Lars G Golmen
cand.real.
Stilling: Seniorforsker, professor II
Telefon: +47 478 90 957
Seksjon: Oseanografi
L. Golmen er oseanograf. Arbeider med sirkulasjon i havet, havets kjemi og ressursar. Lang erfaring med undersøkelsar i fjord og hav i samband med kartlegging, inngrep og tiltak der. Deltatt i fleire EU-prosjekt relatert til monitorering og ressursutnytting i havet. Også engasjert i FoU omkring CCS, spesielt lagring av CO2. Er engasjert innafor fornybar energi frå havet og havvind og er med i fleire arbeidsgrupper rundt dette: IEA-OES Environmental, ICES WGOWDF og WGMRE, COST Action WECANET og ExCo i samansluttinga OTEA for termisk havenergi. Stiftar og medeigar i Runde miljøsenter AS, koordinerer testaktivitet for bølgekraft der.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Chen, Wenting; Koundouri, Phoebe; Dávila, Osiel González; Haggett, Claire; Rudolph, David; Lu, Shiau–Yun; Chi, Chia-Fa; Yu, Jason; Golmen, Lars; Ying, Yung–Hsiang; (2021) Social Acceptance and Socio-economic Effects of Multi-use Offshore Developments: Theory and Applications off the Liuqiu Island. Koundouri, Phoebe Springer Nature Kapittel Chapter 4. ISBN 978-3-030-56845-0. s61-82
  2. Delory, E.; Castro, A.; Waldmann, C.; Rolin, J.-F.; Woerther, P.; Gille, J.; Del Rio, J.; Zielinski, O.; Golmen, Lars Gunder; Hareide, N. R.; Pearlman, J.; (2015) NeXOS development plans in ocean optics, acoustics and observing systems interoperability. IEEE, . IEEE conference proceedings Kapittel Kapittel. ISBN 9781479959495.
  3. Golmen, Lars Gunder; Yu, Jason C.S.; Chen, Wenting; (2015) OTEC in the TROPOS multipurpose platform concept. Dessne, Petter; Golmen, Lars Gunder; null Kapittel Kapittel. ISBN 978-91-87525-38-4. s50-59
  4. Lu, Shiau-Yun; Yu, Jason C.S.; Wesnigk, J.; Delory, E.; Quevedo, E.; Hernández, J.; Llinás, O.; Golmen, Lars Gunder; Papandroulakis, N.; Anastasiadis, P.; (2014) Environmental aspects of designing multi-purpose offshore platforms in the scope of the FP7 TROPOS Project. IEEE, . IEEE conference proceedings Kapittel Kapittel. ISBN 9781479936472.
  5. Delory, E.; Castro, A.; Waldmann, C.; Rolin, J.-F.; Woerther, P.; Gille, J.; Del Rio, J.; Zielinski, O.; Golmen, Lars Gunder; Hareide, N.R.; Pearlman, J.; Garello,, R.; (2014) Objectives of the NeXOS project in developing next generation ocean sensor systems for a more costefficient assessment of ocean waters and ecosystems, and fisheries management. IEEE, . IEEE conference proceedings Kapittel Kapittel. ISBN 9781479936472.
  6. Boehrer, Bertram; Golmen, Lars Gunder; Løvik, Jarl Eivind; Rahn, Karsten; Klaveness, Dag; (2013) Thermobaric stratification in very deep Norwegian freshwater lakes. Journal of Great Lakes research ISSN 0380-1330. Vol 39 No4 s690-695 doi: 10.1016/j.jglr.2013.08.003
  7. Ishida, Hiroshi; Golmen, Lars Gunder; West, Julia; Krüger, Martin; Coombs, Patricia; Berge, John A; Fukuhara, Tastuo; Magi, Michimasa; Kita, Jun; (2013) Effects of CO2 on benthic biota: an in situ benthic chamber experiment in Storfjorden (Norway). Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 73 No2 s443-451 doi: 10.1016/j.marpolbul.2013.02.009
  8. Golmen, Lars Gunder; Staalstrøm, André; (2012) Kraftig gasslukt frå Kyllaren i Aksvoll. Årsaker og tiltak. Vann ISSN 0042-2592. Vol 47 No1 s50-62
  9. Yoza, Brandon A.; Nihous, Gérard C.; Takahashi, Patrick K.; Golmen, Lars Gunder; War, Jan C.; Otsuka, Koji; Ouchi, Kazuyuki; Masutani, Stephen; (2010) Deep Ocean Water Resources in the 21st Century. Marine Technology Society journal ISSN 0025-3324. Vol 44 No3 s80-87
  10. Dillen, Menno; Lindeberg, Erik Gøsta Brun; Aagaard, Per; Aker, Eyvind; Sæther, Ola Magne; Johansen, Harald; Lien, Martha; Hatzignatiou, Dimitrios Georgios; Golmen, Lars Gunder; Hellevang, Jon Oddvar; (2009) A field laboratory for monitoring CO2 leakage. Energy Procedia ISSN 1876-6102. Vol 1 No1 s2397-2404 doi: 10.1016/j.egypro.2009.01.312
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre