Til hovedinnhold
English

Gabrielle Hairabedian

Forsker
E-postadresse
gabrielle.hairabedian@niva.no
Telefonnummer
+47 405 57 461
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Gabrielle Hairabedian er en forsker i seksjonen Urbane miljøer og infrastruktur som jobber med vannforvaltning, behandling og gjenbruk og har erfaring med å jobbe i NIVA siden 2018. Hun var rådgiver i seksjonen Prosjektstøtte hvor hun bistått prosjektledere med prosjektledelse, planlegging og oppfølging i EU, Norges forskningsråd og Miljødirektoratet-finansiert prosjekter og bidratt til forbedring av interne prosesser på tvers av hele organisasjonen. I tillegg har hun bygget og designet flere nettsteder (f.eks. ce2coast.com, alg.eco, sabicas.no, spare-project.com and aquasync.dk) og støttet EØS søknader.

Hun begynte i NIVA med ballastprosjekter, hvor hun var ansvarlig for å koordinere både land- og ombord basert systemtesting av renseteknologi for ballastvann (for eksempel filtrering, UV, ozonering, og elektrolyse). Her jobbet hun mye med bakterielab-arbeid, dataanalyse, kvalitetssikring og rapportering. Før NIVA har hun undervist i biologi på en videregående skole i Liberia som frivillig i det amerikanske fredskorpset, støttet et miljøforskningssenter på et ledende universitet i Armenia og veiledet studenter i bærekraftig utvikling og miljøsikkerhet i den Dominikanske Republikk. Hun har en mastergrad (MSc) innen miljø og naturressurser, spesialisering i bærekraftig vann og sanitære forhold og teknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).