Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Danner nettverk for blå skog

Kategori: Nyheter
13.11.2014 Norsk institutt for vannforskning, GRID-Arendal og Havforskningsinstituttet har dannet et norsk nettverk for å ta vare på den blå skogen. Nettverket skal styrke den nasjonale kompetansen på blå skog, for bedre å kunne utnytte dens fulle potensial for fangst og lagring av CO2 og en rekke andre økosystemtjenester både nasjonalt og globalt.

De nordiske kystområdene avhenger av økosystemene

Kategori: Rapport
07.06.2017 Tare-iskrem eller kloakkrensende blåskjell? Kystøkosystemene gir oss et hav av goder og muligheter. Skal de fortsette med det, må vi forvalte dem riktig.

Aktivt kull fjerner både fusel og forurensing

Kategori: Rapport
28.08.2015 De samme egenskapene som gjorde aktivt kull populært hos hjemmebryggere over det ganske land kan nå bli utnyttet til restaurering av forurensede havner og industripåvirkede fjordområder.

Snipp, snapp, sneip – sigarettfiltre truer livet i havet

Kategori: Publikasjon
19.07.2016 Sigarettsneipen er miljøverstingen langs kysten. Ny forskning viser at nikotinet kan ha alvorlige konsekvenser for langt mer enn menneskets helse.

Evolusjon i sanntid på Bjørnøya

Kategori: Nyhetsarkiv
01.06.2016 Forskere fulgte verdens nordligste ferskvannsfisk i ett år. Resultatet forbløffet dem.

Isalger blomstrer i mørket

Kategori: Nyhetsarkiv
07.02.2018 Forskere har målt en ny verdensrekord: Små isalger på undersiden av den arktiske havisen lever og vokser ved en lysmengde som tilsvarer bare 0.02% av lyset på overflaten av isen. Algene er det første leddet i den arktiske næringskjeden og produserer altså næring langt tidligere på året enn hittil antatt.

​Hvordan påvirkes elvas økosystem av regulering?

Kategori: Nyhetsarkiv
24.01.2018 Flere og flere elver er regulert for å betjene menneskelige behov som flomvern, transport, kunstig vanning, vannkraft eller drikkevannsforsyning. Med reguleringer følger også endringer av vannføringer. Hvordan påvirkes organismer som bor på bunnen av elven? Og hvordan samvirker endret vannføring med andre påvirkningsfaktorer i elven, som forsuring eller tilføring av næringsstoffer (eutrofiering)? Et nylig forskningsprosjekt kombinerte eksperimenter med undersøkelser i 64 regulerte og uregulerte elver i Norge og Tyskland for å finne svarene.

Brunere drikkevann i fremtiden

Kategori: Nyhetsarkiv
28.11.2016 Ferskvann i Norge, Sverige og Finland blir stadig brunere, til fortvilelse for drikkevannsprodusenter. Mer nedbør - og renere luft – gjør at elver og innsjøer blir brunere også i fremtiden.

Sirkulær økonomi i sanntid på Akvariet i Bergen

Kategori: Nyhetsarkiv
01.02.2018 I en verden der presset på naturressursene stadig øker, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt. Å bruke avfallet fra fiskeoppdrett til planteproduksjon kan være en del av løsningen. Konseptet bærer navnet aquaponics.

Oslofjorden under lupen

Kategori: Nyhetsarkiv
01.02.2018 Som en parasitt ligger den lille boksen der, krøpet inn gjennom skroget på et rutegående skip, og sladrer om havet minutt for minutt. Temperatur, saltinnhold, oksygen, klorofyll og partikler måles av sensorer i boksen og sendes rett inn til et kontor i Oslo, der vannforskerne sitter parat og overvåker fjorden som leder inn mot hovedstaden.