Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Eyde Industriell Symbiose kick-off

Kategori: Arrangementer
13.03.2018 Velkommen til kick off for prosjektet Eyde Symbiose. Prosjektet skal bidra til å løfte frem muligheter for næringsutvikling innenfor sirkulær økonomi.

Bærekraftig kråkebolleindustri?

Kategori: Nyhetsarkiv
13.12.2017 Den er et av verdens best betalte sjømatprodukter og påfører tareskogen skader for millioner av kroner. Kan det lønne seg å høste kråkeboller?

Bedre vannmiljø med skalerte og tilpassede restaureringstiltak

Kategori: Nyhetsarkiv
07.03.2018 Havet, innsjøer, elver og våtmark påvirkes alle av menneskelig aktivitet, og i noen tilfeller så negativt at tilstanden ikke forbedres selv når påvirkningen opphører. I to internasjonale vitenskapelige artikler viser NIVA-forskere, sammen med utenlandske kollegaer, hvordan restaurering av vannmiljøet kan bedre både de naturlige forholdene og forholdene for oss som mennesker.

Hausting, havbruk, berekraft og reiseliv – den blå næringa skal vekse på Sørlandet

Kategori: Nyhetsarkiv
12.07.2017 Kystkommunane i Agder vil legge til rette for vekst i kystbasert næring. I eit havmiljø som allereie er under sterkt press frå både forureining, overfiske, habitatøydelegging og klimaendringar er dette ei utfordring, men med kunnskap om lokale marine prosessar og økosystem er det likevel mogleg å finne næringsvegar som både er lønsame og berekraftige. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) kartlagt næringsmoglegheitene langs Agderkysten i ein ny rapport.

NIVA på Arendalsuka

Kategori: Nyhetsarkiv
02.08.2017 Startskuddet for årets arendalsuke går 14. august, og NIVA benytter anledningen til å sette fokus på klima og miljø. Våre forskere deltar med flere innlegg og arrangementer i løpet av denne sørlandsuken viet samfunnsspørsmål og politikk.

Registrer fisketuren din!

Kategori: Nyhetsarkiv
24.07.2017 For å sikre robuste bestander av sjø-ørret i Agder er forskerne avhengig av din hjelp. Registrer din fisketur – også om fisken ikke bet – i en nyutviklet app eller på nett.

Nye tider skyller inn over Mjøsa

Kategori: Nyhetsarkiv
07.08.2017 Historien om vannmiljøet i Norges største innsjø er nesten en ren gladsak. Fra å ha vært en stinkende, algebegrodd innsjø på 70-tallet, er i dag overgjødsling med fosfor halvert, det er lite blågrønnalger i vannet, og den økologiske tilstanden har blitt god igjen. Men hva hender nå, når klimaendringer begynner å gjøre seg gjeldende?

Marine data gir et hav av muligheter

Kategori: Nyheter
17.08.2017 Ved å etablere og forvalte ny kunnskap om den verden som ligger under vannflaten kan Norge ta ut kystens utviklingspotensial på en bærekraftig måte, til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.

Ballastvannkonvensjonen har trådt i kraft

Kategori: Nyheter
09.09.2017 Ballastvannkonvensjonen, som trådte i kraft 8. september, er et viktig bidrag til å hindre spredning av fremmede organismer i havet. NIVA har i en årrekke vært i forskningsfronten på renseteknologi for ballastvann og ser frem til det videre arbeidet med konvensjonen.

​Lærdalselva nær friskmelding

Kategori: Nyhetsarkiv
14.09.2017 Etter at lakseparasitten Gyrodactylus salaris heller ikke i august i år ble påvist i Lærdalselva, går det mot friskmelding. Siste etappe er undersøkelsen i oktober.