1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. v
 22. W
 23. X
 24. Y
 25. Å
 26. Ø
Ansattliste
Navn Stilling Seksjon Arbeidssted
Aakre, Ulla Lønns- og regnskapsmedarbeider Økonomi Oslo, Norge
Aalborg, Kim Overingeniør Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand, Norge
Adam, Hans Nicolai Forsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo, Norge
Afzal, Amna Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo, Norge
Allan, Ian Seniorforsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Almeida, Ana Catarina Forsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Andersen, Jesper Chief Scientist NIVA Danmark København, Danmark
Andersen, Astrid Hillevi IT-konsulent IT Oslo, Norge
Andersen, Guri Sogn Forsker, ph.d. Marin biologi Oslo, Norge
Andersen, Eivind Ekholt Forskningsassistent Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo, Norge
Andresen, Synne Authén Kvalitetsleder Akkreditert virksomhet Oslo, Norge
Angell, Gunn Mia Økonomisjef Ledergruppe Oslo, Norge
Anglès dAuriac, Marc Seniorforsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Arvidsson, Karoline Slettebø Økonomirådgiver / Prosjektkontroller Økonomi Oslo, Norge
Austnes, Kari Seniorforsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo, Norge
Ballot, Andreas Seniorforsker, ph.d. Ferskvannsøkologi Oslo, Norge
Barkved, Line Johanne Forsker Vann og samfunn Oslo, Norge
Baur, Ann Kathrin Forskningsassistent Oseanografi Oslo, Norge
Bekkby, Trine Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo, Norge
Bellerby, Richard Garth James Chief Scientist Oseanografi Bergen, Norge
Berg, James Dedric Spesialrådgiver, Innovasjon Prosjektstøtte Oslo, Norge
Berg, Paul Ragnar Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Berge, Emilie Flaathe Rådgiver, Arkiv- og bibliotekstjenester Prosjektstøtte Oslo, Norge
Beyer, Katrine Hendrickson Rådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo, Norge
Beyer, Jonny Seniorforsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Beylich, Bjørnar Andre Overingeniør Miljøgifter Oslo, Norge
Binda, Gilberto Post Doc Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Bista, Astha Stipendiat Vann og samfunn Oslo, Norge
Borgersen, Gunhild Forsker Marin biologi Oslo, Norge
Braaten, Hans Fredrik V Seniorforsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo, Norge
Brandt, Uta Overingeniør Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo, Norge
Bratsberg, Erling Aarhus Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo, Norge
Brecke Gundersen, Cathrine Forsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo, Norge
Brenno, Signe Laboratorieingeniør Vannkjemiske analyser Oslo, Norge
Brkljacic, Marijana Stenrud Forskningsassistent Marin biologi Oslo, Norge
Brooks, Steven Seniorforsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Bryntesen, Tina Teknisk leder, Vannkjemiske Analyser Vannkjemiske analyser Oslo, Norge
Brænden, Roar Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo, Norge
Buenaventura, Nina Tuscano Stipendiat Miljøgifter Oslo, Norge
Butt, Noveera Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo, Norge
Bæk, Kine Gruppeleder, Miljøkjemi Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Børseth, Daniel Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo, Norge
Calabrese, Sara Forsker, ph.d. Akvakultur Bergen, Norge
Carlsson, Pernilla Marianne Forsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Tromsø, Norge
Carvalho, Laurence Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Chakravorty, Diya Forskningsassistent Vann og samfunn Oslo, Norge
Chand, Prem Stipendiat Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Chen, Wenting Forsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo, Norge
Christou, Maria Post Doc Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Clayer, François Forsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo, Norge
Consolaro, Chiara Forsker Miljøgifter Oslo, Norge
Costa, Ana Margarida Pinto E Forsker, ph.d. Mikroalger Oslo, Norge
Crespo, Bibiana Gomez Forsker, ph.d. Akvakultur Bergen, Norge
Dale, Trine Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Bergen, Norge
Deininger, Anne Forsker, ph.d. Oseanografi Grimstad, Norge
Delacroix, Stephanie Ballast-test Facility Manager Ballast water treatment technology Oslo, Norge
Demars, Benoit Olivier Seniorforsker, ph.d. Ferskvannsøkologi Oslo, Norge
Dillinger, Benno Nikolaus Systemingeniør Ferskvannsøkologi Oslo, Norge
Doyer, Isabel Overingeniør Vannkjemiske analyser Oslo, Norge
Eftevåg, Veronica Sæther Overingeniør Vannkjemiske analyser Oslo, Norge
Egge, Elianne Dunthorn Forsker, ph.d. Oseanografi Oslo, Norge
Eidsvoll, David Pettersen Overingeniør Miljøgifter Oslo, Norge
Eikrem, Wenche Seniorforsker, ph.d. Oseanografi Oslo, Norge
Ellingsen, Oda Koordinator, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo, Norge
Enge, Caroline Forskningsassistent Vann og samfunn Oslo, Norge
Engen, Nina Seniorrådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo, Norge
Engesmo, Anette Forsker, ph.d. Oseanografi Oslo, Norge
Eriksen, Tor Erik Forsker, ph.d. Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo, Norge
Esser, Cecilie Bjørgen Overingeniør Preanalyser Oslo, Norge
Fagerli, Camilla With Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo, Norge
Falk-Andersson, Jannike Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Tromsø, Norge
Fernandes, Paulo Mira Forsker, ph.d. Akvakultur Bergen, Norge
Fjellstad, Julie HR-konsulent HR Oslo, Norge
Fløisand, Inga Spesialrådgiver, Forskning Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Folkestad, Camilla Administrasjonsleder, Region Sør Økonomi Grimstad, Norge
Frantzen, Siw Administrasjonsleder, Region Vest Ledelse, forskningsfaglig Bergen, Norge
Fredriksen, Lene Forskningsassistent Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Friberg, Nikolai Forskningssjef Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Frigstad, Helene Seniorforsker, ph.d. Oseanografi Grimstad, Norge
Furseth, Kamilla Flatsetøy Forskningsassistent Akvakultur Bergen, Norge
Furuseth, Ingvild Skumlien Forsker Vann og samfunn Oslo, Norge
Færgestad, Eline Mosleth Laboratorieingeniør Vannkjemiske analyser Oslo, Norge
Fürst, Kathinka Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo, Norge
Gaeta, Federico Håland Forsker Akvakultur Grimstad, Norge
Gangeskar, Line Administrasjonssjef Ledergruppe Oslo, Norge
Garmo, Øyvind Aaberg Regionleder Miljøkjemi og teknologi Hamar, Norge
Georgantzopoulou, Anastasia Forsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Ghareeb, Medyan Esam Overingeniør Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo, Norge
Girardin, Viviane Overingeniør Miljøinformatikk Oslo, Norge
Gitmark, Janne Kim Forsker Marin biologi Oslo, Norge
Giæver, Jonas Kommunikasjonsmedarbeider Kommunikasjon Oslo, Norge
Golmen, Lars G Seniorforsker, professor II Oseanografi Bergen, Norge
Gomes, Tânia Cristina Forsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Gragne, Ashenafi Seifu Forsker, ph.d. Urbane miljøer og infrastruktur Oslo, Norge
Gran, Sandra Stadniczenko Post Doc Oseanografi Oslo, Norge
Gregorace, Federica Adm. medarbeider Administrativ support Oslo, Norge
Grung, Merete Seniorforsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Grønstad, Kristine Laboratorieingeniør Ballast water treatment technology Oslo, Norge
Gulbrandsen, Vegard Fungerende seksjonsleder, IT Ledelse, administrasjon Oslo, Norge
Gundersen, Hege Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo, Norge
Haande, Sigrid Seniorforsker, ph.d. Ferskvannsøkologi Oslo, Norge
Hagen, Anders Gjørwad Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Hagman, Camilla H C Forsker, ph.d. Ferskvannsøkologi Oslo, Norge
Hairabedian, Gabrielle Rådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo, Norge
Hancke, Kasper Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo, Norge
Hansen, Peter Stig Overingeniør Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo, Norge
Hanssen, Irene IT-konsulent IT Oslo, Norge
Harvey, Therese Forsker, ph.d. NIVA Danmark København, Danmark
Haugen, Audhild Båsen HR/HMS-konsulent HR Oslo, Norge
Hawley, Kate Forsker Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo, Norge
Heggem, Thomas Overingeniør Oseanografi Oslo, Norge
Herud, Tone Jahren HR-rådgiver HR Oslo, Norge
Hess-Erga, Ole-Kristian Seniorforsker, ph.d. Akvakultur Bergen, Norge
Hjelset, Sverre Forskningsassistent Miljøgifter Oslo, Norge
Hjelseth, Pranee S Lønningsansvarlig Økonomi Oslo, Norge
Hjermann, Dag Øystein Forsker, ph.d. Miljøinformatikk Oslo, Norge
Hollingsæter, Oliver Stipendiat Vann og samfunn Oslo, Norge
Hostyeva, Vladyslava Overingeniør Mikroalger Oslo, Norge
Hultman, Maria Thérése Forsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Hurley, Rachel Forsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Huskova, Ivana Data Specialist Miljøinformatikk Oslo, Norge
Håll, Johnny Forsker Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo, Norge
Håvardstun, Jarle Overingeniør Miljøgifter Grimstad, Norge
Höglund, Erik Seniorforsker, ph.d. Akvakultur Grimstad, Norge
Høgberget, Rolf Forsker Nedbørfeltprosesser Grimstad, Norge
Høistakli, Harald IT-konsulent IT Oslo, Norge
Høkedal, Anders Assistent Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand, Norge
Jaccard, Pierre Franqois Overingeniør Oseanografi Hamar, Norge
Jackson-Blake, Leah Amber Forsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Grimstad, Norge
Jartun, Morten Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Jensen, Tor Nystuen Forskningsassistent Ballast water treatment technology Oslo, Norge
Jenssen, Marthe Torunn Solhaug Overingeniør Miljøgifter Oslo, Norge
Johannessen, Per Ivar Driftsansvarlig Forskningsinfrastruktur, ledelse Solbergstrand, Norge
Johansen, Joachim Tørum Forskningsassistent Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand, Norge
Johansson, Silje J. Rørslett Overingeniør Vannkjemiske analyser Oslo, Norge
Johnsen, Tor-Petter Administrerende direktør Ledergruppe Oslo, Norge
Johnsen, Kathrine Ivsett Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Grimstad, Norge
Johnson, Petter Overingeniør Ballast water treatment technology Oslo, Norge
Jonsson, Henrik Seniorforsker, ph.d. Miljøgifter Oslo, Norge
Jørgensen, Susanne Jøntvedt Laboratorieingeniør Vannkjemiske analyser Oslo, Norge
Kalbekken, Kristoffer Forskningsdirektør Ledergruppe Oslo, Norge
Kallenbach, Emilie Maria Falk Forsker, ph.d. NIVA Danmark København, Danmark
Karud, Jan Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo, Norge
Kaste, Øyvind Seniorforsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Grimstad, Norge
Kemp, Joanna Lynn Forsker, ph.d. Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo, Norge
Khakpour, Mehdi Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Kile, Maia Røst Forsker Marin biologi Oslo, Norge
King, Andrew Luke Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig USA
Kistenich, Sonja Forsker, ph.d. Oseanografi Oslo, Norge
Kjeldgaard, Mathias Brink Stipendiat Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo, Norge
Knight, Jemmima Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo, Norge
Knudsen, Steen Wilhelm Forsker, ph.d. NIVA Danmark København, Danmark
Knutson, Jacqueline Stipendiat Nedbørfeltprosesser Oslo, Norge
Konecki, Jacek Ingeniør Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand, Norge
Kopperud, Jenny Kristine Laboratorietekniker Preanalyser Oslo, Norge
Kristiansen, Trond Seniorforsker, ph.d. Oseanografi USA
Krzeminski, Pawel Seniorforsker, ph.d. Urbane miljøer og infrastruktur Oslo, Norge
Kumar, Nandini Forsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo, Norge
Kupilas, Benjamin Forsker, ph.d. Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo, Norge
Kvanneid, Aase Jeanette Forsker Vann og samfunn Grimstad, Norge
Kvile, Kristina Øie Forsker, ph.d. Marin biologi Oslo, Norge
Kûhr, Sebastian Post Doc Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Lang-Ree, Liv Randidatter Rådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo, Norge
Langaas, Sindre Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Larsen, Palma Kristin Seksjonsleder, Prosjektstøtte Ledelse, administrasjon Oslo, Norge
Larssen, Thorjørn Viseadministrerende direktør Ledergruppe Oslo, Norge
Leirvik, Kim Nes Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo, Norge
Li, Yan Michael Seniorforsker, ph.d. Mikroalger Oslo, Norge
Lie, Elisabeth Laboratoriesjef Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Lillicrap, Adam David Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Lin, Yan Seniorforsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Kina
Lund, Espen Forsker Miljøgifter Oslo, Norge
Lusher, Amy Forsker, ph.d. Miljøgifter Oslo, Norge
Løken, Katharina Bjarnar Seksjonsleder, Vannkjemiske analyser Akkreditert virksomhet Oslo, Norge
Macken, Ailbhe Lisette Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Marelius, Tommy Fagassistent Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand, Norge
Markov, Raisa Lederassistent Administrativ support Oslo, Norge
Marquesin-Risbakk, Nathalie Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo, Norge
Martinez-Frances, Elena Forskningsassistent Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Marty, Sabine Senioringeniør Oseanografi Oslo, Norge
McGovern, Maeve Forsker, ph.d. Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Tromsø, Norge
Meland, Sondre Forskningsleder Urbane miljøer og infrastruktur Oslo, Norge
Mendivelso, Edna Gruppeleder, Adminsitrativ support Administrativ support Oslo, Norge
Mengeot, Caroline Overingeniør Oseanografi Bergen, Norge
Mentzel, Sophie Stipendiat Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Meyer, Kirk Driftstekniker Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo, Norge
Michelangeli, Maria Elisabetta Stipendiat Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Michelsen, Helena Kling Post Doc Marin biologi Tromsø, Norge
Mjelde, Marit Forsker Ferskvannsøkologi Oslo, Norge
Moe, Jannicke Seniorforsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Moen, Lena Haugland Seksjonsleder, Preanalyser Akkreditert virksomhet Oslo, Norge
Mouhleb, Naima Seniorrådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo, Norge
Moy, Siri Røang Forskningsassistent Marin biologi Oslo, Norge
Murray, Ciaran Joseph Forsker, ph.d. NIVA Danmark København, Danmark
Muzamil, Bushra Forskningsassistent Mikroalger Oslo, Norge
Mygland, Ståle Økonomirådgiver / Prosjektkontroller Økonomi Oslo, Norge
Nawrath, Maximilian Forskningsassistent Vann og samfunn Oslo, Norge
Ndungu, Kuria Seniorforsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Nesheim, Ingrid Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo, Norge
Nizzetto, Luca Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo, Norge
Nordbø, Anne Josephine Rådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo, Norge
Norli, Marit Forsker Oseanografi Oslo, Norge
Norling, Magnus Dahler Forsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo, Norge
Ntiamoah, Pamela Nana Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo, Norge
Næss, Rita Forskningsassistent Marin biologi Grimstad, Norge
Nøklebye, Emmy Falk Forskningsassistent Vann og samfunn Oslo, Norge
Ocampo Ramon, Paula Brighytte Timelønnet NIVA Danmark København, Danmark
Olsen, Marianne Forskningsdirektør Ledergruppe Oslo, Norge
Olsen, Mathias Wikhaug IT- rådgiver IT Oslo, Norge
Omsted, Gunnar Seniorrådgiver, Medier og formidling Kommunikasjon Oslo, Norge
Ormset, Marie Rådgiver, Arkiv- og bibliotekstjenester Prosjektstøtte Oslo, Norge
Pakhomova, Svetlana Laboratorieingeniør Vannkjemiske analyser Oslo, Norge
Pardo, Juan Carlos Farias Forskningsassistent Marin biologi Grimstad, Norge
Persson, Jonas Forsker, ph.d. Ferskvannsøkologi Oslo, Norge
Pettersen, Oddbjørn Rådgiver Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand, Norge
Platjouw, Froukje Maria Forsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo, Norge
Poste, Amanda Forsker, ph.d. Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Tromsø, Norge
Prat, Samantha Goncalves Forsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Protsenko, Elizaveta Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo, Norge
Raanti, Roger Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo, Norge
Ramberg, Stian Assistent Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand, Norge
Ramirez-Llodra, Eva Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo, Norge
Ranneklev, Sissel Brit Seniorforsker, ph.d. Miljøgifter Oslo, Norge
Raoeliaritiana, Jany Olivia Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo, Norge
Rasmussen, Jes Jessen Forsker, ph.d. NIVA Danmark København, Danmark
Rehman, Hafeez Ur Post Doc Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Reid, Malcolm Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Ressem, Veronica Seniorrådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo, Norge
Ribeiro, Anne Luise Overingeniør Vannkjemiske analyser Oslo, Norge
Rinde, Eli Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo, Norge
Roden, Nicholas Forsker, ph.d. Oseanografi Bergen, Norge
Rodríguez Satizábal, Simón Stipendiat Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Rognerud, Idun Forsker Vann og samfunn Oslo, Norge
Rojas Tirado, Paula Andrea Forsker, ph.d. Akvakultur Bergen, Norge
Rudjord, Zofia Czyczula Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo, Norge
Rundberget, Jan Thomas Forsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Ruus, Anders Seniorforsker, professor II Miljøgifter Oslo, Norge
Röhler, Laura Forsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Rødland, Elisabeth Støhle Forsker Urbane miljøer og infrastruktur Oslo, Norge
Rønningen, Tone Leder, Økonomiseksjonen Ledelse, administrasjon Oslo, Norge
Saesin, Pipatthra Forskningsassistent Oseanografi Oslo, Norge
Sample, James Edward Senioringeniør Miljøinformatikk Grimstad, Norge
Sander, Gunnar Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Tromsø, Norge
Sandin, Leonard Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Schmid, Simon Stipendiat Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Schneider, Susanne Claudia Seniorforsker, professor II Ferskvannsøkologi Oslo, Norge
Schwermer, Carsten Ulrich Forsker Urbane miljøer og infrastruktur Oslo, Norge
Schøyen, Merete Seniorforsker Miljøgifter Oslo, Norge
Seifert-Dähnn, Isabel Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo, Norge
Simeonova, Daniela Dimitrova Økonomikonsulent Økonomi Oslo, Norge
Singdahl-Larsen, Cecilie Forskningsassistent Miljøgifter Oslo, Norge
Skancke, Liv Bente Forskningsassistent Nedbørfeltprosesser Grimstad, Norge
Skjelbred, Birger Forsker, ph.d. Ferskvannsøkologi Oslo, Norge
Skjellum, Solrun Figenschau Forskningssjef Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Skogan, Odd Arne Segtnan Overingeniør Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo, Norge
Skogsberg, Emelie Stipendiat Urbane miljøer og infrastruktur Oslo, Norge
Smedstad, Anne HR-direktør Ledergruppe Oslo, Norge
Solberg, Geir Olav Driftstekniker Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo, Norge
Solerød, Mari Susanne Kommunikasjonsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Solheim, Anne Lyche Chief Scientist Ferskvannsøkologi Oslo, Norge
Song, You Seniorforsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Sorteberg, Line Gruppeleder, HR HR Oslo, Norge
Staalstrøm, André Forsker, ph.d. Oseanografi Oslo, Norge
Steigum, Endre Forsker Akvakultur Bergen, Norge
Steindal, Eirik Hovland Seniorforsker Vann og samfunn Oslo, Norge
Stene, Simen Driftstekniker Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo, Norge
Strekerud, Mariia Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo, Norge
Støa, Lars Driftsleder IT IT Oslo, Norge
Sundnes, Frode Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo, Norge
Supraha, Luka Forsker, ph.d. Mikroalger Oslo, Norge
Sveen, Torill Økonomikonsulent Økonomi Oslo, Norge
Synnestvedt, Anja Rønning Koordinator, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo, Norge
Sørensen, Christina Post Doc Akvakultur Bergen, Norge
Tartiu, Valentina Elena Forsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo, Norge
Thiemer, Kirstine Stipendiat Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo, Norge
Thrane, Jan-Erik Forsker, ph.d. Ferskvannsøkologi Oslo, Norge
Tobiesen, August E Dessen Seniorforsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Tollefsen, Knut Erik Chief Scientist, professor II Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Torp, Øyvind Herman Forskningsassistent Marin biologi Oslo, Norge
Totlund, Helene Iversen HR-rådgiver HR Oslo, Norge
Trannum, Hilde Cecilie Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Grimstad, Norge
Tveiten, Lise Ann Forskningsassistent Marin biologi Grimstad, Norge
Umar, Muhammad Forsker, ph.d. Urbane miljøer og infrastruktur Oslo, Norge
Valdecanas, Belinda Overingeniør Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Valestrand, Louise Overingeniør Oseanografi Oslo, Norge
van Bavel, Bert Chief Scientist Miljøgifter Oslo, Norge
Vedal, Jens Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo, Norge
Veiteberg, Sivert Assistent Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand, Norge
Victorero Gonzalez, Lissette Post Doc Marin biologi Oslo, Norge
Villø, Marit Overingeniør Vannkjemiske analyser Oslo, Norge
Vogelsang, Christian Seniorforsker, ph.d. Urbane miljøer og infrastruktur Oslo, Norge
Vogt, Rolf David Chief Scientist Nedbørfeltprosesser Oslo, Norge
Volder, Martine Olsson Seniorrådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo, Norge
Walday, Mats Gunnar Seniorforsker Marin biologi Oslo, Norge
Wallhead, Philip Forsker, ph.d. Oseanografi Bergen, Norge
Weiby, Kristoffer Assistent Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand, Norge
Welch, Samuel A. S. Stipendiat Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Wennberg, Aina Charlotte Forsker Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Win, Moe Moe Thwe Laboratorieingeniør Miljøkjemi og teknologi Oslo, Norge
Wit, Heleen de Seniorforsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo, Norge
Wood, Ethan Eugene Stipendiat Mikroalger Oslo, Norge
Xie, Li Post Doc Økotoksikologi og risikovurdering Oslo, Norge
Yakushev, Evgeny Seniorforsker, ph.d. Oseanografi Oslo, Norge
Yangzhao, Sun Seniorrådgiver Ledelse, forskningsfaglig Oslo, Norge
Young, Marita Eliassen Kvalitets- og HMS-sjef Prosjektstøtte Oslo, Norge
Årstein-Eriksen, Eirin Seniorrådgiver, tilbud Prosjektstøtte Oslo, Norge
Åsnes, Helga Øen Forskningsassistent Akvakultur Bergen, Norge
Åtland, Åse Forskningsdirektør Ledergruppe Bergen, Norge
Ødegaard, Øyvind Tangen Senioringeniør Oseanografi Grimstad, Norge
Økelsrud, Asle Forsker, ph.d. Miljøgifter Hamar, Norge
Øxnevad, Sigurd Forsker Miljøgifter Grimstad, Norge