Carsten Ulrich Schwermer
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: +47 957 28 537
Seksjon: Miljøkjemi og teknologi
Carsten jobber som forsker i NIVA siden 2013. Han er utdannet diplomingeniør i bioteknologi og har en mastergrad (m.sc.) innen miljøovervåking og miljøkonsekvensvurdering. Fra forskingsarbeid ved Max Planck Institutt for Marin Mikrobiologi i Bremen har han kompetanse i anvendt mikrobiell økologi. Carsten har jobbet i 5 år som miljørådgiver i petroleumsgruppen hos Aquateam COWI AS. Hos NIVA jobber Carsten med forskning og utvikling av ny teknologi innen vann og avløp. Fokus ligger på desinfeksjon og mikrobiologiske aspekter. Carsten har særlig kompetanse og interesse i anvendt mikrobiologi (biofilm dannelse, mikrobiell indusert korrosjon) og overvåkning (vannkvalitet, partikelkarakterisering). For tiden jobber han med prosjekter relatert til overvåkning og tiltak mot spredning av antibiotika resistens og utvikling av metoder for hurtigmåling av partikler. Han jobber med innovasjonsprosjekter som omhandler behandling av regnvann og fjerning av antibiotikaresistensgener i avløpsvann fra sykehus og avløpsrenseanlegg. Han har erfaring med rådgivning til industri ifm. prosessoptimalisering og legionella risikovurdering.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Schwermer, Carsten Ulrich; Stoodley, Paul; deBeer, Dirk; (2022) Nitrate respiration occurs throughout the depth of mucoid and non-mucoid Pseudomonas aeruginosa submerged agar colony biofilms including the oxic zone. Scientific Reports ISSN 2045-2322. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-022-11957-4
 2. Schwermer, Carsten Ulrich; Uhl, Wolfgang; (2021) Calculating expected effects of treatment effectivity and river flow rates on the contribution of WWTP effluent to the ARG load of a receiving river. Journal of Environmental Management ISSN 0301-4797. Vol 288 doi: 10.1016/j.jenvman.2021.112445
 3. Schwermer, Carsten Ulrich; Vogelsang, Christian; (2020) Demonstrasjon av anvendelsesområdet for en online partikkelteller i vannforsyningssystemet. Vann ISSN 0042-2592. Vol 55 No2 s137-149
 4. Marano, Roberto B M; Fernandes, Telma; Manaia, Celia M; Nunes, Olga; Morrison, Donald; Berendonk, Thomas U; Kreuzinger, Norbert; Tenson, Tanel; Corno, Gianluca; Fatta-Kassinos, Despo; Merlin, Christophe; Topp, Edward; Jurkevitch, Edouard; Henn, Leonie; Scott, Andrew; Heß, Stefanie; Slipko, Katarzyna; Laht, Mailis; Kisand, Veljo; Di Cesare, Andrea; Karaolia, Popi; Michael, Stella G; Petre, Alice L; Rosal, Roberto; Pruden, Amy; Riquelme, Virginia; Agüera, Ana; Esteban, Belen; Luczkiewicz, Aneta; Kalinowska, Agnieszka; Leonard, Anne; Gaze, William H.; Adegoke, Anhony A; Stenström, Thor A; Pollice, Alfieri; Salerno, Carlo; Schwermer, Carsten U; Krzeminski, Pawel; Guilloteau, Hélène; Donner, Erica; Drigo, Barbara; Libralato, Giovanni; Guida, Marco; Bürgmann, Helmut; Beck, Karin; Garelick, Hemda; Tacão, Marta; Henriques, Isabel; Martínez-Alcalá, Isabel; Guillén-Navarro, Jose M; Popowska, Magdalena; Piotrowska, Marta; Quintela-Baluja, Marcos; Bunce, Joshua T; Polo-López, Maria I; Nahim–Granados, Samira; Pons, Marie-Noëlle; Milakovic, Milena; Udikovic-Kolic, Nikolina; Ory, Jérôme; Ousmane, Traore; Caballero, Pilar; Oliver, Antoni; Rodriguez-Mozaz, Sara; Balcazar, Jose L; Jäger, Thomas; Schwartz, Thomas; Yang, Ying; Zou, Shichun; Lee, Yunho; Yoon, Younggun; Herzog, Bastian; Mayrhofer, Heidrun; Prakash, Om; Nimonkar, Yogesh; Heath, Ester; Baraniak, Anna; Abreu-Silva, Joana; Choudhury, Manika; Munoz, Leonardo P; Krizanovic, Stela; Brunetti, Gianluca; Maile-Moskowitz, Ayella; Brown, Connor; Cytryn, Eddie; (2020) A global multinational survey of cefotaxime-resistant coliforms in urban wastewater treatment plants. Environment International ISSN 0160-4120. Vol 144 doi: 10.1016/j.envint.2020.106035
 5. Krzeminski, Pawel; Feys, Edward; Anglès d'Auriac, Marc; Wennberg, Aina Charlotte; Umar, Muhammad; Schwermer, Carsten Ulrich; Uhl, Wolfgang; (2020) Combined membrane filtration and 265 nm UV irradiation for effective removal of cell free antibiotic resistance genes from feed water and concentrate. Journal of Membrane Science ISSN 0376-7388. Vol 598 doi: 10.1016/j.memsci.2019.117676
 6. Schwermer, Carsten Ulrich; Krzeminski, Pawel; Uhl, Wolfgang; (2019) Auftreten und Entfernung von antibiotika-resistenten E. coli aus städtischem Abwasser am Beispiel zweier norwegischer Abwasserkläranlagen (in German)- Abundance and removal of antibiotic resistant E. coli from urban wastewater in case of two Norwegian wastewater treatment plants. Lyko, Hildegard Vulkan-Verlag GmbH Kapittel 5. ISBN 978-3-8356-7433-2. s31-39
 7. Cacace, Damiano; Fatta-Kassinos, Despo; Manaia, Celia M; Cytryn, Eddie; Kreuzinger, Norbert; Rizzo, Luigi; Karaolia, Popi; Schwartz, Thomas; Alexander, Johannes; Merlin, Christophe; Garelick, Hemda; Schmitt, Heike; de Vries, Daisy; Schwermer, Carsten U; Meric, Sureyya; Ozkal, Can Burak; Pons, Marie-Noelle; Kneis, David; Berendonk, Thomas U; (2019) Antibiotic resistance genes in treated wastewater and in the receiving water bodies: A pan-European survey of urban settings. Water Research ISSN 0043-1354. Vol 162 s320-330 doi: 10.1016/j.watres.2019.06.039
 8. Schwermer, Carsten Ulrich; Krzeminski, Pawel Konrad; Uhl, Wolfgang; (2018) Auftreten und Entfernung von antibiotika-resistenten E. coli aus städtischem Abwasser am Beispiel zweier norwegischer Abwasserkläranlagen. Runge, Hella null Kapittel Kommunale Kläranlagen. ISBN 978-3-8356-7365-6. s34-42
 9. Schwermer, Carsten Ulrich; Krzeminski, Pawel Konrad; Uhl, Wolfgang; (2018) Auftreten und Entfernung von antibiotika-resistenten E. coli aus städtischem Abwasser am Beispiel zweier norwegischer Abwasserkläranlagen. Gas- und Wasserfach. Wasser, Abwasser ISSN 0016-3651. Vol 159 No6 s67-75
 10. Schwermer, Carsten Ulrich; Krzeminski, Pawel; Uhl, Wolfgang; (2018) Forekomst av antibiotikaresistensgener og fjerning av antibiotikaresistente E. coli i to norske avløpsrenseanlegg. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No2 s192-204
 11. Schwermer, Carsten Ulrich; Krzeminski, Pawel; Wennberg, Aina Charlotte; Vogelsang, Christian; Uhl, Wolfgang; (2018) Removal of antibiotic resistant E. coli in two Norwegian wastewater treatment plants and by nano- and ultra-filtration processes. Water Science and Technology ISSN 0273-1223. Vol 77 No4 s1115-1126 doi: 10.2166/wst.2017.642
 12. Schwermer, Carsten Ulrich; Uhl, Wolfgang; (2018) Utslipp av antibiotikaresistensgener med behandlet avløpsvann til resipienten. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No4 s377-390
 13. Krzeminski, P; Schwermer, C; Wennberg, A; Langford, K; Vogelsang, C; (2017) Occurrence of UV filters, fragrances and organophosphate flame retardants in municipal WWTP effluents and their removal during membrane post-treatment. Journal of Hazardous Materials ISSN 0304-3894. Vol 323 s166-176 doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.08.001
 14. Gatica, Joao; Tripathi, Vijay; Green, Stefan; Manaia, Celia M; Berendonk, Thomas; Cacace, Damiano; Merlin, Christophe; Kreuzinger, Norbert; Schwartz, Thomas; Fatta-Kassinos, Despo; Rizzo, Luigi; Schwermer, Carsten U; Garelick, Hemda; Jurkevitch, Edouard; Cytryn, Eddie; (2016) High Throughput Analysis of Integron Gene Cassettes in Wastewater Environments. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 50 No21 s11825-11836 doi: 10.1021/acs.est.6b03188
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre