Anders Gjørwad Hagen
cand.scient.
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 959 28 778
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Spesialisert på fiskefysiologi og elvebehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Erfaring fra prosjektledelse, fare-og risikostyring og SOP-utvikling i prosjekter med betydelig risiko. Siden november 2013, forskningsleder for seksjonen forskningsinfrastruktur. Som leder for to gruppeledere og to svært kompetente team på totalt 14 ansatte, har jeg ansvar for strategisk markedsposisjonering, prosjektakkvisisjon, koordinering av tjenester for forskere, og jeg har et overordnet ansvar for HMS, prosjektstyring, kvalitet og økonomi.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Alfredsen, Knut; Urke, Henning Andre; Kristensen, Torstein; Kvakland, Marte; Grønningsæter, Åge; Hagen, Anders Gjørwad; Alfredsen, Jo Arve; (2021) An acoustic sensor transmitter for in situ assessment of water quality and fish behaviour during chemical treatment of a parasite-infected river system: tag design and practical use. Animal Biotelemetry ISSN 2050-3385. Vol 9 No7 doi: 10.1186/s40317-021-00230-6
  2. Rangel-Huerta, Oscar Daniel; Ivanova, Lada; Hytterød, Sigurd; Moen, Anders; Uhlig, Silvio; Hagen, Anders Gjørwad; Olstad, Kjetil; Fæste, Christiane Kruse; (2020) Integrated Omics in salmon skin mucus for determining consequences of chloramine treatment against parasite infestation. Journal of Integrated Omics ISSN 2182-0287. Vol 10 No3 s1-17 doi: 10.5584/jiomics.v10i3.341
  3. Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; (2014) Low concentrations of sodium hypochlorite affect population dynamics in Gyrodactylus salaris (Malmberg, 1957): practical guidelines for the treatment of the Atlantic salmon, Salmo salar L. parasite. Journal of Fish Diseases ISSN 0140-7775. Vol 37 No12 s1003-1011 doi: 10.1111/jfd.12218
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre