Gunnar Sander
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 952 18 786
Seksjon: Vann og samfunn
Gunnar Sander er sivilingeniør med vekt på offentlig planlegging (NTH 1982). Han har også en mastergrad i havrett (UiT 2009) og PhD i samfunnsvitenskap (UiT 2019). Han jobbet 15 år med byplanlegging, spesielt samordnet areal- og transportplanlegging i byområder. Han var også miljøvernleder i Tromsø kommune. Fra 1997 til 2014 jobbet han på Forvaltningsseksjonen på Norsk polarinstitutt, avbrutt av engasjement som arktisk ekspert hos European Environment Agency i København. Begge disse stedene var arbeid med marine spørsmål sentralt, blant annet ulike former for strategiske konsekvensutredninger og økosystembasert havforvaltning. Bakgrunnen både fra byplanlegging og marin planlegging gjør at han har spesiell interesse for strategiske prosesser som krever mobilisering av tverrfaglig kunnskap og samordning på tvers av sektorer og nivåer i forvaltningen. Han har også lang erfaring med miljøovervåking og rapportering av miljøstatus. Doktorgraden hans inneholdt juridisk analyse av internasjonal hav- og miljørett og policy-studier med vekt på implementering av økosystembasert havforvaltning. Sander har internasjonal erfaring fra EU-systemet og arktisk samarbeid, og har arbeidet i Danmark, Canada, Guatemala og Sør-Afrika.