Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Samarbeid om skadeforebygging i settefiskanlegg

Kategori: Nyheter
03.09.2020 Gjensidige, Akvaplan-niva og NIVA har inngått et samarbeid om skadeforebygging i settefiskanlegg.

Informasjon om cyanobakterier (blågrønnalger)

Kategori: Nyheter
30.07.2020 Cyanobakterier (blågrønnalger) er og har til alle tider vært en naturlig del av livet i ferskvann. Man antar at de er blant de eldste organismer på kloden, og at de derfor har hatt tilstrekkelig tid til å tilpasse seg mange typer vann. Cyanobakterier er ekstra konkurransedyktige i næringsrikt vann og fortrenger ofte andre typer alger. Under optimale betingelser kan cyanobakteriene utvikle masseforekomst. Vannet får da en grønn, blågrønn, brun eller rød farge. Dette kalles en algeoppblomstring.

Reinsar opp i Indias elvar

Kategori: Nyheter
14.07.2020 62 millionar tonn avfall i året. Enorme mengder usortert søppel går rett på fyllinga.Kva skal 1,3 milliardar menneske gjere med alt søppelet sitt? NRK tar deg med til fire stader i India der det blir gjort noko for å løyse problemet. Eit av prosjekta er det NIVA-leia INOPOL.

Informasjon for kommuner

09.07.2020 NIVA har lang erfaring med undersøkelser og overvåking av giftige cyanobakterier i Norge og internasjonalt. Ta kontakt med NIVA dersom du ønsker informasjon eller råd.

Årets første sommertokt i Ytre Oslofjord

Kategori: Nyheter
06.07.2020 Den 15.-19. juni ble det gjennomført et overvåkningstokt av Ytre Oslofjord i samarbeid med Fagrådet Ytre Oslofjord og Miljødirektoratet, og med hjelp av Universitetet i Oslo sitt forskningsfartøy MS Trygve Braarud. Det ble et solfylt og godt gjennomført tokt, hvor det ikke var tvil om at sommeren har ankommet. Vanntemperaturen viste gode bademuligheter på de aller fleste stasjonene. Ikke minst var det tydelig at det var flomtilstander i fjorden med større brakkvannsområder.

Taksonomi, indikatorarter, nye arter, økologisk vannkvalitet, algekultursamling, genetiske metoder

02.07.2020 NIVA bidrar med faglig grunnlag for forvaltning av vassdrag og kystområder. Dette sikrer vern og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet.

EarthresQue: Samarbeid på tvers av instituttgrensene gav suksess

Kategori: Nyhetsarkiv
27.06.2020 Fredag 12. juni offentligjorde Norges Forskningsråd hvilke prosjekter som inviteres til kontraktsforhandlinger knyttet til SFI-ordningen (Sentre for forskningsdrevet innovasjon). SFI-søknaden «earthresQue» var blant de utvalgte, med et prosjekt som som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.

FISHTREAT : Et nytt og bærekraftig medisinsk doseringssystem for oppdrettsanlegg

Kategori: Nyhetsarkiv
25.06.2020 Forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utviklet et nytt medisinsk doseringssystem for kontinuerlig avlusning i en periode direkte i fiskemerden. Innvirkningene på miljøet forventes å være minimal og fisken slipper stress knyttet til håndtering under avlusningen.

Europas hav står overfor en usikker framtid

Kategori: Nyhetsarkiv
25.06.2020 Europas hav er truet av overutnyttelse av marine ressurser, klimaendringer og forurensning, viser en omfattende rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble publisert i dag. Forskerne bak studien understreker at umiddelbare tiltak er nødvendig for å snu utviklingen, som er en følge av flere tiår med forsømmelse av vårt ansvar for havet.