Gabrielle Hairabedian
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: +47 405 57 461
Seksjon: Urbane miljøer og infrastruktur
Gabrielle Hairabedian jobber som koordinator i seksjon for prosjektstøtte hvor hun bidrar til forbedring av interne prosesser, assisterer med EØS-søknader og bistår prosjektledere med administrativ støtte i prosjekter. Hun startet på NIVA i mars 2018 med prosjektarbeid i ballastvannteknologi hvor hun jobbet mye med bakterielab-arbeid, dataanalyse, kvalitetssikring og rapportering. Hun har erfaring fra både land- og ombord basert systemtesting for renseteknologi for ballastvann og er kjent med ballastvann renseteknologi som bruker filtrering, UV, ozonering, og elektrolyse. Hun har en mastergrad (MSc) innen miljø og naturressurser, spesialisering i bærekraftig vann og sanitære forhold og teknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Før NIVA har hun undervist i biologi på en videregående skole i Liberia som frivillig i det amerikanske fredskorpset, støttet et miljøforskningssenter på et ledende universitet i Armenia og veiledet studenter i bærekraftig utvikling og miljøsikkerhet i den Dominikanske Republikk.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre