Til hovedinnhold
English

Maximilian Nawrath

Forsker, ph.d.
E-postadresse
max.nawrath@niva.no
Telefonnummer
+47 982 15 485
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Vann og samfunn

Profil

Jeg er en miljø-samfunnsviter med erfaring i å drive tverrfaglig forskning som knytter sammen økonomi, samfunns- og miljøvitenskap. Arbeidet mitt fokuserer på å utvikle naturbaserte løsninger for å fremme biologisk mangfold og menneskelig velvære i byer. Jeg har ekspertise på økonomisk verdivurdering av økosystemtjenester, i å vurdere sammenhengene mellom urbane grøntområder og mental helse i raskt urbaniserende byer i lav- og mellominntektsland, og i å utvikle nye metoder for å vurdere sammenhenger mellom biologisk mangfold og menneskelig velvære. Jeg har jobbet og studert i internasjonale og tverrfaglige grupper i Tyskland, Norge, Storbritannia, India, og doktorgradsforskningen min fant sted i Nepal.