Til hovedinnhold
English

Kathrine Ivsett Johnsen

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
kathrine.ivsett.johnsen@niva.no
Telefonnummer
+47 412 34 581
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Vann og samfunn

Profil

Dr. Kathrine I. Johnsen er seniorforsker ved NIVAs seksjon «Vann og Samfunn». Hun er samfunnsgeograf med et særlig fokus på naturressursforvaltning, politikkutvikling og arealkonflikter. Hun er spesielt interessert i rollen til tradisjonell/urfolkskunnskap i offentlig miljøforvaltning og hvordan ulike interesser, kunnskapssystemer og maktrelasjoner påvirker beslutningsprosesser. Hun har også publisert artikler som diskuterer og viser måter å kombinere vitenskap og lokal/urfolkskunnskap på.

Kathrine har en doktorgrad i miljø- og utviklingsstudier fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Avhandlingen hennes diskuterer kunnskapssystemer som ligger til grunn for forvaltningen av samisk reindrift og beiteområder i Finnmark, Norge. Kathrine har lang erfaring innen samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, inkludert design og gjennomføring av semistrukturerte og dybdeintervjuer, deltakende kartlegging (participatory mapping) av kunnskap og informasjon, scenarioanalyse og andre deltakende forskningsmetoder. I tillegg til å publisere vitenskapelige tekster, har hun publisert rapporter som syntetiserer kompleks vitenskap og gjør informasjon tilgjengelig for beslutningstakere og et bredt publikum.

Kathrine har 20 års erfaring med å skrive kunnskapssammenstillinger, gjøre dataanalyser og tilrettelegge for kapasitetsbygging. Før hun begynte i NIVA i 2019, var hun seniorekspert på urfolks- og samfunnsspørsmål ved GRID-Arendal, hvor hun var ansvarlig for en rekke prosjekter som kombinerte et fokus på miljøforvaltning og lokalsamfunns behov. Hun bidro til flere av arbeidsgrunnene i Arktisk råd og var observatør på møtene til de arktiske ambassadørene på vegne av FNs miljøprogram. Hun bidro også til FNs miljøprograms globale initiativ for bærekraftig pastoralisme og beiteområder, og arbeidet til IUCN med inkluderende forvaltning av vernede områder i Vietnam.

Kathrine har en Bachelor i miljøhelse fra University of Western Sydney, Australia, og en Master i naturressursforvaltning fra NMBU. Hennes master er en case-studie av kjønn og tilgang til naturressurser i Nepal. Kathrine er norsk, født i Oslo, men bor i dag i Grimstad helt sør i Norge.