Ingrid Nesheim
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 406 49 410
Seksjon: Vann og samfunn
Ingrid Nesheim er ansatt som forsker på seksjon for vann og samfunn og har jobbet på NIVA siden november 2013. Nesheim har tidligere vært ansatt ved Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo, først som stipendiat (2000- 2006) dernest som forsker (2006 – 2012). Doktorgradsarbeidet omhandlet forvaltning og bruk av biologisk mangfold i et område med ny bosetting og feltarbeidet foregikk i regnskogen i Guatemala. Nesheim har jobbet med prosjektledelse (WP ledelse) og som forsker i EU-prosjektene STRIVER, Strategy and methodology for Improved IWRM and Integrated interdisciplianry assessment in four twinning river basins, og i LUPIS Land use policies and sustainable development in developing countries. Hun har forskningserfaring fra arbeid med IWRM og WFD, brukerinvolvering, impact assessment og klimatilpasning. I løpet av 2011-2013 ledet og utviklet Nesheim MILENs forskerskole ved UiO om miljøendringer og bærekraftig energi. Prosjekter Nesheim har jobbet med på NIVA inkluderer, grunnbevilgningsprosjektet LIVAT - Lierelva vannbruksutfordringer, og Assessment of the combined effects of HPP on the ecosystems and the ecological status of rivers – in Bulgaria (http://www.niva.no/anchor?). Pågående prosjekter omfatter: koordinering av prosjektet, Integrated Water Resources Management, Institutional Building and Training /http://www.niva.no/myanmar , GovClim (leder WP4) http://www.niva.no/govclim og SusWater (leder WP3) http://www.cedren.no/Prosjekter/SusWater. Nesheim har publisert i en rekke internasjonal peer review tidsskrifter og bøker.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Nesheim, Ingrid; Barkved, Line; (2019) The Suitability of the Ecosystem Services Framework for Guiding Benefit Assessments in Human-Modified Landscapes Exemplified by Regulated Watersheds—Implications for a Sustainable Approach. Sustainability ISSN 2071-1050. Vol 11 No6 doi: 10.3390/SU11061821
 2. Nesheim, Ingrid; Barkved, Line; (2019) Bruk av indikatorer og verdielementer for å synliggjøre og vurdere nytte i regulerte vassdrag. Vann ISSN 0042-2592. Vol 54 No2 s115-130
 3. Zinke, Peggy; Sandvik, Dag; Nesheim, Ingrid; Seifert-Dähnn, Isabel; (2018) Comparing three approaches to estimating optimum white water kayak flows in Western Norway. Water ISSN 2073-4441. Vol 10 No12 s1-19 doi: 10.3390/w10121761
 4. Nesheim, Ingrid; Sundnes, Frode; Barkved, Line; (2018) Hvordan kan regulerte vassdrag tilrettelegges for flerbruk? Et studie av vassdragsfunksjoner og brukerpreferanser. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No2 s181-191
 5. Seifert-Dähnn, Isabel; Nesheim, Ingrid; Gosh, Sambita; Dhawde, Rutuja; Ghadge, Appasaheb; Wennberg, Aina C; (2017) Variations of Drinking Water Quality Influenced by Seasons and Household Interventions: A Case Study from Rural Maharashtra, India. Environments ISSN 2076-3298. Vol 4 No3 doi: 10.3390/environments4030059
 6. Nesheim, Ingrid; Barkved, Line Johanne; Bharti, Neha; (2017) What Is the Role of Agro-Met Information Services in Farmer Decision-Making? Uptake and Decision-Making Context among Farmers within Three Case Study Villages in Maharashtra, India. Agriculture ISSN 2077-0472. Vol 7 No8 doi: 10.3390/agriculture7080070
 7. Nesheim, Ingrid; Wathne, Bente Margrethe; Ni, Bo; Tun, Zaw Lwin; (2016) Myanmar: Pilot Introducing the National Water Framework Directiv. WaterSolutions ISSN 2509-2731. No1 s18-27
 8. Johannessen, Gro Skøien; Wennberg, Aina Charlotte; Nesheim, Ingrid; Tryland, Ingun; (2015) Diverse land use and the impact on (Irrigation) water quality and need for measures - A case study of a Norwegian river. International Journal of Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601. Vol 12 No6 s6979-7001 doi: 10.3390/ijerph120606979
 9. Nesheim, Ingrid; Reidsma, Pytrik; Bezlepkina, Irina; Verburg, René; Abdeladhim, Mohamed Arbi; Bursztyn, Marcel; Chen, Le; Cissé, Youssouf; Feng, Shuyi; Gicheru, Patrick; König, Hannes Jochen; Novira, Nina; Purushothaman, Seema; Rodrigues-Filho, Saulo; Sghaier, Mongi; (2014) Causal chains, policy trade offs and sustainability: Analysing land (mis)use in seven countries in the South. Land Use Policy ISSN 0264-8377. Vol 37 s60-70 doi: 10.1016/j.landusepol.2012.04.024
 10. Verburg, Rene; Rodrigues, S.; Debortoli, Nathan; Lindoso, Diego; Nesheim, Ingrid; Bursztyn, Marcel; (2014) Evaluating sustainability options in an agricultural frontier of the Amazon using multi-criteria analysis. Land Use Policy ISSN 0264-8377. Vol 37 s27-39 doi: 10.1016/j.landusepol.2012.12.005
 11. Purushothaman, Seema; Patil, Iswar; Francis, Ierene; Nesheim, Ingrid; (2013) Policy and governance for sustaining livelhihoods and natural resources in small farms - A case study in Karnataka. Indian Society of Agricultural Economics ISSN 0019-5014. Vol 68 No2 s240258-258
 12. Nesheim, Ingrid; Stølen, Kristi Anne; (2012) The influence of local institutions for sustainable xate harvest in a returnee community in the Maya Biosphere Reserve in Petén Guatemala. Journal of Sustainable Development ISSN 1913-9063. Vol 5 No3 s46-58 doi: 10.5539/jsd.v5n3p46
 13. Nesheim, Ingrid; McNeill, Desmond; Bezlepkina, Irina; Brouwer, Floor; Cisse, Youssouf; Feng, Shuyi; Gicheru, Patrick; Novira, Nina; Purushothaman, Seema; Saulo, Rodrigues-Filho; Sghaier, Mongi; (2012) Lessons from a comparative analysis of case studies. McNeill, Desmond; Nesheim, Ingrid; Brouwer, Floor; Edward Elgar Publishing Kapittel 12. ISBN 9781849802925. s219-247
 14. cisse, Youssouf; Bonin, Muriel; Nesheim, Ingrid; Tonneau, Jean-Philippe; Verburg, Rene; (2012) Land degradation in the Office du Niger irrigation scheme, Mali. McNeill, Desmond; Nesheim, Ingrid; Brouwer, Floor; Edward Elgar Publishing Kapittel 7. ISBN 9781849802925. s89-109
 15. Brouwer, Floor; Nesheim, Ingrid; McNeill, Desmond; (2012) Introduction. McNeill, Desmond; Nesheim, Ingrid; Brouwer, Floor; Edward Elgar Publishing Kapittel 1. ISBN 9781849802925. s1-8
 16. Rodrigues-Filho, Saulo; Bursztyn, Marcel; Lindoso, Diego; Debortoli, Nathan; Nesheim, Ingrid; Verburg, Rene; (2012) Road development and deforestation in Amazonia, Brazil. McNeill, Desmond; Nesheim, Ingrid; Brouwer, Floor; Edward Elgar Publishing Kapittel 11. ISBN 9781849802925. s191-216
 17. Brouwer, Floor; McNeill, Desmond; Nesheim, Ingrid; (2012) Conclusions and policy recommendations. McNeill, Desmond; Nesheim, Ingrid; Brouwer, Floor; Edward Elgar Publishing Kapittel 14. ISBN 9781849802925. s282-285
 18. Nesheim, Ingrid; Stølen, Kristi Anne; (2012) The Impact of Migration on Knowledge and Use of Natural Resources. Nielsen, Kenneth Bo; Bjørkdahl, Kristian; Akademisk Forlag Kapittel 16. ISBN 9788232100330. s275-292
 19. Reidsma, Pytrik; König, Hannes; Feng, Shuyi; Bezlepkina, Irina; Nesheim, Ingrid; Bonin, Muriel; Sghaier, Mongi; Purushothaman, Seema; Sieber, Stefan; van Ittersum, Martin K; Brouwer, Floor; (2011) Methods and tools for integrated assessment of land use policies on sustainable development in developing countries. Land Use Policy ISSN 0264-8377. Vol 28 No3 s604-617 doi: 10.1016/j.landusepol.2010.11.009
 20. Stålnacke, Per; Gooch, Geoffrey; Nagothu, Sekhar; Nesheim, Ingrid; Barkved, Line Johanne; Grizzetti, Bruna; Deelstra, Johannes; Thaulow, Håkon; Berge, Dag; (2011) Integrated Water Resources Management: STRIVER Efforts to Assess the Current Status and Future Possibilities in Four River Basins. Jaeger, Carlo C.; Tàbara, J. David; Jaeger, Julia; Springer Science+Business Media B.V. Kapittel chapter. ISBN 978-3-642-19201-2. s155-172
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre