Ansatt bilde
Anders Gjørwad Hagen
cand.scient.
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 959 28 778
Seksjon: Forskningsinfrastruktur, ledelse
Spesialisert på fiskefysiologi og elvebehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Erfaring fra prosjektledelse, fare-og risikostyring og SOP-utvikling i prosjekter med betydelig risiko. Siden november 2013, forskningsleder for seksjonen forskningsinfrastruktur. Som leder for tre gruppeledere og tre svært kompetente team på totalt 17 ansatte, har jeg ansvar for strategisk markedsposisjonering, prosjektakkvisisjon, koordinering av tjenester for forskere, og jeg har et overordnet ansvar for HMS, prosjektstyring, kvalitet og økonomi.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre