Ansatt bilde
Lars G Golmen
cand.real.
Stilling: Seniorforsker, professor II
Telefon: +47 478 90 957
Seksjon: Marin biogeokjemi og oseanografi
L. Golmen har oseanografi som fagfelt. Herunder studiar av strømforhold og dynamikk, utskifting og islegging. Han har også erfaring frå CCS relaterte prosjekt, som CO2GEONET, og han representerer NIVA i EERA CCS JP. Golmen arbeider også innafor feltet havenergi, og har bidratt til studiar om havtermisk energi, og til tilettelegging av testlokalitet for bølgekraft ved Runde. Han er medlem i IEA sin gruppe om havenergi og miljøet (IEA-OES), i ICES sin arbeidsgruppe om same tema, samt i den europeiske samansluttinga for havenergi, EU-OEA.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Delory, E.; Castro, A.; Waldmann, C.; Rolin, J.-F.; Woerther, P.; Gille, J.; Del Rio, J.; Zielinski, O.; Golmen, Lars Gunder; Hareide, N. R.; Pearlman, J.; (2015) NeXOS development plans in ocean optics, acoustics and observing systems interoperability. IEEE, . IEEE conference proceedings Kapittel Kapittel. ISBN 9781479959495.
  2. Golmen, Lars Gunder; Yu, Jason C.S.; Chen, Wenting; (2015) OTEC in the TROPOS multipurpose platform concept. Dessne, Petter; Golmen, Lars Gunder; null Kapittel Kapittel. ISBN 978-91-87525-38-4. s50-59
  3. Lu, Shiau-Yun; Yu, Jason C.S.; Wesnigk, J.; Delory, E.; Quevedo, E.; Hernández, J.; Llinás, O.; Golmen, Lars Gunder; Papandroulakis, N.; Anastasiadis, P.; (2014) Environmental aspects of designing multi-purpose offshore platforms in the scope of the FP7 TROPOS Project. IEEE, . IEEE conference proceedings Kapittel Kapittel. ISBN 9781479936472.
  4. Delory, E.; Castro, A.; Waldmann, C.; Rolin, J.-F.; Woerther, P.; Gille, J.; Del Rio, J.; Zielinski, O.; Golmen, Lars Gunder; Hareide, N.R.; Pearlman, J.; Garello,, R.; (2014) Objectives of the NeXOS project in developing next generation ocean sensor systems for a more costefficient assessment of ocean waters and ecosystems, and fisheries management. IEEE, . IEEE conference proceedings Kapittel Kapittel. ISBN 9781479936472.
  5. Ishida, Hiroshi; Golmen, Lars Gunder; West, Julia; Krüger, Martin; Coombs, Patricia; Berge, John A; Fukuhara, Tastuo; Magi, Michimasa; Kita, Jun; (2013) Effects of CO2 on benthic biota: an in situ benthic chamber experiment in Storfjorden (Norway). Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 73 No2 s443-451 doi: 10.1016/j.marpolbul.2013.02.009
  6. Boehrer, Bertram; Golmen, Lars Gunder; Løvik, Jarl Eivind; Rahn, Karsten; Klaveness, Dag; (2013) Thermobaric stratification in very deep Norwegian freshwater lakes. Journal of Great Lakes research ISSN 0380-1330. Vol 39 No4 s690-695 doi: 10.1016/j.jglr.2013.08.003
  7. Golmen, Lars Gunder; Staalstrøm, André; (2012) Kraftig gasslukt frå Kyllaren i Aksvoll. Årsaker og tiltak. Vann ISSN 0042-2592. Vol 47 No1 s50-62
  8. Yoza, Brandon A.; Nihous, Gérard C.; Takahashi, Patrick K.; Golmen, Lars Gunder; War, Jan C.; Otsuka, Koji; Ouchi, Kazuyuki; Masutani, Stephen; (2010) Deep Ocean Water Resources in the 21st Century. Marine Technology Society journal ISSN 0025-3324. Vol 44 No3 s80-87
  9. Dillen, Menno; Lindeberg, Erik Gøsta Brun; Aagaard, Per; Aker, Eyvind; Sæther, Ola Magne; Johansen, Harald; Lien, Martha; Hatzignatiou, Dimitrios Georgios; Golmen, Lars Gunder; Hellevang, Jon Oddvar; (2009) A field laboratory for monitoring CO2 leakage. Energy Procedia ISSN 1876-6102. Vol 1 No1 s2397-2404 doi: 10.1016/j.egypro.2009.01.312
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre