Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Å bruke det vi har for mye av til å produsere det vi trenger mer av

30.01.2018 Fiskeoppdrett og planteproduksjon i skjønn forening hos Akvariet i Bergen.

Om vannforvaltningen skal klimatilpasses – hva bør på plass?

Kategori: Nyhetsarkiv
30.01.2018 EUs vanndirektiv, implementert i Norge gjennom vannforskriften, gir konkrete miljømål som medlemsstatene er forpliktet å nå. Men i et klima i endring, med stadig hyppigere og ekstreme vær- og klimahendelser, hvordan drive vannforvaltning?

NIVA til kamp mot plastsøppel

Kategori: Nyhetsarkiv
08.06.2017 Norsk institutt for vannforskning bidrar til kampen mot miljøproblemet med plastsøppel på flere fronter. I tillegg til å forske på tilstanden i havet og langs strendene, arbeider NIVA med å finne løsninger på problemet. Og ikke minst: NIVA-forskerne bretter opp ermene og rydder søppel i fjæra.

Ikke all tareskog er truet

Kategori: Nyhetsarkiv
08.03.2017 Tareskoger i Europa, og også på verdensbasis, er truet av klimaendringer, forurensning og fiskepress. Imidlertid er forholdet todelt når det gjelder de norske tareskogene. Langs kysten av Skagerrak og Vestlandet er tareskogene i tilbakegang, mens i Nord-Norge vokser store tareskoger tilbake.

På spøkelsesjakt i Oslofjorden

Kategori: Nyhetsarkiv
26.05.2017 Spøkelseskreps og andre langveisfarende, fremmede arter inntar Oslofjorden. NIVA har undersøkt de mest effektive metodene for å kartlegge spredning og økologiske effekter av de nye artene som bosetter seg i hovedstadens farvann.

Trådalger truer Vestlandets økosystemer

Kategori: Nyhetsarkiv
19.04.2016 En ullen algevekst overgror stortare, sukkertare, bløtbunn og til dels ålegras i skjærgård og fjorder på Sørlandet og Vestlandet. Årsaken er ukjent, konsekvensene kan bli store.

Tiltak mot plastforurensning i Kina

Kategori: Nyhetsarkiv
27.06.2017 Plastavfall følger havstrømmene, på tvers av landegrenser, og krever internasjonale løsninger. NIVA og den norske ambassaden i Beijing arrangerer plastseminar i anledning åpningen av nytt datterselskap i den kinesiske hovedstaden.

NIVAs Myanmar-prosjekt presentert under IFAT

Kategori: Nyhetsarkiv
07.06.2016 Myanmar-prosjektet ble i slutten av mai presentert under IFAT, verdens ledende messe for vann, avløp, avfall og ressurs-forvaltning.

Miljøutfordringer ved kjemisk plantevern

Kategori: Nyhetsarkiv
22.06.2016 I vern og behandling av planter og avlinger, benytter jordbrukere flere plantevernmidler. Midlene gjennomgår individuelle risikovurderinger for å avdekke potensielle miljøeffekter, men konsekvensene av kombinasjoner av disse er ofte ukjent. Den såkalte «cocktaileffekten» - om plantevernmidlene blir mer giftig ved blanding – har vært under lupen i flere år. Arbeidet er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på oppdrag fra Mattilsynet i henholdsvis 2013, 2014 og 2015.

De første blymålingene fra Amundsenhavet ved Sydpolen

Kategori: Nyhetsarkiv
27.07.2016 Arbeidet med å redusere utslipp av bly til miljøet har pågått i flere tiår. Utfasingen av blyholdig bensin har vist seg vellykket, og forskere ser en nedgang i blyforurensing av miljøet. En rimelig antagelse er derfor at konsentrasjonene av bly er redusert også i Sørishavet, men siden det også finnes naturlige kilder til bly ville forskerne finne ut hvor viktig det menneskeskapte bidraget er i fjerntliggende Sørishavet .