Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Norsk-japansk samarbeid om karbonlagring

Kategori: Nyheter
26.02.2018 Fangst og geologisk lagring av klimagassen CO2 er ein teknologi med potensiale til vesentleg reduksjon av globale utslepp til atmosfæren. Utprøving av teknologien går føre seg i fleire land, deriblant Noreg og Japan. NIVA samarbeider med Universitetet i Tokyo om å utvikle og forbetre overvakingsteknologi for undersjøisk gasslekkasje og seniorforskar Lars Golmen besøkte nyleg CSS-anlegget på Hokkaido.

Kjemikalier på avveie langs norske veier

Kategori: Nyhetsarkiv
30.05.2018 I 2012 var mer enn to hundre tonn helseskadelige kjemikalier i bruk i veirelaterte produkter i Norge, på tross av nasjonale målsettinger om redusert bruk. Ny forskning gir oversikt over hvilke stoffer dette er, hvilke vi mennesker er eksponert for og hvilke som lekker ut i miljøet. 

Lite mikroplast i norsk drikkevann

Kategori: Nyhetsarkiv
05.06.2018 Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

Centre for Environmental Radioactivity (CERAD)

29.04.2016 The CERAD Centre for Environmental Radioactivity (CERAD CoE) was established by the Research Council of Norway to provide new scientific knowledge and tools for better protection of people and the environment from harmful effects of radiation (2013-2023).

Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen?

Kategori: Arrangementer
11.05.2018 En ekspertgruppe har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet muligheten for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Drammensregionen. Gruppa legger fram sin rapport i et folkemøte i Drammen 15. mai.

Urbane (miljø)utfordringer

Kategori: Nyhetsarkiv
13.09.2016 Rask byvekst gir følger for planter, dyr og mennesker. Vi ønsker velkommen til et høyst aktuelt frokostseminar med smakebiter fra ferske publikasjoner og rapporter om utfordringer i urbane strøk.

Lansering av Norwegian Culture Collection of Algae (NORCCA)

Kategori: Arrangementer
14.03.2018 NIVA og Universitetet i Oslo inviterer til lansering av NORCCA: Nordens største algesamling. Arrangementet er åpent, men krever påmelding innen 15. april.

Vil klimaendringer virke positivt på norske tareskoger?

Kategori: Nyheter
11.04.2018 Klimaendringer, deriblant havforsuring, påvirker mange planter og dyr i sjøen på ulike måter. Fersk forskning tilsier at tare kan nyte fordeler av noen av endringene.

Flyttet muslinger for kunsten

Kategori: Nyhetsarkiv
07.03.2018 Da Kistefos-museet på Hadeland ville anlegge et nytt kunstgalleri, truet en bestand fredede elvemuslinger med å forkludre planene. Nå er byggearbeidet i gang, takket være en aldri så liten flytteaksjon.

13,7 millioner til NIVA-ledet BYFORSK-prosjekt

Kategori: Nyhetsarkiv
27.04.2017 Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler ut 70 millioner til seks nye, tverrfaglige byprosjekter. I konkurranse med 63 andre søknader fikk det NIVA-ledede prosjektet «New Water Ways» 13,7 millioner kroner i bevilgning. Prosjektet har en varighet på 3,5 år.