Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

NIVA søker nye medarbeidere!

Kategori: Ledige stillinge
16.06.2020 NIVA er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Nå har vi flere ledige stillinger.

Årets overvåking i Mjøsa er i gang

Kategori: Nyhetsarkiv
14.05.2020 NIVA overvåker vannkvaliteten i Norges største innsjø på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, som også finansierer denne. Første uka i mai ble årets første store prøvetakingstokt gjennomført på fire stasjoner i innsjøen.

Skogkalking bidrar til god vannkvalitet 25 år etter tiltaket

Kategori: Nyheter
14.05.2020 For å redusere effekten av sur nedbør på vann og vassdrag, ble 800 mål Agder-skog kalket i 1994. Vannkvaliteten ble svært god, og forskernes beregninger viste at den skulle holde seg slik i minst 50 år. Halvveis i perioden tyder alt på at kalkingen har fungert meget bra.

Overvåking i referanseelver

Kategori: Rapport
08.05.2020 For å følge med på tilstanden til norsk natur overvåkes økosystemer og enkeltarter både på land og i vann gjennom en rekke overvåkingsprogrammer. Ett av programmene, «Overvåking i referanseelver», undersøker den økologiske tilstanden i elver og bekker som har en antatt liten grad av menneskelig påvirkning. Programmet finansieres av Miljødirektoratet og er en del av myndighetenes basisovervåking – en type overvåking som gjennomføres for å følge med på den generelle miljøtilstanden i Norge. NIVA, NINA, Akvaplan-niva og NORCE – med god hjelp fra lokale vannprøvetakere – har gjennomført tre år med overvåking og nå er resultatene fra 2019 klare.

Opprydding i forurenset sjøbunn: Virker statens pengebruk etter hensikten?

Kategori: Nyhetsarkiv
05.05.2020 Mange år med industriforurensning har gitt store utfordringer med forurenset sjøbunn langs norskekysten. Utslippene har gått ned, men sjøbunnen er fremdeles en viktig kilde til spredning av miljøgifter. Myndighetene har derfor bevilget nær en milliard kroner til opprydding i flere av våre største byer – men virker pengebruken etter hensikten?

NIVA Chile i nye kontorlokaler

Kategori: Nyhetsarkiv
30.04.2020 NIVA Chile har hatt en særs god utvikling de siste årene, med fem fulltidsansatte og et årsresultat på 0,9 millioner kroner i 2019. NIVAs datterselskap vokste ut av sine gamle lokaler og valgte etter grundig utredning å investere i en tomt 10-15 minutter utenfor Puerto Varas. Etter seks måneders byggearbeid er kontorlokalene nå ferdigstilt. 

Samfunnsperspektiver på vann

28.04.2020 Dagens miljø- og vannutfordringer er komplekse og krever tverrfaglig forskning og løsninger. Utover virksomhet av naturfaglig og teknologisk art, har NIVA også et bredt sammensatt forskermiljø som arbeider i grensesnittet mellom miljø og samfunn, med eksperter innen økologi, miljørett, økonomi, miljøforvaltning, og politisk økologi.

Bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltning – Europeiske erfaringer og mulige norske anvendelser

Kategori: Nyheter
20.04.2020 På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomfører NIVA i 2019 et oppdrag om muligheter for bruk av folkeforskning i vannforvaltningen og vannforskriftsarbeidet i Norge. Som del av arbeidet kartlegges og studeres konkrete eksempler, samt utredes hvilke erfaringer og hensyn som bør tas i kontekst av norsk forvaltning og gjennomføring av vannforskriften. Arbeidet presenteres i en rapport som utgis i desember.

Webinar: Folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen

Kategori: Arrangementer
17.04.2020 I webinaret vil hovedforfatter og forsker Line Barkved oppsummere eksempler og erfaringer, og presentere sine konklusjoner og anbefalinger.

Miljøgiftstatus i Hovinbekken og Mærradalsbekken

Kategori: Nyhetsarkiv
06.04.2020 Det er ikke mange hovedsteder som gir muligheter for urbant elvefiske, men Oslo er et unntak. Med forbedret vannkvalitet i Oslovassdragene øker også etterspørselen blant byens borgere etter å fiske innlandsfisk. For å få kunnskap om kjemisk tilstand i vassdragene, og om ørreten her har nivåer av miljøgifter som er lave nok til at den egner seg som menneskeføde, satte Vannområde Oslo i 2017 i gang en overvåkning. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har siden 2018 sett etter utvalgte miljøgifter i Akerselva, Lysakerelva, Hovinbekken og Mærradalsbekken på oppdrag fra Bymiljøetaten.