1. N
 2. Å
 3. S
 4. B
 5. L
 6. O
 7. P
 8. A
 9. H
 10. E
 11. T
 12. K
 13. R
 14. C
 15. J
 16. Ø
 17. F
 18. Y
 19. M
 20. G
 21. D
 22. V
 23. I
 24. U
 25. W
 26. Z
Ansattliste
Navn Stilling Seksjon Arbeidssted
Nicholas, Roden Forsker, ph.d. Oseanografi Bergen
Åse, Åtland Forskningsdirektør Ledergruppe Bergen
Siw, Frantzen Administrasjonsleder, Region Vest Ledelse, forskningsfaglig Bergen
Bibiana Gomez, Crespo Forsker, ph.d. Akvakultur Bergen
Lars G, Golmen Seniorforsker, professor II Oseanografi Bergen
Ole-Kristian, Hess-Erga Seniorforsker, ph.d. Akvakultur Bergen
Philip, Wallhead Forsker, ph.d. Oseanografi Bergen
Andrew Luke, King Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Bergen
Helga Øen, Åsnes Forskningsassistent Akvakultur Bergen
Sara, Calabrese Forsker, ph.d. Akvakultur Bergen
Endre, Steigum Forsker Akvakultur Bergen
Trine, Dale Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Bergen
Paula Andrea, Rojas Tirado Forsker, ph.d. Akvakultur Bergen
Paulo Mira, Fernandes Forsker, ph.d. Akvakultur Bergen
Kamilla Flatsetøy, Furseth Forskningsassistent Akvakultur Bergen
Richard Garth James, Bellerby Chief Scientist Oseanografi Bergen
Caroline, Mengeot Overingeniør Oseanografi Bergen
Hilde Cecilie, Trannum Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Grimstad
Jarle, Håvardstun Overingeniør Miljøgifter Grimstad
Lise Ann, Tveiten Forskningsassistent Marin biologi Grimstad
Leah Amber, Jackson-Blake Forsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Grimstad
Rolf, Høgberget Forsker Nedbørfeltprosesser Grimstad
Sigurd, Øxnevad Forsker Miljøgifter Grimstad
Juan Carlos Farias, Pardo Forskningsassistent Marin biologi Grimstad
Christopher, Harman Forskningsdirektør Ledergruppe Grimstad
Øyvind Tangen, Ødegaard Senioringeniør Oseanografi Grimstad
Erik, Höglund Seniorforsker, ph.d. Akvakultur Grimstad
Camilla, Folkestad Administrasjonsleder, Region Sør Ledelse, forskningsfaglig Grimstad
Federico Håland, Gaeta Forsker Akvakultur Grimstad
Rita, Næss Forskningsassistent Marin biologi Grimstad
Helene, Frigstad Seniorforsker, ph.d. Oseanografi Grimstad
James Edward, Sample Senioringeniør Miljøinformatikk Grimstad
Liv Bente, Skancke Forskningsassistent Nedbørfeltprosesser Grimstad
Jyotirmoy, Bhardwaj Stipendiat Miljøkjemi og teknologi Grimstad
Øyvind, Kaste Seniorforsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Grimstad
Anne, Deininger Forsker, ph.d. Oseanografi Grimstad
Kathrine Ivsett, Johnsen Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Grimstad
Øyvind Aaberg, Garmo Regionleder Miljøkjemi og teknologi Hamar
Pierre Franqois, Jaccard Forsker Oseanografi Hamar
Asle, Økelsrud Forsker, ph.d. Miljøgifter Hamar
Yan, Lin Seniorforsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Kina
Jes Jessen, Rasmussen Forsker, ph.d. Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi København
Emilie Maria Falk, Kallenbach Stipendiat NIVA Danmark København
Therese, Harvey Forsker, ph.d. Oseanografi København
Steen Wilhelm, Knudsen Forsker, ph.d. NIVA Danmark København
Ciaran Joseph, Murray Forsker, ph.d. Oseanografi København
Jesper, Andersen Chief Scientist NIVA Danmark København
Maria, Christou Post Doc Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Jannicke, Moe Seniorforsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Merete, Grung Seniorforsker, professor II Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
André, Staalstrøm Forsker, ph.d. Oseanografi Oslo
Marie, Ormset Rådgiver, Arkiv- og bibliotekstjenester Prosjektstøtte Oslo
Naima, Mouhleb Seniorrådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo
Yan Michael, Li Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Kathinka, Fürst Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo
Ståle, Mygland Økonomirådgiver / Prosjektkontroller Økonomi Oslo
Edna, Mendivelso Gruppeleder, Adminsitrativ support Administrativ support Oslo
Elisabeth Støhle, Rødland Stipendiat Nedbørfeltprosesser Oslo
Leonard, Sandin Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Laura, Röhler Forsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo
Mehdi, Khakpour Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Line, Sorteberg Gruppeleder, HR HR Oslo
Anne Josephine, Nordbø Rådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo
Anne, Smedstad HR-direktør Ledergruppe Oslo
Gunn Mia, Angell Økonomisjef Ledergruppe Oslo
Tor-Petter, Johnsen Administrerende direktør Ledergruppe Oslo
Marianne, Olsen Forskningsdirektør Ledergruppe Oslo
Nikolai, Friberg Forskningssjef Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Kristoffer, Kalbekken Forskningsdirektør Ledergruppe Oslo
Thorjørn, Larssen Viseadministrerende direktør Ledergruppe Oslo
Rachel, Hurley Forsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo
Mats Gunnar, Walday Seniorforsker Marin biologi Oslo
Andreas, Ballot Seniorforsker, ph.d. Ferskvannsøkologisk miljøovervåkning Oslo
Elianne Dunthorn, Egge Forsker, ph.d. Oseanografi Oslo
Birger, Skjelbred Forsker, ph.d. Ferskvannsøkologisk miljøovervåkning Oslo
David Pettersen, Eidsvoll Overingeniør Miljøgifter Oslo
Ethan Eugene, Wood Stipendiat Mikroalger Oslo
Jonas, Persson Forsker, ph.d. Ferskvannsøkologisk miljøovervåkning Oslo
Kim Nes, Leirvik Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo
Sigrid, Haande Seniorforsker, ph.d. Ferskvannsøkologisk miljøovervåkning Oslo
Maia Røst, Kile Forsker Marin biologi Oslo
Marit, Mjelde Forsker Ferskvannsøkologisk miljøovervåkning Oslo
Louis, Pille-Schneider Forskningsassistent Vann og samfunn Oslo
Gilberto, Binda Post Doc Miljøkjemi og teknologi Oslo
Jan-Erik, Thrane Forsker, ph.d. Ferskvannsøkologisk miljøovervåkning Oslo
Rolf David, Vogt Sjefsforsker Nedbørfeltprosesser Oslo
Luca, Nizzetto Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo
Joanna Lynn, Kemp Forsker, ph.d. Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo
Eivind Ekholt, Andersen Forskningsassistent Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo
Benjamin, Kupilas Forsker, ph.d. Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo
Susanne Claudia, Schneider Seniorforsker, professor II Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo
Kate, Hawley Forsker Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo
Tor Erik, Eriksen Forsker Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo
Kirstine, Thiemer Stipendiat Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo
Johnny, Håll Forsker Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo
Christina Kjellstad, Larsen Seniorrådgiver, HR HR Oslo
Benno Nikolaus, Dillinger Systemingeniør Miljøinformatikk Oslo
Medyan Esam, Ghareeb Overingeniør Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo
Sandra Stadniczenko, Gran Post Doc Oseanografi Oslo
Elisabeth, Lie Laboratoriesjef Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Amna, Afzal Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo
Martine Olsson, Volder Rådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo
Anne Luise, Ribeiro Overingeniør Vannkjemiske analyser Oslo
Erling Aarhus, Bratsberg Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo
Katrine Hendrickson, Beyer Rådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo
Håkon Drolsum, Røkenes Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo
Signe, Brenno Laboratorieingeniør Vannkjemiske analyser Oslo
Anders Gjørwad, Hagen Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Synne Authén, Andresen Kvalitetsleder Akkreditert virksomhet Oslo
Silje J. Rørslett, Johansson Overingeniør Vannkjemiske analyser Oslo
Jenny Kristine, Kopperud Laboratorietekniker Preanalyser Oslo
Pamela Nana, Ntiamoah Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo
Veronica Sæther, Eftevåg Overingeniør Vannkjemiske analyser Oslo
Svetlana, Pakhomova Laboratorieingeniør Vannkjemiske analyser Oslo
Lena Haugland, Moen Seksjonsleder, Preanalyser Akkreditert virksomhet Oslo
Susanne Jøntvedt, Jørgensen Laboratorieingeniør Vannkjemiske analyser Oslo
Mariia, Strekerud Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo
Cecilie, Singdahl-Larsen Forskningsassistent Miljøgifter Oslo
Isabel, Doyer Overingeniør Vannkjemiske analyser Oslo
Noveera, Butt Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo
Gabrielle, Hairabedian Rådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo
Uta, Brandt Overingeniør Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo
Tina, Bryntesen Teknisk leder, vannkvalitetsanalyser Vannkjemiske analyser Oslo
Cecilie Bjørgen, Esser Overingeniør Preanalyser Oslo
Marit, Villø Overingeniør Vannkjemiske analyser Oslo
Jany Olivia, Raoeliaritiana Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo
Rieke Friederike, Schons Stipendiat Naturbaserte løsninger og akvatisk økologi Oslo
Li, Xie Post Doc Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Morten, Jartun Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Christina, Sørensen Post Doc Akvakultur Oslo
Dag Øystein, Hjermann Forsker, ph.d. Miljøinformatikk Oslo
Elizaveta, Protsenko Forsker Oseanografi Oslo
Espen, Lund Forsker Miljøgifter Oslo
Evgeniy, Yakushev Seniorforsker, ph.d. Oseanografi Oslo
Froukje Maria, Platjouw Forsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo
Gunhild, Borgersen Forsker Marin biologi Oslo
Guri Sogn, Andersen Forsker, ph.d. Marin biologi Oslo
Ingar, Becsan Driftsansvarlig Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo
Irene, Hanssen IT-konsulent IT Oslo
Jan, Karud Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo
Jan Thomas, Rundberget Forsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo
Jens, Vedal Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo
Line Johanne, Barkved Forsker Vann og samfunn Oslo
Lissette, Victorero Gonzalez Post Doc Marin biologi Oslo
Malcolm, Reid Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Marc, Anglès dAuriac Seniorforsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo
Calidonio Jose-Luis, Guerrero Forsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo
Kuria, Ndungu Seniorforsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo
Lars, Støa Driftsleder IT IT Oslo
Astrid Hillevi, Andersen IT-konsulent IT Oslo
Aina Charlotte, Wennberg Forsker Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Alfhild, Kringstad Overingeniør Miljøkjemi og teknologi Oslo
Anders, Ruus Seniorforsker, professor II Miljøgifter Oslo
Anja Rønning, Synnestvedt Koordinator, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo
Sindre, Langaas Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Siri Røang, Moy Forskningsassistent Marin biologi Oslo
Stephanie, Delacroix Ballast-test Facility Manager Ballast water treatment technology Oslo
Steven, Brooks Seniorforsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Tânia Cristina, Gomes Forsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Ulla, Aakre Lønns- og regnskapsmedarbeider Økonomi Oslo
Odd Arne Segtnan, Skogan Overingeniør Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo
Ole Martin, Nilsen IT-sjef IT Oslo
Peter Stig, Hansen Overingeniør Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo
Vladyslava, Hostyeva Overingeniør Mikroalger Oslo
Wenche, Eikrem Seniorforsker, ph.d. Oseanografi Oslo
Ana Catarina, Almeida Forsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Ingrid, Nesheim Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo
Eva, Ramirez-Llodra Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo
François, Clayer Forsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo
Tor Nystuen, Jensen Forskningsassistent Ballast water treatment technology Oslo
Veronica, Ressem Seniorrådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo
Henrik, Jonsson Seniorforsker, ph.d. Miljøgifter Oslo
Liv Randidatter, Lang-Ree Rådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo
Wenting, Chen Forsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo
Marthe Torunn Solhaug, Jenssen Overingeniør Miljøgifter Oslo
Øyvind Herman, Torp Forskningsassistent Ballast water treatment technology Oslo
Tone, Rønningen Leder, Økonomiseksjonen Ledelse, administrasjon Oslo
Christian, Vogelsang Seniorforsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo
Ian, Allan Seniorforsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo
Jemmima, Knight Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo
Roar, Brænden Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo
Ashenafi Seifu, Gragne Forsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo
Zofia Czyczula, Rudjord Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo
Trond, Kristiansen Seniorforsker, ph.d. Oseanografi Oslo
Magnus Dahler, Norling Forsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo
Sun, Yangzhao Seniorrådgiver Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Trine, Bekkby Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo
Kine, Bæk Gruppeleder, Miljøkjemi Miljøkjemi og teknologi Oslo
Jonny, Beyer Seniorforsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Lene, Fredriksen Forskningsassistent Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Elena, Martinez-Frances Forskningsassistent Miljøkjemi og teknologi Oslo
Hans Nicolai, Adam Forsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo
Cathrine Brecke, Gundersen Forsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo
Marianne, Karlsson Forsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo
Nina, Engen Seniorrådgiver, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo
Line, Gangeskar Administrasjonssjef Ledergruppe Oslo
Janne Kim, Gitmark Forsker Marin biologi Oslo
Bjørnar Andre, Beylich Overingeniør Miljøgifter Oslo
Sophie, Mentzel Stipendiat Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Amy Lorraine, Lusher Forsker, ph.d. Miljøgifter Oslo
Bert, van Bavel Sjefsforsker Miljøgifter Oslo
Anastasia, Georgantzopoulou Forsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Inger Lise Nerland, Bråte Forsker, ph.d. Miljøgifter Oslo
Samuel A. S., Welch Stipendiat Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Paul Ragnar, Berg Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Sondre, Meland Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Bushra, Muzamil Forskningsassistent Mikroalger Oslo
Daniel, Børseth Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo
Oda, Ellingsen Koordinator, Prosjektstøtte Prosjektstøtte Oslo
Kari, Austnes Seniorforsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo
Marit, Norli Forsker Oseanografi Oslo
Torill, Sveen Økonomikonsulent Økonomi Oslo
Sebastian, Kûhr Post Doc Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Eirin, Årstein-Eriksen Seniorrådgiver, tilbud Prosjektstøtte Oslo
Federica, Gregorace Adm. medarbeider Administrativ support Oslo
Solrun Figenschau, Skjellum Forskningssjef Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Sissel Brit, Ranneklev Seniorforsker, ph.d. Miljøgifter Oslo
Kasper, Hancke Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo
Isabel, Seifert-Dähnn Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo
Kristina Øie, Kvile Forsker, ph.d. Marin biologi Oslo
Marijana Stenrud, Brkljacic Forskningsassistent Marin biologi Oslo
Jacqueline, Knutson Stipendiat Nedbørfeltprosesser Oslo
Vegard, Gulbrandsen Gruppeleder, IT IT Oslo
Simen, Stene Assistent Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo
Emelie, Skogsberg Stipendiat Nedbørfeltprosesser Oslo
Gunnar, Omsted Seniorrådgiver, Medier og formidling Medier og formidling Oslo
Petter, Johnson Overingeniør Ballast water treatment technology Oslo
Muhammad, Umar Forsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo
Kristine, Grønstad Laboratorieingeniør Ballast water treatment technology Oslo
Pranee S, Hjelseth Lønningsansvarlig Økonomi Oslo
Eduardo, Infantes Forsker, ph.d. Marin biologi Oslo
Inga, Fløisand Spesialrådgiver, Forskning Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Valentina Elena, Tartiu Forsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo
Ann Kathrin, Baur Forskningsassistent Oseanografi Oslo
Ailbhe Lisette, Macken Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Hege, Gundersen Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo
Heleen de, Wit Seniorforsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo
Anette, Engesmo Forsker, ph.d. Oseanografi Oslo
Karoline Slettebø, Arvidsson Økonomirådgiver / Prosjektkontroller Økonomi Oslo
Eli, Rinde Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo
Raisa, Markov Lederassistent Administrativ support Oslo
Grazyna, Englund HMS-rådgiver HR Oslo
Julie, Fjellstad HR-konsulent HR Oslo
Harald, Høistakli IT-konsulent IT Oslo
Tone Jahren, Herud HR-rådgiver HR Oslo
Emmy Falk, Nøklebye Forskningsassistent Vann og samfunn Oslo
Kirk, Meyer Driftstekniker Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr Oslo
Oliver, Hollingsæter Stipendiat Vann og samfunn Oslo
Thomas, Heggem Overingeniør Oseanografi Oslo
James Dedric, Berg Spesialrådgiver, Innovasjon Prosjektstøtte Oslo
Lomba Jose Antonio, Baz Forsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo
Daniela Dimitrova, Simeonova Økonomikonsulent Økonomi Oslo
Emilie Flaathe, Berge Arkivar Prosjektstøtte Oslo
Simon, Schmid Stipendiat Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Simón, Rodríguez Satizábal Stipendiat Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Maria Elisabetta, Michelangeli Stipendiat Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Samantha Goncalves, Prat Forsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Viviane, Girardin Overingeniør Miljøinformatikk Oslo
Maria Thérése, Hultman Forsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Nandini, Kumar Forsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo
Palma Kristin, Larsen Seksjonsleder, Prosjektstøtte Ledelse, administrasjon Oslo
Luka, Supraha Forsker, ph.d. Mikroalger Oslo
Sonja, Kistenich Forsker, ph.d. Oseanografi Oslo
Nathalie Marquesin, Risbakk Systemutvikler Miljøinformatikk Oslo
Audhild Båsen, Haugen HR-konsulent HR Oslo
Ana Margarida Pinto E, Costa Forsker, ph.d. Mikroalger Oslo
Roger, Raanti Laboratorieingeniør Preanalyser Oslo
Sabine, Marty Senioringeniør Oseanografi Oslo
Anne Lyche, Solheim Chief Scientist Ferskvannsøkologi Oslo
Caroline, Enge Forskningsassistent Vann og samfunn Oslo
Marita Eliassen, Young Kvalitets- og HMS-sjef Prosjektstøtte Oslo
Katharina Bjarnar, Løken Seksjonsleder, Vannkjemiske analyser Akkreditert virksomhet Oslo
August E Dessen, Tobiesen Seniorforsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Camilla H C, Hagman Forsker, ph.d. Ferskvannsøkologi Oslo
Adam David, Lillicrap Forskningsleder Ledelse, forskningsfaglig Oslo
Merete, Schøyen Seniorforsker Miljøgifter Oslo
You, Song Seniorforsker, ph.d. Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Camilla With, Fagerli Seniorforsker, ph.d. Marin biologi Oslo
Hans Fredrik V, Braaten Seniorforsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Oslo
Pawel, Krzeminski Seniorforsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Oslo
Knut Erik, Tollefsen Chief Scientist, professor II Økotoksikologi og risikovurdering Oslo
Frode, Sundnes Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Oslo
Nina Tuscano, Buenaventura Stipendiat Miljøgifter Oslo
Eirik Hovland, Steindal Seniorforsker Vann og samfunn Oslo
Ingvild Skumlien, Furuseth Forsker Vann og samfunn Oslo
Benoit Olivier, Demars Seniorforsker, ph.d. Ferskvannsøkologi Oslo
Louise, Valestrand Overingeniør Oseanografi Oslo
Chiara, Consolaro Forskningsassistent Miljøgifter Oslo
Carsten Ulrich, Schwermer Forsker Miljøkjemi og teknologi Oslo
Idun, Rognerud Forsker Vann og samfunn Oslo
Sverre, Hjelset Forskningsassistent Miljøgifter Oslo
Eline Mosleth, Færgestad Laboratorieingeniør Vannkjemiske analyser Oslo
Anders, Høkedal Assistent Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand
Per Ivar, Johannessen Driftsansvarlig Forskningsinfrastruktur, ledelse Solbergstrand
Oddbjørn, Pettersen Rådgiver Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand
Joachim Tørum, Johansen Forskningsassistent Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand
Tommy, Marelius Fagassistent Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand
Jacek, Konecki Ingeniør Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand
Sivert, Veiteberg Assistent Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand
Stian, Ramberg Assistent Forskningsinfrastruktur - NIVA forskningsstasjon Solbergstrand Solbergstrand
Kim, Aalborg Overingeniør Ballast water treatment technology Solbergstrand
Helena Kling, Michelsen Post Doc Marin biologi Tromsø
Maeve, Mc Govern Forskningsassistent Nedbørfeltprosesser Tromsø
Amanda, Poste Forsker, ph.d. Nedbørfeltprosesser Tromsø
Gunnar, Sander Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Tromsø
Pernilla Marianne, Carlsson Forsker, ph.d. Miljøkjemi og teknologi Tromsø
Jannike, Falk-Andersson Seniorforsker, ph.d. Vann og samfunn Tromsø