Til hovedinnhold
English

Gunnar Sander

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
gunnar.sander@niva.no
Telefonnummer
+47 952 18 786
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Vann og samfunn

Profil

Gunnar Sander er sivilingeniør med vekt på offentlig planlegging (NTH 1982) og har også mastergrad i havrett (UiT 2009) og doktorgrad i samfunnsvitenskap (UiT 2019). Han jobbet 15 år som planlegger, spesielt med samordnet areal- og transportplanlegging i byer og integrering av miljøhensyn inn i kommunal virksomhet. Fra 1997 til 2014 jobbet han på Forvaltningsseksjonen på Norsk Polarinstitutt, avbrutt av engasjement som arktisk ekspert i EU sitt European Environment Agency. Arbeid med marine spørsmål ble da sentralt og omfattet bl.a. konsekvensutredninger, miljøovervåking, rapportering av miljøstatus og økosystembasert havforvaltning. Han har lang erfaring med strategiske prosesser som krever mobilisering av tverrfaglig kunnskap og samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Doktorgraden tok et policy-perspektiv på implementering av økosystembasert havforvaltning og studerte krav til konsekvensutredninger i internasjonal hav- og miljørett. Sander har internasjonal arbeidserfaring fra Guatemala, Danmark, Canada og Sør-Afrika.