Til hovedinnhold
English

Trine Dale

Forskningsleder
E-postadresse
trine.dale@niva.no
Telefonnummer
+47 481 56 969
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Akvakultur

Profil

Trine Dale er marinbiolog med hovedkompetanse innen plantonøkologi (PhD). Hun har vært ansatt som forsker på seksjon for Akvakultur siden 2007 med bærekraftig akvakultur som spesialfelt. Dette inkluderer tema som oppdrett av invertebrater, effekter av utslipp av næringsstoffer på pelagiske og bentiske økosystemer, effekter av lakseoppdrettsanlegg på gyteatferd av villfisk, og rømmeatferd hos oppdrettsfisk. Hun har videre arbeidet med sammenhenger mellom miljøfaktorer ( f.eks hydrografi , alge- og maneter oppblomstringer ) og produksjon, helse og velferd hos fisk i merd.

Hun har mye erfaring med overvåkningsprosjekter rettet mot oppdrettsnæringen, herunder overvåkning av skadelige alger, og bunnpåvirkning (myndighetspålagte MOM-B og MOM-C undersøkelser). Hun har bred erfaring som prosjektleder og prosjektmedarbeider, en erfaring som omfatter både grunnleggende forskning, anvendt forskning og rådgivning. Prosjektene har vært i samarbeid både med offentlige myndigheter og industri.