Bloomin' Algae

bloom_with_app.jpg


Bloomin’ Algae er en folkeforskningsapp som kan brukes for å rapportere forekomster av farlige oppblomstringer av cyanobakterier (også kjent som blågrønnalger). Appen bidrar til raskere oppføring av advarsler, og via den kan du lære deg å gjenkjenne risiko for deg selv og dyr.

 

Appen og hvordan du kan bidra  

Du kan laste ned appen direkte fra Google Play eller App Store.

 

 

 

Bloomin algae app screen

 

Kart over innsendte registreringer

Ved å registrere oppblomstringer kan du bidra til å gi en raskere og mer omfattende oversikt over algeoppblomstringer i ditt område. Dette vil hjelpe til å informere helsemyndigheter og kommuner om potensiell helserisiko i sine områder, slik at de ved behov kan få på plass advarsler for publikum.

I tillegg til å sende inn plasseringen og tidspunktet for oppblomstringen, må man legge ved et bilde for å hjelpe oss å bekrefte registreringen. Vi tar gjerne også imot informasjon om aktiviteter som foregår ved innsjøen, som svømming og hundelufting. Dette gjør at vi lettere kan vurdere risiko for mennesker og dyr.

Vi vil gi rask tilbakemelding på registreringen din, innen en eller to dager, for å informere om helserisiko.

 

Hva er cyanobakterier?

Cyanobakterier (blågrønnalger) er en type mikroalger som forekommer naturlig i alle ferskvann. De finnes spesielt innsjøer, men også i dammer, kanaler og elver over hele verden. Cyanobakteriene kan produsere giftstoffer som er helseskadelige for mennesker og dyr. Spesielt kan de utgjøre en helsefare i varme sommermåneder når konsentrasjonene i vannet øker og de danner oppblomstringer på overflaten. Dette kan se ut som grønne eller turkise malingsstriper, grønne ansamlinger eller klumper av grønne partikler. Disse overflateoppblomstringene akkumulerer ofte i vannkanten der barn eller hunder leker eller der husdyr kommer for å drikke vann.

Se bildegalleriet under for eksempler på hvordan oppblomstringer cyanobakterier kan se ut. Det er også bilder av andemat og trådformede grønnalger. Disse kan forveksles med cyanobakterier, men er ufarlige. En måte å sjekke om det faktisk er cyanobakterier på, er å stikke i ansamlingen med en pinne. Hvis massen brytes opp i små partikler, eller ujevne klumper, er det sannsynligvis cyanobakterier. Hvis det derimot har bittesmå, runde blader (ca 2-4 mm) er det trolig andemat. Hvis du drar opp klumper av hår-lignende og myke tråder er det ufarlige trådformede grønnalger.

Les mer om cyanobakterier her.

 

Hva er farene for mennesker og dyr kjæledyr ved oppblomstringer av cyanobakterier?

Cyanobakterier kan produsere giftstoffer som kan forårsake en rekke negative helseeffekter hos mennesker og dyr. Symptomer hos mennesker som kommer i kontakt med giftige ansamlinger kan være blant annet hudirritasjon, øyeirritasjon, oppkast og diarè, feber og smerter i muskler og ledd.

Hos hund, hest, kyr, fugl og fisk har cyanobakterier i noen tilfeller ført til dødsfall. Hvis du er dyreeier kan du finne mer informasjon hos Veterinærinstituttet.

Hvis du eller kjæledyret ditt reagerer etter kontakt med vann som kan ha oppblomstring av cyanobakterier, anbefaler vi at du umiddelbart kontakter lege eller veterinær.

 

Motta varsel om registreringer i ditt område

Etter din første registrering vil du bli bedt om å opprette en konto hos iRecord. Dette gir oss mulighet til å gi deg tilbakemelding på registreringene dine. Med en iRecord-konto kan du også velge å motta varsel på e-post når det dukker opp registreringer av oppblomstringer i ditt område.
Du kan gjøre dette ved å gå til https://www.brc.ac.uk/irecord/species-alert-notifications:

  • Velg BloominAlgae i boksen Limit to survey.
  • Skriv Cyanobacteria i boksen Alert species.
  • Ikke endre alternativet <Select a species list> i boksen Select full species list
  • Velg Countries 2016 i boksen Location type (lokalitetstype)
  • Velg landet du er interessert i (Norway) i boksen Select location (velg lokalitet). Du får da opp en ny boks
  • Der hvor det står  – Please select –  (vennligst velg), velg Norge. Du får igjen opp en ny boks for å velge regionen du er interessert i, f.eks. Oslo og Akershus. I den siste boksen kan du begrense varslene til et enkelt fylke.
  • Trykk Subscribe.

Hvis du krysser av for Alert on verification as correct kan du begrense varslene til de registreringer som blir bekreftet. Hvis du vil få varslinger fra flere områder må du gjenta denne prosessen.

Du vil nå motta e-poster om alle innsendte registreringer på de valgte stedene. Du kan endre velge hvor ofte du vil ha tilsendt disse (ukentlig, daglig eller hver time) på kontoinnstillingene dine.

 

Partnere involvert i appen

Utviklingen av denne appen ble opprinnelig finansiert av NERC og den skotske regjering til Laurence Carvalho mens han var ansatt ved UKCEH. NIVA har støttet utviklingen av den norske versjonen. Teksten til appen og anbefalte kontakter for oppfølging og videre tiltak er utarbeidet av NIVA og gjennomgått av representanter fra Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet. Ta kontakt med Sigrid Haande eller Jan-Erik Thrane i NIVA for mer informasjon.

 

Ytterligere handling og rapportering av farlige algeoppblomstringer

Ansvaret for å håndtere algeoppblomstringer ligger hos kommunene. De vil vurdere nødvendige tiltak i forhold til WHOs retningslinjer og kan kontakte NIVA eller Veterinærinstituttet for ytterligere undersøkelser av vannet. Du kan også rapportere algeoppblomstringer, vannforurensning eller mulige forgiftninger direkte til NIVA eller følgende organisasjoner:

Der kan du også finne mer informasjon og råd om algeoppblomstringer.

 

Ulike typer cyanobakterier

Striper eller skum

striper1.png
striper2.png
striper3.png

Malingsaktig

maling1.png
maling2.png
maling3.png

 

Skyet/grumsete

grums1.png
grums2.png
grums3.png

Klumpete

klump1.png
klump2.png
klump3.png

 

Ofte forvekslet med cyanobakterier

andemat.png
Andemat
trågrønn.png
Trådformede (grønn)alger
pollen.png
Pollen

Videre lesning:
Informasjon om cyanobakterier (blågrønnalger) - NIVA