Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

NIVA og Akvaplan-niva markerer seg på SETAC med pris og publisering

Kategori: Nyhetsarkiv
04.06.2019 Med forskningsprosjektet PEACE forsøker man å komme et stort steg nærmere en mer realistisk måte å studere effekten miljøgifter har på naturlige økosystemer. PEACE-temaet markerte seg nylig på den prestisjetunge SETAC-konferansen i Helsinki – og fikk blant annet med seg pris for beste plattformpresentasjon.

Ny art oppdaget i Glomma

Kategori: Nyhetsarkiv
05.06.2019 Ferskvannskrepsen Proasellus meridianus er for første gang funnet i Norge. Nykommeren ble funnet i prøver samlet inn fra nedre del av Glomma.

Fant overraskende stort CO2-utslipp: – Det er som om det brenner i bekkene

Kategori: Nyhetsarkiv
28.05.2019 Ingen røyk uten ild, heter det. Men «ild» uten røyk går an; nemlig brannen som foregår under vann, på bekkenes bunn. Der forbrennes karbonholdig materiale av bakterier i bekken, og bidrar betydelig til CO2 -utslipp til atmosfæren. En ny studie viser dessuten at kraftige regnskyll kan fyre opp under dette hittil ukjente CO2-utslippet.

Algeoppblomstring i Indre Oslofjord

Kategori: Nyheter
28.05.2019 Våroppblomstringen i Indre Oslofjord er i full gang. Enkelte steder i fjorden er det imidlertid registrert giftige alger som har ført til at blåskjell ikke kan spises.

NIVA at SETAC 2019

Kategori: Arrangementer
22.05.2019 NIVA scientists will be attending the Society of Environmental Toxicology and Chemistry (Setac) European meeting in Helsinki from the 26th until 30th May 2019. A list of the platform presentations and posters being presented by NIVA researchers are given below. If you are attending, please reach out to one of our scientists if you would like to discuss future collaborations with NIVA or if you have any questions about our research.

Mer miljøgifter i fjordene enn i havet

Kategori: Nyhetsarkiv
06.05.2019 En omfattende analyse av historiske data fra norske havområder viser høye konsentrasjoner av miljøgifter i sjøbunnen nær tett befolkede og industrialiserte områder. Konsentrasjoner av tungmetaller i norske fjorder er i gjennomsnitt to til fire ganger høyere enn i prøvetakingssteder offshore.

Vannanalyser, analyse, analytisk kjemi, økotokstesting, artsbestemmelse, mikroskopering, algekultursamling

06.05.2019 NIVA tilbyr laboratorietjenester innen kjemiske analyser, økotoksikologi og biologi, primært i tilknytning til NIVAs forsknings- og overvåkingsprosjekter. Vi har bred erfaring i metodeutvikling, rådgivning og problemløsning innen disse feltene, samt kvalitetssikring av laboratorier. Kjemiske og biologiske analyser er en vesentlig del av datagrunnlaget i de fleste av NIVAs prosjekter. Laboratoriene har avansert og moderne instrumentering for å kunne levere tilpassede analyser av høy kvalitet.

Ny forskning fra Oslos vassdrag

Kategori: Nyhetsarkiv
25.03.2019 Det er ikke mange hovedsteder som gir muligheter for urbant elvefiske, men Oslo er et unntak. Med forbedret vannkvalitet i Oslovassdragene øker også etterspørselen blant byens borgere etter å fiske innlandsfisk. Bymiljøetaten i Oslo satte derfor igang en overvåking for å få oversikt over utvalgte miljøgifter i byens vassdrag i 2016. 

Plastidentifikasjon på en OSPAR-strand

Kategori: Nyheter
24.04.2019 Plast som havner i miljøet vil med tiden herdes slik at den brytes opp i mindre biter og ofte blekes. Det gjør det vanskelig å slå fast hva plasten er eller hvor den kommer fra. Som en del av den internasjonale OSPAR-konvensjonen forsøker nå forskere, næringsliv og ideelle organisasjoner sammen å finne opphavet til den uidentifiserte plasten.

6th International conference on Emerging Contaminants (EmCon 2018)

Kategori: Arrangementer
09.04.2019 We are pleased to invite you to EmCon 25-28th of June 2018 in Oslo, Norway, to discuss and hear about the latest research news on all aspects of emerging contaminants in the environment.