Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Seifert-Dähnn, Isabel; Furuseth, Ingvild Skumlien; Vondolia, Godwin Kofi; Gal, Gideon; De Eyto, Elvira; Jennings, Eleanor; Pierson, Don; (2021) Costs and benefits of automated high-frequency environmental monitoring – The case of lake water management. Journal of Environmental Management ISSN 0301-4797. Vol 285 doi: 10.1016/j.jenvman.2021.112108
  2. Barkved, Line; Furuseth, Ingvild Skumlien; (2020) Potensialet for bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen - perspektiver blant aktører i Norge. Vann ISSN 0042-2592. Vol 55 No1 s5-17
  3. Furuseth, Ingvild Skumlien; Seifert-Dähnn, Isabel; Azhar, Sajeela Qandeel; Braskerud, Bent C; (2018) Overvann i bebygde strøk - tid for å involvere innbyggerne. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No4 s391-400
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre