Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Dyrene i dammen trenger detox

Kategori: Publikasjon
24.09.2017 Når det regner på bilveiene, renner en suppe av veistøv og miljøgifter ned i grøfta. Hva skjer med dyrelivet langs veien når vannet kommer ut i naturen?

Et lite paradigmeskifte innen DNA-kopiering

Kategori: Publikasjon
30.03.2017 En ny metode for kopiering av DNA kan gjøre fremstilling av store mengder DNA-segmenter i laboratoriet enklere – og mulig der mange trolig ville gitt opp.

Mindre kvikksølv i ferskvannsfisk

Kategori: Nyhetsarkiv
01.02.2018 Femti år med målinger viser at ferskvannsfisk har mindre kvikksølv i seg enn før, men kvikksølv som kommer luftveien er fortsatt et problem. Ny norsk-ledet database gir nyttig innsikt i arbeidet med å følge opp ny internasjonal konvensjon.

Hvor har du sett vannet samle seg når det regner i Oslo?

Kategori: Nyhetsarkiv
01.02.2018 Når det regner som verst har du kanskje gått i sikk-sakk mellom pytter eller midlertidige bekker i gata di? Eller sett biler pløye seg gjennom det som ligner små innsjøer?

​Blåskjel i bur som miljødetektivar

Kategori: Nyhetsarkiv
01.02.2018 Det er mai 2015, Kristiansand. I ein båt sit to forskarar med nokre svære bur og fleire tusen blåskjel, som dei har henta frå eit oppdrettsanlegg ved Lillesand. Båten set kurs utover Kristiansandsfjorden. Der set forskarane bura med blåskjel ut i fjorden att. Kvifor gjer dei dette?

​Plast og mikroplast i dyr fra Norden

Kategori: Nyhetsarkiv
01.02.2018 Globalt er det dokumentert inntak av plast hos minimum 331 forskjellige arter. Men hvordan står det til med dyrene i de nordiske farvann? På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og kolleger nylig publisert en rapport om hva vi vet til nå.

Mikroplast i landbruksjord: Grunn til uro?

Kategori: Publikasjon
10.11.2016 Mikroplast blir i økende grad sett på som et globalt miljøproblem. Mens fokuset til nå har vært på mikroplast i havet og hvilke effekter den har på livet der, har mikroplast i landbruket i stor grad blitt oversett. Forskere er bekymret for at vi vet for lite om konsekvensene av plasten også på land.

Nytt verktøy kan simulere og forutsi fremtidige miljøforurensninger

Kategori: Publikasjon
04.06.2016 Hvordan forurensende stoffer påvirker miljøet rundt er avhengig av en lang rekke faktorer, slik som vann og næringsstoffers kretsløp, klima og menneskelig inngripen. Å ta høyde for så mange ulike faktorer av ulik størrelse krever komplekse analyser. Møt datasimulatoren INCA.

Krabber bidrar til gjenvekst av tareskog

Kategori: Publikasjon
06.06.2014 Kråkeboller har i over 40 år beitet ned tareskogen langs norskekysten. Introduksjonen av kongekrabben – samt en økning i antall taskekrabber – har nå redusert tettheten av kråkebollene og ført til gjenvekst av tare.

Fant søppel i de dypeste hav

Kategori: Publikasjon
02.05.2014 En ny undersøkelse viser at menneskeskapt søppel finnes selv på de dypeste havbunner.