Pernilla Marianne Carlsson
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 906 58 823
Seksjon: Miljøkjemi og teknologi
Pernilla Carlsson er forsker ved seksjon for miljøkjemi og arbeider innen blant annet analytisk kjemi og opptak av organiske miljøgifter i marine og limniske næringskjeder. Hun har spesialkompetanse om hvordan klimaforendringer og miljøprosesser påvirker opptaket av miljøgiftene i arktiske næringskjeder og innen enantioselektive analysemetoder. Carlsson arbeider hovedsakelig med tilførsel av miljøgifter fra land til elver og hav og forekomst av nye miljøgifter i Arktis.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Smedes, Foppe; Sobotka, Jaromír; Rusina, Tatsiana P; Fialová, Pavla; Carlsson, Pernilla Marianne; Kopp, Radovan; Vrana, Branislav; (2020) Unraveling the Relationship between the Concentrations of Hydrophobic Organic Contaminants in Freshwater Fish of Different Trophic Levels and Water Using Passive Sampling. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 54 No13 s7942-7951 doi: 10.1021/acs.est.9b07821
  2. Muir, Derek; Bossi, Rossana; Carlsson, Pernilla; Evans, Marlene; De Silva, Amila; Halsall, Crispin; Rauert, Cassandra; Herzke, Dorte; Hung, Hayley; Letcher, Robert; Rigét, Frank; Roos, Anna; (2019) Levels and trends of poly- and perfluoroalkyl substances in the Arctic environment – An update. Emerging Contaminants ISSN 2405-6650. Vol 5 s240-271 doi: 10.1016/j.emcon.2019.06.002
  3. Vrana, Branislav; Rusina, Tatsiana; Okonski, Krzysztof; Prokeš, Roman; Carlsson, Pernilla; Kopp, Radovan; Smedes, Foppe; (2019) Chasing equilibrium passive sampling of hydrophobic organic compounds in water. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 664 s424-435 doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.242
  4. Carlsson, Pernilla; Breivik, Knut; Brorström-Lundén, Eva; Cousins, Ian; Christensen, Jesper; Grimalt, Joan O.; Halsall, Crispin; Kallenborn, Roland; Abass, Khaled; Lammel, Gerhard; Munthe, John; MacLeod, Matthew; Odland, Jon Øyvind; Pawlak, Janet; Rautio, Arja; Reiersen, Lars-Otto; Schlabach, Martin; Stemmler, Irene; Wilson, Simon; Wöhrnschimmel, Henry; (2018) Polychlorinated biphenyls (PCBs) as sentinels for the elucidation of Arctic environmental change processes: a comprehensive review combined with ArcRisk project results. Environmental science and pollution research international ISSN 0944-1344. Vol 25 No23 s22499-22528 doi: 10.1007/s11356-018-2625-7
  5. Carlsson, Pernilla; Vrana, Branislav; Sobotka, Jaromír; Borgå, Katrine; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Varpe, Øystein; (2018) New brominated flame retardants and dechlorane plus in the Arctic: Local sources and bioaccumulation potential in marine benthos. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 211 s1193-1202 doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.158
  6. Rusina, Tatsiana P; Carlsson, Pernilla Marianne; Vrana, Branislav; Smedes, Foppe; (2017) Equilibrium Passive Sampling of POP in Lipid-Rich and Lean Fish Tissue: Quality Control Using Performance Reference Compounds. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 51 No19 s11250-11257 doi: 10.1021/acs.est.7b03113
  7. Carlsson, Pernilla Marianne; Crosse, John D.; Halsall, Crispin; Evenset, Anita; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Harju, Mikael; (2016) Perfluoroalkylated substances (PFASs) and legacy persistent organic pollutants (POPs) in halibut and shrimp from coastal areas in the far north of Norway: Small survey of important dietary foodstuffs for coastal communities. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 105 No1 s81-87 doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.02.053
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre