NIVA forskningsstasjon Solbergstrand

Forskningsstasjonen på Solbergstrand gjennomfører store eksperimenter innen marinøkologi, sedimentforskning og akvakultur. Vi tester også teknologi for rensing av ballastvann. Forskningsstasjonen ligger ved Drøbaksundet i Oslofjorden.

Stasjonen har 23 sjøvannsbassenger i glassfiber og betong med 26 til 550 m3 vannvolum. Det er flere mindre forsøksanordninger på land og på bunnen utenfor stasjonen, alle bygget for å kunne manipulere med kontrollerte marine økosystemer. Stasjonen har 10 laboratorier for forsøks- og analysevirksomhet, deriblant et godkjent smittelaboratorium for fisk og et spesiallaboratorium for arbeid med radioaktive sporstoffer. To velutstyrte verksteder, kjøkken og møterom for 24 personer er også tilgjengelig ved stasjonen.

freshwater flumes solbergstrand
NIVA disponerer 12 ferskvannsrenner i rustfritt stål på Solbergstrand.(Foto: B. Kupilas, NIVA).


Eksperimenter på Solbergstrand dekker:

  • hardbunnsfjære
  • brakkvannssystemer
  • tang- og taresamfunn
  • bløtbunnssedimenter fra rene og forurensede områder
  • pelagiske samfunn fra de øvre vannlag
  • et større system for å etterligne blandsoner i elver
  • testing av vannbehandlingssystemer

Ved forskningsstasjonen kan vi simulere naturlige miljøforhold som strøm, bølger, vannkvalitet og økologisk samfunnsstruktur.

Vi leier ut deler av anlegget til næringslivet og forsknings- og utviklingsmiljøer.

DriftslederPer Ivar Johannessen

Kontaktinformasjon

Mølleveien 2
1449 Drøbak

Tlf: (+47) 22 18 51 00
Faks: (+47) 64 93 32 12
Nettside: www.niva.no

Her finner du oss (kart)

Sist oppdatert 01.12.2021