Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Marianne Olsen tildelt Miljøringenprisen

Kategori: Nyhetsarkiv
09.11.2017 Marianne Olsen, forskningsleder i NIVA, er tildelt Miljøringenprisen 2017. Formålet med prisen er å påskjønne en person som gjennom sin aktivitet har satt fagområdet forurenset grunn og sedimenter i fokus på en positiv måte.

Når sola snur, snur ishavsrøya døgnet

Kategori: Nyhetsarkiv
26.01.2018 I stummende mørke, under metervis med is og snø i Ellasjøen på Bjørnøya, tikker likevel ishavsrøyas indre klokke i takt med døgnet. Unntaket skjer i romjulen, når året er på sitt aller mørkeste, og om sommeren når midnattsolen står på sitt høyeste. Da blir røya døgnvill.

Mindre gamle miljøgifter i fisk fra verdenshavene

Kategori: Nyhetsarkiv
09.05.2016 Fisk fra alle verdenshav inneholder miljøgifter. Den gode nyheten er at konsentrasjonene minker, også i Norge.

Feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lierelva

Kategori: Nyheter
22.02.2018 Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet skal i høst teste ut klorbehandling som metode for å bekjempe lakseparasitten G. salaris.

Strandryddedagen 2016

Kategori: Nyheter
20.05.2016 Hvert år havner flere millioner tonn søppel i verdenshavene. Marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem også i norske hav og kystområder, og ikke minst på de fine strendene langs Oslofjorden.

Miljøeffekter etter Deepwater Horizon-ulykken

Kategori: Nyhetsarkiv
11.12.2017 20. april 2010 førte en eksplosjon på boreriggen Deepwater Horizon, drevet av oljeselskapet BP, til en katastrofal olje- og gassutblåsning på Macondofeltet i den nordlige delen av Mexicogulfen, 66 km utenfor kysten av Louisiana (LA).

Miljøgiftstatus langs norskekysten

Kategori: Nyhetsarkiv
19.04.2016 EUs vanndirektiv tar sikte på at forvaltning av vannforekomster skal skje etter de samme prinsippene over hele Europa. Gjennom det systematiske arbeidet som følger av vanndirektivet søker man et felles europeisk minimumsmål både når det gjelder hvilke kvalitetselementer man skal måle på og hvilke grenseverdier som skal tilfredsstilles. Direktivet er betydelig mer biologisk orientert enn tidligere vannforvaltningspraksis. Gjennomføringen av vanndirektivet i Norge er basert på Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften).

Havforsuring i kystsonen: Forvaltning og strategi

Kategori: Nyhetsarkiv
19.04.2016 Kystfarvann er under press fra både klimaendringer og havforsuring. De primære årsakene er de samme - utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilt brensel, arealbruksendringer og sementproduksjon. Et nytt prosjekt skal gi ny kunnskap om forsuring av kystsoner – samt hvordan forvaltningsplaner kan sørge for økologisk sikkerhet og lønnsomhet under skiftende forhold.

Miljøprøvebanken åpnet for uttak

Kategori: Nyheter
15.01.2016 1. januar 2016 åpnet Miljøprøvebanken for uttak. Det ble feiret med et vellykket seminar i regi av Miljødirektoratet og Norges forskningsråd i CIENS Toppsenter 14. januar.

Klimaendringer kan føre til overgjødslingstrøbbel i Skagerraks økosystemer

Kategori: Nyhetsarkiv
02.03.2016 Varme somre langs kysten er til glede for badelystne nordmenn. For biomangfoldet er det derimot en trussel.