Kamilla Flatsetøy Furseth
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 480 74 206
Kamilla Flatsetøy Furseth har en bachelor i Bærekraftig havbruk (2016) og en mastergrad i Fiskeribiologi og forvaltning (2018). Hun har tidligere jobbet som biolog på et påvekstanlegg for kveite med fokus på dødelighet og vannkvalitet, og er nå ansatt som forskningsassistent i seksjon for akvakultur (2021).