Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

6th Norwegian Environmental Toxicology Symposium

Kategori: Nyhetsarkiv
24.01.2017 25-27. oktober 2016 arrangerte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) den sjette utgaven av NETS - Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS2016). 

Fire år uten lakseparasitt i Lærdal

Kategori: Nyhetsarkiv
09.11.2016 Fire år etter behandlingen med aluminiumsulfat, er lakseparasitten Gyrodactylus salaris fortsatt ikke påvist i Lærdalselva. Håpet om friskmelding rykker stadig nærmere. 

Populær publikasjon om Deepwater Horizon

Kategori: Nyhetsarkiv
12.12.2016 Svært mange leser oversiktsartikkelen om Deepwater Horizon (DWH) - oljesølet som NIVA-forskerne Jonny Beyer, Hilde C. Trannum og Torgeir Bakke nylig publiserte i Marine Pollution Bulletin i samarbeid med medforfattere fra Canada og USA.

2016 rekordvarmt på verdensbasis

Kategori: Nyhetsarkiv
19.01.2017 Da er det offisielt: 2016 ble det varmeste året siden moderne målinger startet på midten av 1800-tallet. Rekorden fra 2015 ble slått, som igjen slo rekorden fra året før: 2014. På hjemlige trakter bekrefter NIVAs målinger fra Mjøsa denne trenden – med en generelt stigende trend i temperaturen i de øvre vannlagene.

Klimascenarier for Otra i år 2100

Kategori: Nyhetsarkiv
24.01.2017 Otra er Sørlandets mest vannrike vassdrag og er påvirket av både sur nedbør, vannkraftutbygging og klimaendringer. Nye klimamodeller kan gi en pekepinn på elvens – og den lokale laksens – fremtid.

Kina viktig i globalt kvikksølvsamarbeid

Kategori: Nyhetsarkiv
01.06.2017 Om Kina lykkes med å få slutt på kvikksølvforurensningen har stor betydning for verdenssamfunnet. Norske forskere bistår utslippsgiganten i prosessen.

Undersøker potensialet for mineralutvinning på havbunnen

Kategori: Nyhetsarkiv
22.08.2016 I uke 33 dro forskere fra NIVA, NTNU og andre samarbeidspartnere på et tokt finansiert av Forskningsrådet og ledende norske industriaktører gjennom prosjektet MarMine. NTNU har tidligere estimert at den norske kontinentalsokkelen kan inneholde store verdier av mineraler og metaller. Målet for prosjektet er å undersøke potensialet for utvinning av disse mineralene.

Oppstart av framtidens observasjonssystem for Arktis

Kategori: Nyhetsarkiv
10.01.2017 Økt interesse for - og aktiviteter i - Arktis krever ny forskning for å dekke kunnskapsbehovet om et Arktis i stadig endring. Nå samles 110 polarforskere fra 20 nasjoner i Bergen for å starte opp samarbeidet om framtidens miljøobservasjonssystem for Arktis.

Mikroplast fra bildekk - hva havner egentlig i havet?

Kategori: Nyhetsarkiv
22.02.2017 I en fersk rapport fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN) heter det at små plastpartikler som vaskes av produkter som syntetiske klær og bildekk kan bidra opptil 30% av "plastsuppen" som forurenser verdens hav. Et nytt NIVA-prosjekt kalt «microTyre» ser på nettopp bildekkslitasje som potensiell kilde til mikroplast.

Mikroplastforskning i Kina

Kategori: Nyhetsarkiv
13.03.2017 Kinas mikroplastutfordring og forskning med fokus på marint miljø