Ansatt bilde
Morten Jartun
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 913 70 188
Seksjon: Miljøgifter
Morten Jartun har bakgrunn fra miljøkjemi ved NTNU og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han har jobbet med undersøkelser av miljøgifter i byjord, barnehagejord og spredning av ulike miljøgifter (tungmetaller, As, PCB, PAH, TBT,) fra urbane områder til havnebasseng. Han har også vært involvert i undersøkelser av naturlige referanseverdier i bl.a. flomsedimenter. Morten har hatt tverrfaglige prosjekter i Arktis med kartlegging av kilder og spredningsmetoder for PCB i bosetningene på Svalbard. Han har vært gjesteforsker i New Orleans med studier på sammenhengen mellom forurenset byjord og små barns helse. De siste årene har han jobbet som miljøgeolog ved Oslo lufthavn med ansvar for overvåkningsprogram for ytre miljø (grunnvann, vassdrag, forurenset grunn), og utvikling av rensemetoder for bl.a. PFAS i grunn- og overvann.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Hale, Sarah; Arp, Hans Petter Heinrich; Slinde, Gøril Aasen; Wade, Emma Jane; Bjørseth, Kamilla; Breedveld, Gijs D.; Straith, Bengt Fredrik; Moe, Kamilla Grotthing; Jartun, Morten; Høisæter, Åse; (2017) Sorbent amendment as a remediation strategy to reduce PFAS mobility and leaching in a contaminated sandy soil from a Norwegian firefighting training facility. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 171 s9-18 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.12.057
  2. Andersson, Malin; Ottesen, Rolf Tore; Jartun, Morten; Eggen, Ola Anfin; Enqvist, Ann-Christine; (2012) PCB contamination from sampling equipment and packaging. Applied Geochemistry ISSN 0883-2927. Vol 27 No1 s146-150 doi: 10.1016/j.apgeochem.2011.09.026
  3. Jartun, Morten; Pettersen, Arne; (2010) Contaminants in urban runoff to Norwegian fjords. Journal of Soils and Sediments ISSN 1439-0108. Vol 10 No2 s155-161 doi: 10.1007/s11368-009-0181-y
  4. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Steinnes, Eiliv; Volden, T; (2009) Painted surfaces - important sources of polychlorinated biphenyls (PCBs) contamination to the urban and marine environment. Environmental Pollution ISSN 0269-7491. Vol 157 No1 s295-302 doi: 10.1016/j.envpol.2008.06.036
  5. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Volden, T; Lundkvist, Q; (2009) Local Sources of Polychlorinated Biphenyls (PCB) in Russian and Norwegian Settlements on Spitsbergen Island, Norway. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A ISSN 1528-7394. Vol 72 No3-4 s284-294 doi: 10.1080/15287390802539426
  6. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Steinnes, Eiliv; Volden, Tore; (2008) Runoff of particle bound pollutants from urban impervious surfaces studied by analysis of sediments from stormwater traps. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 396 No2-3 s147-163 doi: 10.1016/j.scitotenv.2008.02.002
  7. Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Steinnes, Eiliv; (2003) Urban soil pollution and the playfields of small children. Journal de Physique IV : Colloque ISSN 1155-4339. Vol 107 s671-674
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre