Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Norges største ørret blir stadig mindre

Kategori: Nyhetsarkiv
22.03.2018 I Mjøsa lever flere stammer av storørret, og den største av disse - hunderørreten - kan oppnå en vekt på opptil 20 kg. Men de senere årene har hunderørreten "krympet", og både fiskere og forskere lurer på hvorfor: kan vassdragsregulering, fiske eller miljøendringer spille en rolle?

Sjødeponier for gruveavgang – ikke bare knust stein

Kategori: Nyhetsarkiv
02.05.2018 Gruvedrift er en arealkrevende og potensielt forurensende virksomhet. En av de største utfordringene er hvor de enorme mengdene knust stein som produseres skal anbringes. Globalt er plassering i land-deponier mest vanlig, men langt fra miljømessig uproblematisk. I Norge er sjødeponering et alternativ fordi de verdifulle mineralene ofte finnes nær sjøen og fordi disse sjøområdene ofte har en topografi som gjør dem godt egnet til formålet.

Successful tests for U.S. Coast Guard type approval with zero holding time

Kategori: Nyheter
03.12.2018 Alfa Laval has successfully completed additional tests at the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) to verify the biological efficacy of Alfa Laval PureBallast 3 without holding time.

Den lange vegen frå vitskap til miljølovverk

Kategori: Nyhetsarkiv
21.11.2018 I desse dagar arrangerast det andre partsmøtet for Minamata-konvensjonen om kvikksølv, eit lovverk som ein i stor grad kan takke norsk innsats og arktisk forsking for. Vegen fram til det globale lovverket for kvikksølv tok mest 15 år. Korleis fekk arktisk forsking ei så stor rolle for at lovverket kom til?

​ Det er ikke plast alt som glimrer

Kategori: Nyhetsarkiv
12.03.2017 Det er fortsatt betydelige kunnskapshull rundt spredningen – og effektene – av mikroplast. Den antatte gummi – eller plastkulen som ble funnet i en reke på Sotra, viste seg i laboratorieundersøkelser hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA) å være av organisk materiale.

Screening global chemical inventories for persistent and bioaccumulative substances

Kategori: Arrangementer
23.10.2018 We would like to invite you to a lecture by Prof. Derek Muir from Environment Canada at Oslo Science Park on 16th of November.

NIVA skal undersøke varme kilder 4000 meter under isen i Arktis

Kategori: Nyhetsarkiv
05.11.2018 Norske og internasjonale forskere skal for første gang undersøke hydrotermale kilder 4000 meter under isen i Arktis. Forskningen kan gi ny kunnskap om hvordan liv på jorda oppstod for milliarder av år siden, og vil kunne bidra til å vurdere hvorvidt det kan finnes former for liv under tilsvarende forhold også på andre planeter i vårt solsystem.

Forsknings-Norge er i endring

Kategori: Nyheter
31.10.2018 Onsdag 31. oktober har det blitt avholdt allmøter hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU – Norsk institutt for luftforskning. Under disse allmøtene ble det orientert om at styrene i de respektive instituttene har bedt sine administrasjoner om å utrede et tettere samarbeid mellom miljøinstituttene, særlig med tanke på mulig konserndannelse.

​Norge reddet danske alger

Kategori: Nyhetsarkiv
29.10.2018 1000 algestammer var i ferd med å møte sitt endelikt da Universitetet i København la ned sin algekultursamling. Norske forskere ville det annerledes.

Rapport: Lite mikroplast i norsk drikkevann

Kategori: Rapport
24.10.2018 Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utført analysene og det vitenskapelige arbeidet.