Ansatt bilde
Morten Jartun
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 913 70 188
Seksjon: Miljøgifter
Morten Jartun har bakgrunn fra miljøkjemi ved NTNU og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han har jobbet med miljøgifter i byjord, barnehagejord og spredning av ulike miljøgifter (tungmetaller, As, PCB, PAH, TBT) fra urbane områder til havnebasseng. Han har også vært involvert i undersøkelser av naturlige referanseverdier i bl.a. flomsedimenter. Morten har ledet tverrfaglige prosjekter i Arktis med kartlegging av kilder og spredningsmetoder for PCB i bosetningene på Svalbard. Han har vært gjesteforsker i New Orleans med studier på sammenhengen mellom forurenset byjord og små barns helse. Fra 2010-2016 jobbet han som miljøgeolog ved Oslo lufthavn (Avinor) med ansvar utvikling og drift av overvåkningsprogram for ytre miljø (grunnvann, vassdrag, forurenset grunn), og utvikling av rensemetoder for bl.a. PFAS i grunn- og overvann. Morten er nå prosjektleder for overvåkingsprogrammet MILFERSK som studerer tilstedeværelse og biomagnifisering av nye miljøgifter i næringsnett i ferskvann. Han er også prosjektleder for Miljøprøvebanken, en biolagringsbank eid av Klima- og miljødepartementet.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Hale, Sarah; Arp, Hans Petter Heinrich; Slinde, Gøril Aasen; Wade, Emma Jane; Bjørseth, Kamilla; Breedveld, Gijs D.; Straith, Bengt Fredrik; Moe, Kamilla Grotthing; Jartun, Morten; Høisæter, Åse; (2017) Sorbent amendment as a remediation strategy to reduce PFAS mobility and leaching in a contaminated sandy soil from a Norwegian firefighting training facility. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 171 s9-18 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.12.057
  2. Andersson, Malin; Ottesen, Rolf Tore; Jartun, Morten; Eggen, Ola Anfin; Enqvist, Ann-Christine; (2012) PCB contamination from sampling equipment and packaging. Applied Geochemistry ISSN 0883-2927. Vol 27 No1 s146-150 doi: 10.1016/j.apgeochem.2011.09.026
  3. Jartun, Morten; Pettersen, Arne; (2010) Contaminants in urban runoff to Norwegian fjords. Journal of Soils and Sediments ISSN 1439-0108. Vol 10 No2 s155-161 doi: 10.1007/s11368-009-0181-y
  4. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Volden, T; Lundkvist, Q; (2009) Local Sources of Polychlorinated Biphenyls (PCB) in Russian and Norwegian Settlements on Spitsbergen Island, Norway. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A ISSN 1528-7394. Vol 72 No3-4 s284-294 doi: 10.1080/15287390802539426
  5. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Steinnes, Eiliv; Volden, T; (2009) Painted surfaces - important sources of polychlorinated biphenyls (PCBs) contamination to the urban and marine environment. Environmental Pollution ISSN 0269-7491. Vol 157 No1 s295-302 doi: 10.1016/j.envpol.2008.06.036
  6. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Steinnes, Eiliv; Volden, Tore; (2008) Runoff of particle bound pollutants from urban impervious surfaces studied by analysis of sediments from stormwater traps. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 396 No2-3 s147-163 doi: 10.1016/j.scitotenv.2008.02.002
  7. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Steinnes, Eiliv; (2003) Urban soil pollution and the playfields of small children. Journal de Physique IV : Colloque ISSN 1155-4339. Vol 107 s671-674
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre