Ingvild Skumlien Furuseth
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: +47 924 21 348
Seksjon: Vann og samfunn
Ingvild Skumlien Furuseth (F) is an environmental economist working at section for Water and Society. In her position, she works on a range of research projects related to ecosystem services valuation, financing mechanisms and policies as means to support sustainable measures and reduce negative environmental effects. Topic wise, she mostly focusses on urban climate change adaptation (i.e. stormwater management), water management and aquaculture. She conducts economic analysis of ecosystem services, suggested measures and interventions, including willingness-to-pay assessments such as revealed and stated preferences studies as well as cost-benefit analysis. In addition to stakeholder interviews and surveys, she also works with stakeholder involvement through co-creation and collaboration.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Seifert-Dähnn, Isabel; Furuseth, Ingvild Skumlien; Riise, Elin; Barton, David Nicholas; (2022) Norge trenger et overvannsgebyr – muligheter og utfordringer. Taubøll, Steinar Cappelen Damm Akademisk Kapittel Kapittel 6. ISBN 9788202738686. s143-171
  2. Seifert-Dähnn, Isabel; Furuseth, Ingvild Skumlien; Riise, Elin; Barton, David Nicholas; (2022) Norge trenger et overvannsgebyr – muligheter og utfordringer. Taubøll, Steinar Cappelen Damm Akademisk Kapittel Kapittel 6. ISBN 9788202738686. s143-171
  3. Seifert-Dähnn, Isabel; Furuseth, Ingvild Skumlien; Vondolia, Godwin Kofi; Gal, Gideon; De Eyto, Elvira; Jennings, Eleanor; Pierson, Don; (2021) Costs and benefits of automated high-frequency environmental monitoring – The case of lake water management. Journal of Environmental Management ISSN 0301-4797. Vol 285 doi: 10.1016/j.jenvman.2021.112108
  4. Furuseth, Ingvild Skumlien; Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel; (2021) Lokale overvannstiltak i urbane boligområder: Erfaringer fra samarbeid på Grefsen-Kjelsås, Oslo. Vann ISSN 0042-2592. Vol 56 No4 s330-339
  5. Barton, David Nicholas; Venter, Zander; Sælthun, Nils Roar; Furuseth, Ingvild Skumlien; Seifert-Dähnn, Isabel; (2021) Brukerfinansiert klimaberedskap? En beregningsmodell for overvannsgebyr i Oslo. Vann ISSN 0042-2592. Vol 56 No4 s341-358
  6. Furuseth, Ingvild Skumlien; Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel; (2021) Lokale overvannstiltak i urbane boligområder: Erfaringer fra samarbeid på Grefsen-Kjelsås, Oslo. Vann ISSN 0042-2592. Vol 56 No4 s330-339
  7. Barton, David Nicholas; Venter, Zander; Sælthun, Nils Roar; Furuseth, Ingvild Skumlien; Seifert-Dähnn, Isabel; (2021) Brukerfinansiert klimaberedskap? En beregningsmodell for overvannsgebyr i Oslo. Vann ISSN 0042-2592. Vol 56 No4 s341-358
  8. Barkved, Line; Furuseth, Ingvild Skumlien; (2020) Potensialet for bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen - perspektiver blant aktører i Norge. Vann ISSN 0042-2592. Vol 55 No1 s5-17
  9. Furuseth, Ingvild Skumlien; Seifert-Dähnn, Isabel; Azhar, Sajeela Qandeel; Braskerud, Bent C; (2018) Overvann i bebygde strøk - tid for å involvere innbyggerne. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No4 s391-400
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre