Til hovedinnhold
English

Merete Grung

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
merete.grung@niva.no
Telefonnummer
+47 920 34 014
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Merete Grung er organisk kjemiker (PhD i 1993) fra Norges Tekniske Høgskole. Hun ble senere sertifisert toksikolog i 2011 (European Registered Toxicologist), og var i perioden 2014-2021 professor II i toksikologi ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt ved NIVA siden 2001, og forskningsinteressene spenner fra forekomst og effekter av miljøgifter i akvatisk miljø til økotoksikologisk risikovurdering. I et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen har hun jobbet for å undersøke effekter av miljøgifter fra veg, og om de bioakkumulerer i organismer. På oppdrag fra Norsk Vann ble konsentrasjoner av PFAS undersøkt i 20 vannkilder i Norge, og svært lave nivåer ble påvist unntatt i vannkilder nær en kilde til PFAS. Legemidler i miljøet er en annen interesse, og den første risikovurderingen av legemidler ble publisert i 2008. I den senere tid har hun sammen med andre NIVA-kolleger jobbet med Folkehelseinstituttet for å estimere miljøkonsentrasjoner av legemidler som brukes i Norge. Gjennom et samarbeid med Ahus sykehus og renseanlegget NRVA ser hun og kolleger nærmere på legemiddelkonsentrasjoner fra et sykehus, gjennom et renseanlegg og ut i miljøet, og vurderer også miljørisikoen. Grung jobber i prosjekter som anvender Vannforskriften, Avløpsdirektivet, Drikkevannsdirektivet og REACH.