Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Kloakk gir viktig kunnskap i kampen mot antibiotikaresistens

Kategori: Nyhetsarkiv
09.04.2019 Antibiotikaresistens betegnes som en av de største truslene for vår framtidige helse. Et dypdykk i kloakken har gitt forskere viktig informasjon i jakten på å finne effektive metoder for å rense utslippsvannet fra avløpsrenseanlegg for uønskede antibiotikaresistente bakterier og antibiotikaresistensgener.

Dypvannsfornyelse i Indre Oslofjord

Kategori: Nyhetsarkiv
04.04.2019 I løpet av vinteren har det vært en fullstendig dypvannsfornyelse i både Vestfjorden og Bunnefjorden i Indre Oslofjord. Oksygenkonsentrasjonen i Bunnefjorden har ikke vært så høy siden i april 2013.

AkerselvaAkademiet: De stygge utslippene til Akerselva – hva skjedde og hvordan gikk det med livet i «ælva»?

Kategori: Arrangementer
31.03.2019 Etter at Akerselva Miljøpark ble etablert i 1989 har det vært et helt annet fokus på Akerselvas vannmiljø enn det vi så tidligere i det forrige århundre. Et systematisk arbeid ble igangsatt for å minske forurensing av elva fra både industrielle og andre punktkilder og diffuse kilder til forurensing. Like fullt har ikke Akerselva vært forskånet for uønskede tilførsler av miljøgifter og annet.

Våroppblomstringen er på vei i Ytre Oslofjord

Kategori: Nyheter
19.02.2019 På vegne av Fagrådet for Ytre Oslofjord overvåker NIVAs forskere miljøtilstanden i fjorden. Årets andre tokt viser at våroppblomstring av planteplankton er på vei. Det er også betydelig kaldere i fjorden nå enn i januar.

Revolusjonerer overvåking av fremmede fiskearter med miljø-DNA

Kategori: Rapport
06.03.2019 Med en liten vannprøve kan forskerne avsløre stadig flere fremmede fiskearter i elver og innsjøer. Bruk av miljø-DNA er både enklere, raskere og billigere enn andre metoder.

Akerselvas miljøhistorie de siste 100 år

Kategori: Arrangementer
28.02.2019 Første forelesning i AkerselvaAkademiet tar for seg Akerselvas miljøhistorie fra ca. 1900 og fram til etableringen av Akerselvas Miljøpark i 1989.

Kvikksølv på nye vegar når permafrosten smeltar

Kategori: Nyhetsarkiv
25.02.2019 Permafrosten tiner og isbreane smeltar, og konsekvensane for kystøkosystema i Arktis er usikre. No skal det undersøkjes korleis dei nye prosessane i grensesjiktet land-hav kan påverke konsentrasjonane av kvikksølv, PCB og andre miljøgifter i dyrelivet langs Svalbardkysten.

NIVA på Arendalsuka

Kategori: Arrangementer
06.08.2018 Årets Arendalsuke går av stabelen 13. til 18. august. NIVA er medarrangør av tre arrangementer i midten av uken, og medvirker til flere andre arrangementer.

NIVAs SIS-dag 2019

Kategori: Arrangementer
18.01.2019 NIVA har fire strategiske instituttsatsinger (SIS) innenfor 1) Digitale metoder for miljøovervåking og forskning, 2) Restaurering av akvatiske økosystemer, 3) Land-hav interaksjoner i et endret klima og 4) Urbane vannutfordringer og -løsninger.

Overvåkning av Ytre Oslofjord for perioden 2019-2023 er i gang

Kategori: Nyheter
19.02.2019 Fagrådet for Ytre Oslofjord finansierer et omfattende overvåkningsprogram som har pågått siden 2000. Det første toktet for overvåkning av vannmassene i 2019 ble vellykket gjennomført av NIVA fra 7. til 10. januar. Det er tegn til at våroppblomstringen i fjorden er i startfasen.