Morten Jartun
PhD
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 913 70 188
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Morten Jartun har bakgrunn i miljøkjemi fra NTNU og har jobbet med en lang rekke miljøgifter i jord, vann, grunnvann og biota. Siden 2001 har han vært involvert i studier av byjord, barnehagejord, overvåkingsprogram for ytre miljø ved Oslo lufthavn, miljøgift undersøkelser på Svalbard, PFAS-undersøkelser ved lufthavner og i biota og ledet Miljødirektoratets overvåkingsprogram for miljøgifter i ferskvann (Milfersk). Som prosjektleder har han ledet tverrfaglige undersøkelser av miljøgifter med fokus på kilder, spredningsmetoder, effekter og tiltaksmetoder. I 2007 var han gjesteforsker ved Tulane University i New Orleans der han jobbet i en gruppe som studerte sammenheng mellom blyforurensning og helseeffekter på små barn. Siden 2018 har han ledet Miljøprøvebanken for Klima- og miljødepartementet (KLD), en nasjonal prøvebank for innsamlet materiale (bl.a. fisk, blåskjell, mose, luft, isbjørnblod og fugleegg), et arkiv for framtidas miljøforskere. Morten har lang erfaring som prosjektleder og involverer seg i samtlige deler av prosjektene fra planlegging via prøvetaking, databearbeiding, rapportering og formidling.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Langberg, Håkon Austad; Hale, Sarah; Breedveld, Gijs D.; Jenssen, Bjørn Munro; Jartun, Morten; (2022) A review of PFAS fingerprints in fish from Norwegian freshwater bodies subject to different source inputs. Environmental Science: Processes & Impacts ISSN 2050-7887. Vol 24 No2 s330-342 doi: 10.1039/d1em00408e
 2. Clayer, Francois; Jartun, Morten; Buenaventura, Nina T; Guerrero, Jose-Luis; Lusher, Amy; (2021) Bypass of Booming Inputs of Urban and Sludge-Derived Microplastics in a Large Nordic Lake. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 55 No12 s7949-7958 doi: 10.1021/acs.est.0c08443
 3. Clayer, Francois; Jartun, Morten; Buenaventura, Nina T; Guerrero, Jose-Luis; Lusher, Amy; (2021) Bypass of Booming Inputs of Urban and Sludge-Derived Microplastics in a Large Nordic Lake. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 55 No12 s7949-7958 doi: 10.1021/acs.est.0c08443
 4. Langberg, Håkon Austad; Arp, Hans Peter; Breedveld, Gijs D.; Slinde, Gøril Aasen; Høisæter, Åse; Grønning, Hege Mentzoni; Jartun, Morten; Rundberget, Thomas; Jenssen, Bjørn Munro; Hale, Sarah; (2020) Paper product production identified as the main source of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in a Norwegian lake: Source and historic emission tracking. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 273 doi: 10.1016/j.envpol.2020.116259
 5. Langberg, Håkon Austad; Breedveld, Gijs D.; Slinde, Gøril Aa; Grønning, Hege M; Høisæter, Åse; Jartun, Morten; Rundberget, Thomas; Jenssen, Bjørn M; Hale, Sarah E; (2020) Fluorinated Precursor Compounds in Sediments as a Source of Perfluorinated Alkyl Acids (PFAA) to Biota. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 54 No20 s13077-13089 doi: 10.1021/acs.est.0c04587
 6. Mielke, Howard W; Gonzales, Christopher R; Ottesen, Rolf Tore; Langedal, Marianne; Jartun, Morten; Powell, Eric T; (2019) Primary Health Care Consequences of Cultural Differences between New Orleans, Louisiana, USA and Oslo, Norway: Lead Contamination at Children’s Play Areas. Family Medicine and Primary Care: Open Access ISSN 2688-7460. Vol 3 No04 doi: 10.29011/2688-7460.100040
 7. Hale, Sarah; Arp, Hans Petter Heinrich; Slinde, Gøril Aasen; Wade, Emma Jane; Bjørseth, Kamilla; Breedveld, Gijs D.; Straith, Bengt Fredrik; Moe, Kamilla Grotthing; Jartun, Morten; Høisæter, Åse; (2017) Sorbent amendment as a remediation strategy to reduce PFAS mobility and leaching in a contaminated sandy soil from a Norwegian firefighting training facility. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 171 s9-18 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.12.057
 8. Andersson, Malin; Ottesen, Rolf Tore; Jartun, Morten; Eggen, Ola Anfin; Enqvist, Ann-Christine; (2012) PCB contamination from sampling equipment and packaging. Applied Geochemistry ISSN 0883-2927. Vol 27 No1 s146-150 doi: 10.1016/j.apgeochem.2011.09.026
 9. Jartun, Morten; Pettersen, Arne; (2010) Contaminants in urban runoff to Norwegian fjords. Journal of Soils and Sediments ISSN 1439-0108. Vol 10 No2 s155-161 doi: 10.1007/s11368-009-0181-y
 10. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Volden, T; Lundkvist, Q; (2009) Local Sources of Polychlorinated Biphenyls (PCB) in Russian and Norwegian Settlements on Spitsbergen Island, Norway. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A ISSN 1528-7394. Vol 72 No3-4 s284-294 doi: 10.1080/15287390802539426
 11. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Steinnes, Eiliv; Volden, T; (2009) Painted surfaces - important sources of polychlorinated biphenyls (PCBs) contamination to the urban and marine environment. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 157 No1 s295-302 doi: 10.1016/j.envpol.2008.06.036
 12. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Steinnes, Eiliv; Volden, Tore; (2008) Runoff of particle bound pollutants from urban impervious surfaces studied by analysis of sediments from stormwater traps. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 396 No2-3 s147-163 doi: 10.1016/j.scitotenv.2008.02.002
 13. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Steinnes, Eiliv; (2003) Urban soil pollution and the playfields of small children. Journal de Physique IV : Colloque ISSN 1155-4339. Vol 107 s671-674
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre