Kari Austnes
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 922 38 696
Seksjon: Nedbørfeltprosesser
Kari Austnes har hovedfag i miljøkjemi og Ph.D. i biogeokjemi. I hovedfagsopppgaven studerte hun effekten av jordkjemi og andre miljøfaktorer på vegetasjonssammensettingen i et forsuret, subtropisk kinesisk nedbørsfelt. Ph.D.-arbeidet var spesielt fokusert på karbon og nitrogen og effekter av klima og vegetasjon på transporten fra jord til vann. Under stipenadiattiden tilbrakte hun et halvt år i Wales, hvor hun studerte effektene av nedbørsepisoder på kvaliteten og kvantiteten av løst organisk materiale i en bekk som drenerte et myrområde. For tiden jobber hun på prosjekter hvor man studerer bl.a. klimaeffekter på karbon- og nitrogendynamikk, forsuring og kalking og næringsstofftransport. Hun har erfaring med nedbørfeltmodellering og sensorovervåking. Prosjektene strekker seg fra grunnforskning via anvendt forskning til overvåking og utredninger, og hun er prosjektleder for flere av prosjektene.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Kaste, Øyvind; Austnes, Kari; de Wit, Heleen; (2020) Streamwater responses to reduced nitrogen deposition at four small upland catchments in Norway. Ambio ISSN 0044-7447. Vol 49 s1759-1770 doi: 10.1007/s13280-020-01347-3
 2. Deininger, A; Kaste, Ø; Frigstad, H; Austnes, K; (2020) Organic nitrogen steadily increasing in Norwegian rivers draining to the Skagerrak coast. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 10 doi: 10.1038/s41598-020-75532-5
 3. Solheim, Anne Lyche; Globevnik, Lidija; Austnes, Kari; Kristensen, Peter; Moe, S Jannicke; Persson, Jonas; Phillips, Geoff; Poikane, Sandra; van de Bund, Wouter; Birk, Sebastian; (2019) A new broad typology for rivers and lakes in Europe: Development and application for large-scale environmental assessments. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 697 doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134043
 4. de Wit, Heleen A; Couture, Raoul-Marie; Jackson-Blake, Leah; Futter, Martyn N.; Valinia, Salar; Austnes, Kari; Guerrero, Jose-Luis; Lin, Yan; (2018) Pipes or chimneys? For carbon cycling in small boreal lakes, precipitation matters most. Limnology and Oceanography Letters ISSN 2378-2242. Vol 3 No3 s275-284 doi: 10.1002/lol2.10077
 5. Dirnböck, Thomas; Pröll, Gisela; Austnes, Kari; Beloica, Jelena; Beudert, Burkhard; Canullo, Roberto; De Marco, Alessandra; Fornasier, Maria Francesca; Futter, Martyn; Goergen, Klaus; Grandin, Ulf; Holmberg, Maria; Lindroos, Antti-Jussi; Mirtl, Michael; Neirynck, Johan; Pecka, Tomasz; Nieminen, Tiina Maileena; Nordbakken, Jørn-Frode; Posch, Maximilian; Reinds, Gert-Jan; Rowe, Edwin C.; Salemaa, Maija; Scheuschner, Thomas; Starlinger, Franz; Uzieblo, Aldona Katarzyna; Valinia, Salar; Weldon, James; Wamelink, Wieger G W; Forsius, Martin; (2018) Currently legislated decreases in nitrogen deposition will yield only limited plant species recovery in European forests. Environmental Research Letters ISSN 1748-9326. Vol 13 doi: 10.1088/1748-9326/aaf26b
 6. Holmberg, Maria; Aherne, Julian; Austnes, Kari; Beloica, Jelena; De Marco, Alessandra; Dirnböck, Thomas; Fornasier, Maria Francesca; Goergen, Klaus; Futter, Martyn; Lindroos, Antti-Jussi; Krám, Pavel; Neirynck, Johan; Nieminen, Tiina Maileena; Pecka, Tomasz; Posch, Maximilian; Pröll, Gisela; Rowe, Ed C.; Scheuschner, Thomas; Schlutow, Angela; Valinia, Salar; Forsius, Martin; (2018) Modelling study of soil C, N and pH response to air pollution and climate change using European LTER site observations. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 640-641 s387-399 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.299
 7. de Wit, Heleen A.; Valinia, Salar; Weyhenmeyer, Gesa A; Futter, Martyn N.; Kortelainen, Pirkko; Austnes, Kari; Hessen, Dag O; Raike, Antti; Laudon, Hjalmar; Vournenmaa, Jussi; (2016) Current Browning of Surface Waters Will Be Further Promoted by Wetter Climate. Environmental Science and Technology Letters (ES&T Letters) ISSN 2328-8930. Vol 3 No12 s430-435 doi: 10.1021/acs.estlett.6b00396
 8. de Wit, Heleen; Austnes, Kari; Hylen, Gro; Dalsgaard, Lise; (2015) A carbon balance of Norway: terrestrial and aquatic carbon fluxes. Biogeochemistry ISSN 0168-2563. Vol 123 s147-173 doi: 10.1007/s10533-014-0060-5
 9. Oulehle, Filip; Cosby, Bernard J.; Austnes, Kari; Evans, Christopher D.; Hruška, Jakub; Kopáček, Jiří; Moldan, Filip; Wright, Richard Frederic; (2015) Modelling inorganic nitrogen in runoff: Seasonal dynamics at four European catchments as simulated by the MAGIC model. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 536 s1019-1028 doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.05.047
 10. Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind; Austnes, Kari; (2013) Trender i tilførsler av næringsstoffer og metaller til norske kystområder 1990-2009. Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No4 s469-479
 11. Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind; Austnes, Kari; (2013) Trends in nutrients and metals in Norwegian rivers and point sources 1990–2009. Nordic Hydrology ISSN 0029-1277. Vol 44 doi: 10.2166/nh.2013.233
 12. Vestgarden, Live Semb; Austnes, Kari; Strand, Line Tau; (2010) Vegetation control on DOC, DON and DIN concentrations in soil water from a montane system, southern Norway. Boreal environment research ISSN 1239-6095. Vol 15 No6 s565-578
 13. Austnes, Kari; Evans, Christopher D.; Eliot-Laize, Caroline; Naden, Pamela S.; Old, Gareth H.; (2010) Effects of storm events on mobilisation and in-stream processing of dissolved organic matter (DOM) in a Welsh peatland catchment. Biogeochemistry ISSN 0168-2563. Vol 99 No1-3 s157-173 doi: 10.1007/s10533-009-9399-4
 14. Vestgarden, Live Semb; Austnes, Kari; (2009) Effects of freeze-thaw on C and N release from soils below different vegetation in a montane system: a laboratory experiment. Global Change Biology ISSN 1354-1013. Vol 15 No4 s876-887 doi: 10.1111/j.1365-2486.2008.01722.x
 15. Kaste, Øyvind; Austnes, Kari; Vestgarden, Live Semb; Wright, Richard Frederic; (2008) Manipulation of snow in small headwater catchments at Storgama, Norway: Effects on leaching of inorganic nitrogen. Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No1 s29-37 doi: 10.1579/0044-7447(2008)37[29:MOSISH]2.0.CO;2
 16. Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Vestgarden, Live Semb; Mulder, Jan; (2008) Manipulation of snow in small headwater catchments at Storgama, Norway: Effects on leaching of total organic carbon and total organic nitrogen. Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No1 s38-47
 17. Austnes, Kari; Vestgarden, Live Semb; (2008) Prolonged frost increases release of C and N from a montane heathland soil in southern Norway. Soil Biology and Biochemistry ISSN 0038-0717. Vol 40 No10 s2540-2546 doi: 10.1016/j.soilbio.2008.06.014
 18. Haaland, Ståle Leif; Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Mulder, Jan; Riise, Gunnhild; Vestgarden, Live Semb; Stuanes, Arne O.; (2008) Manipulation of precipitation in small headwater catchments at Storgama, Norway: effects on leaching of organic carbon and nitrogen species. Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No1 s48-55 doi: 10.1579/0044-7447(2008)37[48:mopish]2.0.co;2
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre