Ansatt bilde
Carsten Ulrich Schwermer
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: +47 957 28 537
Carsten jobber som forsker i NIVA siden 2013. Han er utdannet diplomingeniør i bioteknologi og har en mastergrad (m.sc.) innen miljøovervåking og miljøkonsekvensvurdering. Fra forskingsarbeid ved Max Planck Institutt for Marin Mikrobiologi i Bremen har han kompetanse i anvendt mikrobiell økologi. Carsten har jobbet i 5 år som miljørådgiver i petroleumsgruppen hos Aquateam COWI AS. Hos NIVA jobber Carsten med forskning og utvikling av ny teknologi innen vann og avløp. Fokus ligger på desinfeksjon og mikrobiologiske aspekter. Carsten har særlig kompetanse og interesse i anvendt mikrobiologi (biofilm dannelse, mikobiell indusert korrosjon) og overvåkning (vannkvalitet, partikelkarakterisering). Nylige aktiviteter omfatter prosjekter ifm. antibiotika resistens i miljøet (overvåkning og tekniske tiltak) og spredt avløp. I tillegg gi han også råd til industribedrifter ifm. forbedring av vannbehandlingsprosesser og gjennomfører Legionella risikovurderinger.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Cacace, Damiano; Fatta-Kassinos, Despo; Manaia, Celia M.; Cytryn, Eddie; Kreuzinger, Norbert; Rizzo, Luigi; Karaolia, Popi; Schwartz, Thomas; Alexander, Johannes; Merlin, Christophe; Garelick, Hemda; Schmitt, Heike; de Vries, Daisy; Schwermer, Carsten Ulrich; Meric, Sureyya; Ozkal, Can Burak; Pons, Marie-Noëlle; Kneis, David; Berendonk, Thomas U.; (2019) Antibiotic resistance genes in treated wastewater and in the receiving water bodies: A pan-European survey of urban settings. Water Research ISSN 0043-1354. Vol 162 s320-330 doi: 10.1016/j.watres.2019.06.039
  2. Schwermer, Carsten Ulrich; Krzeminski, Pawel Konrad; Uhl, Wolfgang; (2018) Auftreten und Entfernung von antibiotika-resistenten E. coli aus städtischem Abwasser am Beispiel zweier norwegischer Abwasserkläranlagen. Gas- und Wasserfach. Wasser, Abwasser ISSN 0016-3651. Vol 159 No6 s67-75
  3. Schwermer, Carsten Ulrich; Krzeminski, Pawel Konrad; Uhl, Wolfgang; (2018) Auftreten und Entfernung von antibiotika-resistenten E. coli aus städtischem Abwasser am Beispiel zweier norwegischer Abwasserkläranlagen. Runge, Hella null Kapittel Kommunale Kläranlagen. ISBN 978-3-8356-7365-6. s34-42
  4. Schwermer, Carsten Ulrich; Krzeminski, Pawel; Uhl, Wolfgang; (2018) Forekomst av antibiotikaresistensgener og fjerning av antibiotikaresistente E. coli i to norske avløpsrenseanlegg. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No2 s192-204
  5. Schwermer, Carsten Ulrich; Uhl, Wolfgang; (2018) Utslipp av antibiotikaresistensgener med behandlet avløpsvann til resipienten. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No4 s377-390
  6. Schwermer, Carsten Ulrich; Krzeminski, Pawel; Wennberg, Aina Charlotte; Vogelsang, Christian; Uhl, Wolfgang; (2018) Removal of antibiotic resistant E. coli in two Norwegian wastewater treatment plants and by nano- and ultra-filtration processes. Water Science and Technology ISSN 0273-1223. Vol 77 No4 s1115-1126 doi: 10.2166/wst.2017.642
  7. Krzeminski, P; Schwermer, C; Wennberg, A; Langford, K; Vogelsang, C; (2017) Occurrence of UV filters, fragrances and organophosphate flame retardants in municipal WWTP effluents and their removal during membrane post-treatment. Journal of Hazardous Materials ISSN 0304-3894. Vol 323 s166-176 doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.08.001
  8. Gatica, Joao; Tripathi, Vijay; Green, Stefan; Manaia, Celia M; Berendonk, Thomas; Cacace, Damiano; Merlin, Christophe; Kreuzinger, Norbert; Schwartz, Thomas; Fatta-Kassinos, Despo; Rizzo, Luigi; Schwermer, Carsten U; Garelick, Hemda; Jurkevitch, Edouard; Cytryn, Eddie; (2016) High Throughput Analysis of Integron Gene Cassettes in Wastewater Environments. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 50 No21 s11825-11836 doi: 10.1021/acs.est.6b03188
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre