Ansatt bilde
Mats Gunnar Walday
cand.scient.
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 971 51 705
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Mats Walday er forskningsleder og ansvarlig for seksjon for marin biologi. I tillegg arbeider han hovedsakelig med hardbunnsundersøkelser i forbindelse med konsekvensutredninger, resipientvurderinger, kartlegging og overvåking. Walday har også arbeidet med utvikling av ny metodikk og teknologi for hardbunnsundersøkelser, inkludert norsk og internasjonal standard for hardbunnsundersøkelser, Han har hatt prosjekter for forskningsrådet på transport av miljøgifter i næringskjeden, kartlegging av hardbunnsbiotoper, samt bruk av fjernmåling ved hardbunnsundersøkelser. Walday deltok i utviklingen av den norske forskriften for vitenskapelig dykking og er norsk representant i den Europeiske referansegruppen for vitenskapelig dykking (European Scientific Diving Panel) hvor han har deltatt i utvikling av en felles europeisk opplæring og sertifisering av vitenskapelige dykkere. Han sitter i faggruppen for Helhetlig forvaltningsplan Nordsjøen. Mats Walday har skrevet cirka150 NIVA-rapporter, en rekke artikler, rapporter og notater i andre serier og publisert flere artikler i internasjonale tidsskrift.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre