Gunnar Sander
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 952 18 786
Seksjon: Vann og samfunn
Gunnar Sander er sivilingeniør med vekt på offentlig planlegging (NTH 1982), har en mastergrad i havrett (UiT 2009) og PhD i samfunnsvitenskap (UiT 2019). Han har lang erfaring med byplanlegging, spesielt samordnet areal- og transportplanlegging i byområder. Han var også miljøvernleder i Tromsø kommune. Fra 1997 til 2014 jobbet han på Forvaltningsseksjonen på Norsk polarinstitutt, avbrutt av engasjement som arktisk ekspert hos European Environment Agency i København. Begge disse stedene var arbeid med marine spørsmål sentralt, blant annet ulike former for strategiske konsekvensutredninger og økosystembasert havforvaltning. Bakgrunnen både fra byplanlegging og marin planlegging gjør at han har spesiell interesse for strategiske prosesser som krever mobilisering av tverrfaglig kunnskap og samordning på tvers av sektorer og nivåer i forvaltningen. Han har også lang erfaring med miljøovervåking og rapportering av miljøstatus. Doktorgraden hans inneholdt juridisk analyse av internasjonal hav- og miljørett og policy-studier med vekt på implementering av økosystembasert havforvaltning. Sander har internasjonal erfaring fra EU-systemet og arktisk samarbeid, og har arbeidet i Danmark, Canada, Guatemala og Sør-Afrika.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Karcher, Denis B.; Cvitanovic, Christopher; van Putten, Ingrid E.; Colvin, Rebecca M.; Armitage, Derek; Aswani, Shankar; Ballesteros, Marta; Ban, Natalie C.; Barragán-Paladines, María José; Bednarek, Angela; Bell, Johann D.; Brooks, Cassandra M.; Daw, Tim M.; de la Cruz-Modino, Raquel; Francis, Tessa B.; Fulton, Elizabeth A.; Hobday, Alistair J.; Holcer, Draško; Hudson, Charlotte; Jennerjahn, Tim C.; Kinney, Aimee; Knol-Kauffman, Maaike; Löf, Marie F.; Lopes, Priscila F.M.; Mackelworth, Peter C.; McQuatters-Gollop, Abigail; Muhl, Ella-Kari; Neihapi, Pita; Pascual-Fernández, José J.; Posner, Stephen M.; Runhaar, Hens; Sainsbury, Keith; Sander, Gunnar; Steenbergen, Dirk J.; Tuda, Paul M.; Whiteman, Elizabeth; Zhang, Jialin; (2022) Lessons from bright-spots for advancing knowledge exchange at the interface of marine science and policy. Journal of Environmental Management ISSN 0301-4797. Vol 314 doi: 10.1016/j.jenvman.2022.114994
 2. Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Sander, Gunnar; (2022) Coastal-Marine Ecosystem Accounting to Support Integrated Coastal Zone Management. Misiune, Ieva; Depellegrin, Daniel; Vigl, Lukas Egarter; Springer Nature Kapittel Chapter 28. ISBN 978-3-031-01980-7. s361-373
 3. Doelle, Meinhard; Sander, Gunnar; (2020) Next generation environmental assessments in the BBNJ regime? An assessment of the state of the negotiations. The International Journal of Marine and Coastal Law ISSN 0927-3522. Vol 35 No3 s498-532 doi: 10.1163/15718085-bja10022
 4. Doelle, Meinhard; Sander, Gunnar; (2020) Next generation environmental assessment in the emerging high seas regime? An evaluation of the state of the negotiations. The International Journal of Marine and Coastal Law ISSN 0927-3522. Vol 35 No3 s498-532 doi: 10.1163/15718085-BJA10022
 5. Sander, Gunnar (2019) International Legal Obligations for Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment in the Arctic Ocean. Freestone, David Brill Nijhoff Kapittel Kap 8. ISBN 978-90-04-39169-7. s211-242
 6. Sander, Gunnar (2018) Ecosystem-based management in Canada and Norway: The importance of political leadership and effective decision-making for implementation. Ocean and Coastal Management ISSN 0964-5691. Vol 163 s485-497 doi: 10.1016/j.ocecoaman.2018.08.005
 7. Sander, Gunnar (2018) Against all odds? Implementing a policy for ecosystem-based management of the Barents Sea.. Ocean and Coastal Management ISSN 0964-5691. Vol 157 s111-123 doi: 10.1016/j.ocecoaman.2018.01.020
 8. Sander, Gunnar (2016) International legal obligations for environmental impact assessment and strategic environmental assessment in the Arctic Ocean. The International Journal of Marine and Coastal Law ISSN 0927-3522. Vol 31 s88-119 doi: 10.1163/15718085-12341385
 9. Sander, Gunnar; Gille, Johan; Stępień, Adam; Koivurova, Timo; Thomas, Jennie L.; Gascard, Jean-Claude; Justus, Debra; (2015) Changes in Arctic Maritime Transport. Adam, Stępień; Paula, Kankaanpää; Timo, Koivurova; Brill Nijhoff Kapittel Ch 3. ISBN 9789004303171. s81-114
 10. Arbo, Peter; Iversen, Audun; Knol, Maaike; Ringholm, Toril M; Sander, Gunnar; (2012) Arctic futures: conceptualizations and images of a changing Arctic. Polar Geography ISSN 1088-937X. doi: 10.1080/1088937X.2012.724462
 11. Sander, Gunnar (2009) Chapter 1 and 2 in main report (vol 2): Lead Author. Assessment of Assessments Region 1: Arctic Ocean (in vol 3): Author together with Jake Rice. Group of Experts, (AoA) null Kapittel Kapittel. ISBN 978-92-807-29764.
 12. Sander, Gunnar (2009) Multi-sector Strategic Environmental Assessment (SEA) in the Arctic Ocean. Bellefontaine, Neil; Linden, Olof; null Kapittel Kapittel. ISBN 978-91-977254-1-5. s163-170
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre