig dykking og er norsk representant i den Europeiske referansegruppen for vitenskapelig dykking (European Scientific Diving Panel) hvor han har deltatt i utvikling av en felles europeisk opplæring og sertifisering av vitenskapelige dykkere. Han satt i faggruppen for Helhetlig forvaltningsplan Nordsjøen. Han er siden 2007 prosjektleder for eutrofiovervåkingen av Ytre Oslofjord. Mats Walday har skrevet cirka150 NIVA-rapporter, en rekke artikler, rapporter og notater i andre serier og publisert flere artikler i internasjonale tidsskrift.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Bekkby, Trine; Torstensen, Ragnhild Ryther Grimm; Grünfeld, Lars Andreas Holm; Gundersen, Hege; Fredriksen, Stein; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Walday, Mats Gunnar; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Neves, Luiza S.; Hancke, Kasper; (2023) "Hanging gardens" - comparing fauna communities in kelp farms and wild kelp forests. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 10 doi: 10.3389/fmars.2023.1066101
  2. Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus; (2016) A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 6 doi: 10.1038/srep23800
  3. Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie; (2015) Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 530 s29-46 doi: 10.3354/meps11306
  4. Tveiten, Lise Ann; Schøyen, Merete; Walday, Mats; (2013) Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt. Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No3 s325-332
  5. Bekkby, Trine; Moy, Frithjof Emil; Kroglund, Tone; Gitmark, Janne K.; Walday, Mats; Rinde, Eli; Norderhaug, Kjell Magnus; (2009) Identifying Rocky Seabed Using GIS-Modeled Predictor Variables. Marine Geodesy ISSN 0149-0419. Vol 32 No4 s379-390 doi: 10.1080/01490410903297816
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre