Gunnar Sander
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 952 18 786
Seksjon: Vann og samfunn
Gunnar Sander er sivilingeniør med vekt på offentlig planlegging (NTH 1982). Han har også en mastergrad i havrett (UiT 2009) og PhD i samfunnsvitenskap (UiT 2019). Han jobbet de første 15 årene med byplanlegging, spesielt samordnet areal- og transportplanlegging i byområder. Han var også miljøvernleder i Tromsø kommune. Fra 1997 til 2014 jobbet han på Forvaltningsseksjonen på Norsk polarinstitutt, avbrutt av engasjement som arktisk ekspert hos European Environment Agency i København. Begge disse stedene var arbeid med marine spørsmål sentralt, blant annet ulike former for strategiske konsekvensutredninger og økosystembasert havforvaltning. I likhet med den typen planlegging som han drev med for byområder, krever dette mobilisering av tverrfaglig kunnskap og aktører på tvers av sektorer og nivåer i forvaltningen. Han har også lang erfaring med miljøovervåking og rapportering av miljøstatus. Doktorgraden hans inneholdt både juridisk analyse av internasjonal hav- og miljørett og policy-studier med vekt på implementering av økosystembasert forvaltning. Sander har internasjonal erfaring fra EU-systemet og arktisk samarbeid, og har arbeidet i Danmark, Canada, Mellom-Amerika og Afrika.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Doelle, Meinhard; Sander, Gunnar; (2020) Next generation environmental assessments in the BBNJ regime? An assessment of the state of the negotiations. The International Journal of Marine and Coastal Law ISSN 0927-3522.
  2. Sander, Gunnar (2019) International Legal Obligations for Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment in the Arctic Ocean. Freestone, David Brill Nijhoff Kapittel Kap 8. ISBN 978-90-04-39169-7. s211-242
  3. Sander, Gunnar (2018) Ecosystem-based management in Canada and Norway: The importance of political leadership and effective decision-making for implementation. Ocean and Coastal Management ISSN 0964-5691. Vol 163 s485-497 doi: 10.1016/j.ocecoaman.2018.08.005
  4. Sander, Gunnar (2018) Against all odds? Implementing a policy for ecosystem-based management of the Barents Sea.. Ocean and Coastal Management ISSN 0964-5691. Vol 157 s111-123 doi: 10.1016/j.ocecoaman.2018.01.020
  5. Sander, Gunnar (2016) International legal obligations for environmental impact assessment and strategic environmental assessment in the Arctic Ocean. The International Journal of Marine and Coastal Law ISSN 0927-3522. Vol 31 s88-119 doi: 10.1163/15718085-12341385
  6. Sander, Gunnar; Gille, Johan; Stępień, Adam; Koivurova, Timo; Thomas, Jennie L.; Gascard, Jean-Claude; Justus, Debra; (2015) Changes in Arctic Maritime Transport. Adam, Stępień; Paula, Kankaanpää; Timo, Koivurova; Brill Nijhoff Kapittel Ch 3. ISBN 9789004303171. s81-114
  7. Arbo, Peter; Iversen, Audun; Knol, Maaike; Ringholm, Toril M; Sander, Gunnar; (2012) Arctic futures: conceptualizations and images of a changing Arctic. Polar Geography ISSN 1088-937X. doi: 10.1080/1088937X.2012.724462
  8. Sander, Gunnar (2009) Chapter 1 and 2 in main report (vol 2): Lead Author. Assessment of Assessments Region 1: Arctic Ocean (in vol 3): Author together with Jake Rice. Group of Experts, (AoA) null Kapittel Kapittel. ISBN 978-92-807-29764.
  9. Sander, Gunnar (2009) Multi-sector Strategic Environmental Assessment (SEA) in the Arctic Ocean. Bellefontaine, Neil; Linden, Olof; null Kapittel Kapittel. ISBN 978-91-977254-1-5. s163-170
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre