Ansatt bilde
Trine Dale
dr.scient. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 481 56 969
Seksjon: Akvakultur
Trine Dale er marinbiolog med hovedkompetanse innen plantonøkologi (PhD). Hun har vært ansatt som forsker på seksjon for Akvakultur siden 2007 med bærekraftig akvakultur som spesialfelt. Dette inkluderer tema som oppdrett av invertebrater, effekter av utslipp av næringsstoffer på pelagiske og bentiske økosystemer, effekter av lakseoppdrettsanlegg på gyteatferd av villfisk, og rømmeatferd hos oppdrettsfisk. Hun har videre arbeidet med sammenhenger mellom miljøfaktorer ( f.eks hydrografi , alge- og maneter oppblomstringer ) og produksjon, helse og velferd hos fisk i merd. Hun har mye erfaring med overvåkningsprosjekter rettet mot oppdrettsnæringen, herunder overvåkning av skadelige alger, og bunnpåvirkning (myndighetspålagte B og C undersøkelser). Hun har bred erfaring som prosjektleder og prosjektmedarbeider, en erfaring som omfatter både grunnleggende forskning, anvendt forskning og rådgivning. Prosjektene har vært i samarbeid både med offentlige myndigheter og industri.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Wenhai, Lu; Cusack, Caroline; Baker, Maria; Tao, Wang; Mingbao, Chen; Paige, Kelli; Xiaofan, Zhang; Levin, Lisa; Escobar, Elva; Amon, Diva; Yue, Yin; Reitz, Anja; Sepp Neves, Antonio Augusto; O'Rourke, Eleanor; Mannarini, Gianandrea; Pearlman, Jay; Tinker, Jonathan; Horsburgh, Kevin J.; Lehodey, Patrick; Pouliquen, Sylvie; Dale, Trine; Peng, Zhao; Yufeng, Yang; (2019) Successful blue economy examples with an emphasis on international perspectives. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00261
 2. Wallhead, Phil; Chen, Wenting; Norling, Magnus Dahler; Bellerby, Richard; Dupont, Sam; Fagerli, Camilla With; Dale, Trine; Hancke, Kasper; Christie, Hartvig C; Falkenberg, Laura; (2018) Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming. Symon, Carolyn null Kapittel Annex 2. ISBN 978-82-7971-107-0. s79-90
 3. Powell, Mark D; Åtland, Åse; Dale, Trine; (2018) Acute lion's mane jellyfish, Cyanea capillata (Cnideria: Scyphozoa), exposure to Atlantic salmon (Salmo salar L.). Journal of Fish Diseases ISSN 0140-7775. Vol 41 No5 s751-759 doi: 10.1111/jfd.12771
 4. Sweetman, Andrew Kvassnes; Smith, Craig R.; Dale, Trine; Jones, Daniel O.B.; (2014) Rapid scavenging of jellyfish carcasses reveals the importance of gelatinous material to deep-sea food webs. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences ISSN 0962-8452. Vol 281:20142210 doi: 10.1098/rspb.2014.2210
 5. Sweetman, Andrew Kvassnes; Norling, Karl; Gunderstad, Carina; Haugland, Barbro Taraldset; Dale, Trine; (2014) Benthic ecosystem functioning beneath fish farms in different hydrodynamic environments. Limnology and Oceanography ISSN 0024-3590. Vol 59 No4 s1139-1151 doi: 10.4319/lo.2014.59.4.1139
 6. Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas; Dale, Trine; (2012) Effects of restricted feeding regimes on growth and feed conversion on juvenile green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis. Aquaculture Research ISSN 1355-557X. Vol 43 No10 s1515-1519 doi: 10.1111/j.1365-2109.2011.02954.x
 7. Sivertsen, Knut; Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; (2008) Trap catch of green sea urchins Strongylocentrotus droebachiensis in kelp beds and barren grounds on the Norwegian coast. Journal of Shellfish Research ISSN 0730-8000. Vol 27 No5 s1271-1282 doi: 10.2983/0730-8000-27.5.1271
 8. Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Dale, Trine; Kerwath, Sven; Økland, Finn; Nilsen, Rune; Aas, Kåre; Fleming, Ian; McKinley, Robert S.; (2008) Movements and spatiotemporal distribution of escaped farmed and local wild Atlantic cod (Gadus morhua L.). Aquaculture Research ISSN 1355-557X. Vol 39 s158-170 doi: 10.1111/j.1365-2109.2007.01872.x
 9. Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou; Sæther, Bjørn-Steinar; Dale, Trine; (2007) Seasonal variation in feed intake under constant temperature and natural photoperiod in the green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis). Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 272 s328-334 doi: 10.1016/j.aquaculture.2007.09.003
 10. Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Mortensen, Atle; (2007) The effects of stocking density on gonad growth, survival and feed intake of adult green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis). Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 262 s78-85 doi: 10.1016/j.aquaculture.2006.09.045
 11. Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Carlehög, Mats; (2007) SENSORY QUALITY OF GONADS FROM THE GREEN SEA URCHIN, STRONGYLOCENTROTUS DROEBACHIENSIS, FED DIFFERENT DIETS. Journal of Shellfish Research ISSN 0730-8000. Vol 26 No2 s637-643 doi: 10.2983/0730-8000(2007)26[637:SQOGFT]2.0.CO;2
 12. Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Mortensen, Atle; Foss, Atle; (2007) Effects of hypoxia on feed intake and gonad growth in the green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis. Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 266 s112-116 doi: 10.1016/j.aquaculture.2007.02.028
 13. Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Dale, Trine; Foss, Atle; (2007) Effects of carbon dioxide exposure on feed intake and gonad growth in the green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis. Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 266 s97-101 doi: 10.1016/j.aquaculture.2007.02.044
 14. Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre; (2007) Development of formulated bait for edible crab (Cancer pagurus L.), using by-products from the fisheries and aquaculture industry. Journal of Shellfish Research ISSN 0730-8000. Vol 26 No2 s597-602 doi: 10.2983/0730-8000(2007)26[597:DOFBFE]2.0.CO;2
 15. Sæther, Bjørn-Steinar; Bjørn, Pål Arne; Dale, Trine; (2007) Behavioural responses in wild cod (Gadus morhua L.) exposed to fish holding water. Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 262 No2-4 s260-267 doi: 10.1016/j.aquaculture.2006.11.020
 16. Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou; Dale, Trine; (2006) Effects of temperature and season on gonad growth and feed intake in the green sea urchin (Strongolycentrotus droebachiensis). Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 255 s389-394 doi: 10.1016/j.aquaculture.2005.12.021
 17. Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre; (2005) Roe enhancement in sea urchin: Effects of handling during harvest and transport on mortality and gonad growth in Strongylocentrotus droebachiensis. Journal of Shellfish Research ISSN 0730-8000. Vol 24 No4 s1235-1239
 18. Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Christiansen, Jørgen Schou; Nevermo, Ivar; (2004) Effects of chronic nitrite exposure on gonad growth in green sea urchin, Strongolycentrotus droebachiensis. Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 242 s357-363 doi: 10.1016/j.aquaculture.2004.09.007
 19. Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Foss, Atle; Mortensen, Atle; (2004) Effects of chronic ammonia exposure on gonad growth and survival in green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis. Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 242 s313-320 doi: 10.1016/j.aquaculture.2004.08.042
 20. Dale, Trine; Kaartvedt, Stein; Ellertsen, Bjørnar; Amundsen, Rita; (2001) Large-scale oceanic distribution and population structure of Calanus finmarchicus in relation to physical food and predators. Marine Biology ISSN 0025-3162. Vol 139 No3 s561-574 doi: 10.1007/s002270100605
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre