Ansatt bilde
Kari Austnes
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 922 38 696
Seksjon: Nedbørfeltprosesser
Kari Austnes har hovedfag i miljøkjemi og Ph.D. i biogeokjemi. I hovedfagsopppgaven studerte hun effekten av jordkjemi og andre miljøfaktorer på vegetasjonssammensettingen i et forsuret, subtropisk kinesisk nedbørsfelt. Ph.D.-arbeidet var spesielt fokusert på karbon og nitrogen og effekter av klima og vegetasjon på transporten fra jord til vann. Under stipenadiattiden tilbrakte hun et halvt år i Wales, hvor hun studerte effektene av nedbørsepisoder på kvaliteten og kvantiteten av løst organisk materiale i en bekk som drenerte et myrområde. For tiden jobber hun på prosjekter hvor man studerer bl.a. klimaeffekter på karbon- og nitrogendynamikk, forsuring og kalking og næringsstofftransport. Hun har erfaring med nedbørfeltmodellering og sensorovervåking. Prosjektene strekker seg fra grunnforskning via anvendt forskning til overvåking og utredninger, og hun er prosjektleder for flere av prosjektene.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre