Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Mikroplast i Oslos elver

Kategori: Nyhetsarkiv
28.03.2017 Mens mengden plast i havet har vært estimert og debattert, har ferskvann sjelden blitt nevnt i det offentlige ordskiftet. Imidlertid har to mastergradsstudenter, veiledet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), det siste året utført preliminære studier i Alnaelva og Akerselva. Ikke overraskende fant forskerne plastpartikler på bunnen av begge elvene.

Mikroplast funnet i 4 av 5 undersøkte nordiske muslingarter

Kategori: Nyhetsarkiv
25.03.2020 Et omfattende nordisk forskningsprosjekt har sett på mikroplast i marine muslingarter fra totalt hundre ulike steder over hele Norden. Studien viser at mikroplast tas opp i 4 av de 5 undersøkte muslingartene, og at det er store geografiske forskjeller i mikroplastens distribusjonsmønster.

Oslos blå havnepromenade – hvordan utvikle en marin ødemark til gode marine nabolag?

Kategori: Nyhetsarkiv
24.03.2020 Oslo har en rekke mål for Fjordbyen, som å ta vare på og styrke naturmangfoldet i fjorden, flere badeplasser og helårs sjøbad, nedskalert cruisetrafikk og nye friområder. Alt dette krever kunnskap om hva som befinner seg under havoverflaten. Forskere ved NIVA og NMBU har dukket ned i de urbane sjøområdene langs havnepromenaden for å se på dagens situasjon - og potensialet for å utvikle et bedre byrom for både livet under vann og folk på land.

Kan kloakken avdekke omfanget av COVID-19?

Kategori: Nyhetsarkiv
18.03.2020 I en fersk søknad til Forskningsrådets hasteutlysning for bekjempelse av koronaviruset vil forskere fra NIVA, NMBU, Karolinska Institutet og Veterinærinstituttet analysere avløpsvannet i jakten på viruset som forårsaker COVID-19.

DNA oppklarer «algemysteriet» i de varme kildene på Svalbard

Kategori: Nyhetsarkiv
17.03.2020 I over hundre år har forskere undret seg over en gruppe merkverdige og nærmest nakne alger som vokser i de varme Trollkildene på Svalbard. Flere ekspedisjoner har vært gjennomført, men de spesielle kransalgene har blitt bestemt til enten den ene eller den andre arten. Ved hjelp av DNA-analyse har NIVA-forskere nå omsider oppklart «mysteriet».

​Å måle velstand i avløpsvann

Kategori: Nyhetsarkiv
21.11.2019 Det du skyller ned i do, vil du helst ikke høre mer om. Men en gruppe forskere ønsket å ta en nærmere titt for å se hva kloakk kan avsløre om våre daglige vaner. 

Biologisk mangfold og økosystembasert forvaltning; NIVA øker innsatsen for akvatisk natur

Kategori: Nyhetsarkiv
22.01.2020 En helhetlig tilnærming til økosystemet er sentralt for å oppfylle FNs bærekraftsmål og kravene i vannforskriften. Biologisk mangfold er en nøkkelindikator for å forstå hvordan det står til med naturen og dens evne til å tåle de mange utfordringer og endringer i samfunn, klima og våre behov for naturens tjenester.  Ifølge Det internasjonale naturpanelets (IPBES) første hovedrapport akselererer tapet av naturmangfold, og flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe annet tidspunkt i menneskets historie. Norsk institutt for vannforsknings (NIVA) ledende fagmiljø på de ulike organismegruppene vi finner i våre ferskvann og havområder har identifisert akvatisk biodiversitet og økosystemforståelse som et avgjørende forskningsområde for en bærekraftig fremtid.

Åse Åtland ny forskningsdirektør i NIVA

Kategori: Nyhetsarkiv
12.03.2020 Fra 1. april er Åse Åtland ny forskningsdirektør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Åtland har vært ansatt som forsker i NIVA siden 1993, og har ledet seksjon for akvakultur fra 2009. Hun er også regionleder for NIVA Vest i Bergen og var ansvarlig for NIVAs etablering i Chile i 2008.

Ytre Oslofjord: Vellykket overvåkningstokt i februar

Kategori: Nyheter
03.03.2020 Fjorden viste seg i sin fineste vinterdrakt da NIVAs forskerteam gjennomførte årets andre overvåkningstokt i Ytre Oslofjord i midten av februar. Med unntak av noen tekniske problemer på Torbjørnskjær, ble alle stasjoner prøvetatt uten avvik.

Fiskehelserapporten 2019

Kategori: Rapport
21.02.2020 Fiskehelserapporten for 2019 ble lansert 20. februar 2020. Rapporten fra Veterinærinstituttet beskriver fiskehelsesituasjonen i året som gikk, og NIVA bidrar med et eget kapittel om vannkvalitet, samt i kapitlet om alger. Av rapporten kommer det frem at dødeligheten i norsk fiskeoppdrett fortsatt var høy i 2019, men det antydes en viss bedring sammenlignet med 2018.