Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Kråkebollenes beiting av tareskogen i nord kan forverre effekten av et oljesøl

Kategori: Nyhetsarkiv
09.07.2019 Kråkebollenes brutale beiting på tareskogene langs kysten av Nord-Norge har bekymret fiskere, forskere og andre folk i årtier. Sammen med økt petroleumsvirksomhet i arktiske farvann utgjør kråkebollebeitingen en ekstra fare. Forskere frykter at oljesøl i områder med nedbeitet tareskog kan være kroken på døra for dyrelivet i fjæra.

Mange innsjøer med algeoppblomstringer i det varme været

Kategori: Nyheter
01.07.2014 - Høy temperatur og kraftig solstråling fører til oppblomstring av planktonalger i mange innsjøer i sommer, sier forsker Sigrid Haande i NIVA. I enkelte innsjøer kan vi observere giftproduserende cyanobakterier (blågrønnalger), men de fleste steder finner vi harmløse alger som ikke skaper problemer for drikkevann eller bading.

Ferrybox - ships of opportunity

17.07.2019 NIVAs FerryBox-system for innsamling, analyse og presentasjon av oseanografi og vannkvalitetsdata benytter data fra sensorer montert ombord i rutegående skip for miljøovervåkning. Dette automatiske overvåkingssystemet er utviklet av NIVA, med støtte fra nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Badevannet i Oslofjorden er nå tre grader kaldere enn i fjor

Kategori: Nyhetsarkiv
04.07.2019 I 2019 hadde vi en usedvanlig kald mai måned, med medfølgende laber start på oppvarmingen av badevannet i Indre Oslofjord. I månedsskiftet juni/juli var det i år tre grader kaldere badetemperatur enn på samme tid i fjor.

Ålegras-enger truet: Kritisk for kysttorskens «barnehage»

Kategori: Nyhetsarkiv
04.07.2019 Ålegrasenger er en viktig marin naturtype som huser et unikt og rikt biologisk mangfold. Det er også et viktig oppvekstområde for mange arter som bruker engene i deler av sin livssyklus. Blant annet fungerer ålegrasengene som «barnehage» for kysttorskens avkom.

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

Kategori: Nyhetsarkiv
18.02.2019 Ny forskning viser funn av mikroplast på alle de undersøkte stedene i Mjøsa. Resultatene tyder på at det er mer mikroplast i innsjøer ved tett befolkede områder.

Ny kunnskap fra gamle sjødeponier

Kategori: Nyhetsarkiv
03.05.2019 Fra 1960 til 1994 ble det deponert store mengder gruveavfall i Jøssingfjorden og Dyngadjupet i Rogaland. Nå har forskere undersøkt hvordan livet på sjøbunnen er eksponert mot giftige metaller 20-30 år etter endt deponering av kobberholdig gruveavfall.

Jakta på dei urørte elvane

Kategori: Nyhetsarkiv
06.11.2018 Det siste året har forskarar reist rundt i heile Noreg på jakt etter landets reinaste og mest urørte elvar for å ta mål av dei. Det gav uventa resultat.

Giftige alger kan avsløres med miljøovervåkningssystemer

Kategori: Nyhetsarkiv
05.06.2019 Avanserte miljøovervåkningssystemer kan være i stand til å avsløre oppblomstring av giftige alger. NIVAs FerryBox-system har gjort relevante observasjoner i nærheten av områdene som nå er påvirket av de giftige algene i Nord-Norge.

Sjelden dypvannssituasjon i Oslofjorden

Kategori: Nyheter
19.06.2019 Dypvannsfornyelser i de fleste terskelfjordene på Østlandet har gjort at vi er i den sjeldne situasjonen at det stort sett er fravær av anoksisk bunnvann fra svenskegrensa til Jomfruland. Dette innebærer at friskt, oksygenrikt vann er brakt ned til bunnen – til glede for bunnfaunaen som på nytt får mulighet til å leve her.