Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

​Skal avsløre snøkrabbens hemmeligheter

Kategori: Nyhetsarkiv
17.01.2019 Forskningsrådet tildelte i desember Norsk institutt for vannforskning (NIVA) nesten 9 millioner kroner til å avsløre snøkrabbens hemmeligheter. Kunnskap om hvordan snøkrabben sprer seg og påvirker økosystemet, er nødvendig både for god forvalting og lønnsom høsting av arten.

Uvanlig fiskedød i Oslofjordens dypvann

Kategori: Nyhetsarkiv
14.01.2019 Over 100 kilo død torskefisk ble tatt opp i Indre Oslofjord i desember. Trolig er det oksygenfattig vann i dypet i fjorden som har tatt knekken på fisken.

Helgelandskysten verd si vekt i gull

Kategori: Nyhetsarkiv
08.01.2019 Økosystema langs kystane i Norden har fått ein helsesjekk av forskarane. Helgelandskysten kom godt ut av ekspertvurderinga til NIVA.

​Ny, rømmingssikker merd under utprøving: Skal sørge for eit lusefritt laksefengsel

Kategori: Nyhetsarkiv
06.12.2018 For litt under ein månad sidan vart den første laksen sleppt ut i ein flunkande ny prototype-merd nord i Trøndelag: Med nót i stål og vasstraum inkludert skal merden Aquatraz både hindre rømming og trimme laksen, medan Norsk institutt for vassforsking (NIVA) held auge med lusa og vassmiljøet i merden.

​Sørlandets krypende mysterium: Krypsiv-detektiv i Otra

Kategori: Nyhetsarkiv
05.12.2018 Massevekst av vannplanter skaper hodebry for forskere og forvaltning verden over. I Agder tar krypsiv over stadig større områder i elvene, men årsakene til det som omtales som en av hovedutfordringene innen vannforvaltning på Sørlandet er fortsatt ukjent. Forskere fra NIVA skal nå jobbe med kolleger fra hele verden for å bidra til å løse det verdensomspennende mysteriet.

Verdens vanndag 2019: «Leaving No One Behind»

Kategori: Arrangementer
19.12.2018 FNs internasjonale vanndag markeres i Forskningsparken i Oslo 22. mars. Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av Verdens vanndag.

Tilstanden for dyrelivet på blautbotnen i Skagerrak er vorten betre

Kategori: Nyhetsarkiv
13.12.2018 Mindre næringssalt i havet har gitt ein større artsrikdom på havbotnen i Skagerrak sidan 1990. Men varmare vintrar og auka elveføring kan vere den nye trugselen for dyrelivet på blautbotnen.

To nye doktorgrader til NIVA

Kategori: Nyhetsarkiv
12.12.2018 NIVA satser på fremtidens forskere og kan etter denne uka skilte med enda to nye doktorgrader. Åtte av ti NIVA-ansatte i vitenskapelige stillinger har nå doktorgrad.

Ny rapport om konsekvenser av havforsuring i Arktis

Kategori: Nyhetsarkiv
15.10.2018 Havforsuringen i arktiske havområder forventes å føre til store økologiske og sosioøkonomiske konsekvenser i de kommende tiårene – både lokalt og globalt.

Brukar drone for å ta bilete av tang og tare: Ser fjøra betre frå fugleperspektiv

Kategori: Nyhetsarkiv
09.10.2018 Drone er framtida for kartlegging og overvaking av natur. – Samanlikna med satellitt, er bileta vi får med drone heile 1000 gongar betre, seier NIVA-forskar.