Ansatt bilde
Susanne Claudia Schneider
dr.scient. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, professor II
Telefon: +47 982 94 098
Seksjon: Bentisk ferskvannsøkologi
Susanne Schneider studerte biologi ved Universitetet i Munchen i perioden 1990-1996, hvor hun også tok sin doktorgrad: "The Trophic Index of Macrophytes – a New Tool for Indicating the Trophic State of Running Waters". Hun fortsatte som forskningsassistent på den limnologiske stasjonen til det tekniske universitetet i Munchen hvor hun blant annet foreleste i limnologi for universitetsstudenter. Siden 2007 har hun jobbet som forsker ved NIVA. Susanne Schneider forsker på økologien til makrofytter og begroingsalger, inkludert bruk av disse som indikatorer for eutrofiering, forsuring og økologisk status. Hun er spesielt interessert i kransalger og deres økologi, fysiologi, molekylærbiologi og rolle i økosystemet.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre