Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

AkerselvaAkademiet

26.09.2018 Akerselva er Oslos signaturelv med stor betydelse for befolkningen og turister. AkerselvaAkademiet vil gjennom fire populærvitenskapelige forelesninger og to elvevandringer presentere Akerselvas miljøtilstand, utvikling, og trusler i fortid og nåtid. Arrangementet er et samarbeid mellom NIVA, Bymiljøetaten i Oslo, Oslo Elveforum og eiendomsselskapet Avantor, og inngår i miljøhovedstadsårets offisielle program.

Styrtregn i Oslo - hvordan holder vi føttene tørre?

Kategori: Arrangementer
18.10.2019 Været blir våtere og villere, og byen blir tettere. Hva betyr det for vannet i byen og for oss? Kan vi akseptere at kjelleren av og til oversvømmes og det hender at det er badeforbud på Sørenga om sommeren? Hvordan må en gate, en skolegård eller din hage se ut for å ta opp mest mulig vann? Hvor mye er samfunnet villig til å betale for overvannshåndtering og kan et overvannsgebyr hjelpe?

Undersøking av Noregs vassressursar

Kategori: Nyhetsarkiv
09.10.2019 Effektar av ureina luft og nedbør på vassressursar skal no følgjast opp gjennom ei undersøking av om lag 1000 innsjøar i heile Noreg. Det er NIVA som skal gjennomføre undersøkinga på oppdrag frå Miljødirektoratet.

Restaurering og tiltak, gyrodactylus, kalking, havner, gruveavrenning, forurensningskilder, gjengroing, kunstige rev

14.10.2019 Klimaendringer, vekst i folketall, endret arealbruk og urbanisering, og industri- og landbruksaktiviteter er noen årsaker til forurensing av vann. Store deler av verdens forekomster av grunnvann og overflatevann er så forurenset at det utgjør en risiko for mennesker og vannlevende organismer.

Effekter av klimaendring, klimatiltak, klimatilpasning, lange dataserier, simuleringsmodeller, storskala eksperimenter

14.10.2019 NIVA har solid kunnskap om hvordan endringer i klimaet påvirker vannmiljøet. Denne kunnskapen er viktig for at samfunnet skal kunne iverksette relevante tiltak og tilpasninger.

Trur på enorm vekst i tareoppdrett

Kategori: Nyhetsarkiv
05.04.2019 I 2050 kan tareoppdrett langs Norskekysten til saman utgjere eit område på storleik med heile Hardangervidda. Då gjeld det for forvaltinga å vere klar.

Svært dårlige oksygenforhold på bunnen i innerste del av Drammensfjorden

Kategori: Nyheter
08.10.2019 I regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord har to overvåkningstasjoner i Drammensfjorden innefor Svelvik blitt besøkt av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i januar og fra juni til september i løpet av 2019.

En blågrønn vandring gjennom Oslo Science City

Kategori: Nyheter
08.10.2019 Fredag 20. september kom over 40 konferansedeltakere fra hele verden på besøk til Forskningsparken for en kunnskapsvandring i Gaustadbekkdalen. Turen var en av flere deltakerne på verdenskongressen for den internasjonale foreningen for landskapsarkitekter (IFLA) kunne melde seg på i Oslo-området.

Fagseminar om eutrofiering og innsjørestaurering

Kategori: Arrangementer
02.10.2019 Vi inviterer til fagseminar om eutrofiering og innsjørestaurering sammen med Phoslock Environmental Technologies, professor Miquel Lurling (Universitetet i Waegningen, Nederland), professor Kasper Reitzel (Syddanske Universitetet, Danmark) og Dr. Said Yasseri (Limnological Solutions International, Tyskland).